Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Критерии для субъектов хозяйствования, которые могут перейти на упрощенную форму налогообложения, учета и отчетности

Версия для печати

Критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

з 01.01.2016 р.

(Відповідно до Закону України від 24.12.2015 р. № 909-VIII до довідника внесено зміни.
Увага! зміни набирають чинності з 01.01.2016 р.)


Група

Критерії за групами:

Види діяльності (суб`єкти господарювання)

Ставки податку:1

Строки подання звітності

Терміни сплати податку

наймані особи

обсяг річного доходу

основні 

додаткові

Фізичні особи – підприємці

1 група

без найманих осіб

не перевищує 300 000 грн.

• роздрібний продажтоварів з торговельних місць на ринках;

• господарська діяльність з надання побутових послуг населенню

 до 10 % МЗП на місяць

15 % до:
• суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного упп. 1–3 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платника єдиного податку, віднесеного до 1 або 2 групи;

• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

• до доходу, отриманого платниками 1 або 2 групи від провадження діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ, відповідно

у строк, встановлений для річного (звітного) періоду

авансовим внеском не пізніше  20 числа (включно) поточного місяця

2 група

одночасно не перевищує 10 осіб

не перевищує 1 500 000 грн.

• господарська діяльність з надання послуг (у т. ч. побутових)2* платникам єдиного податку та/або населенню;

• виробництво та/або продаж товарів;

• діяльність у сфері ресторанного господарства

до 20 % МЗП на місяць

3 група

без найманих осіб або кількість найманих осіб не обмежено

не перевищує 5 000 000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку3*

3 % від доходу для платників ПДВ

у строк, встановлений для квартального (звітного) періоду 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації

5 % від доходу для неплатників ПДВ

Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

3 група

не обмежено

не перевищує 5 000 000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку3*

3 % від доходу для платників ПДВ

Подвійний розмір ставок (6 % або 10 %відповідно)від:
• суми перевищення обсягу доходу, визначеного упп. 3 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

у строк, встановлений для квартального (звітного) періоду 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання квартальної декларації

5 % від доходу для неплатників ПДВ

4 група

не обмежено

не обмежено

• сільськогосподарські товаровиробники, у якихчастка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %, крім тих, яким заборонено бути платникам єдиного податку

з 1 гектара (у % бази оподаткування):

• для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім розташованих у гірських зонах та наполіських територіях, а також тих, що перебувають у власності (в користуванні, оренді) с/г товаровиробників, які виробляють (вирощують) та переробляють продукцію рослинництва на закритому ґрунті), - 0,81;

• для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49;

• для багаторічних насаджень (крім розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49;

• для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16;

• для земель водного фонду - 2,43;

• для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності (в користуванні, оренді) с/г товаровиробників, які виробляють (вирощують) та переробляють продукцію рослинництва на закритому ґрунті, - 5,4

щороку не пізніше 20 лютого

щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у розмірах:

у I кварталі - 10 %; 

у II кварталі - 10 %; 

у III кварталі - 50 %;

у IV кварталі - 30 %

Перелік нормативно-правових актів

ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

*******

До відома

1* Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ПКУ). Особливості застосування ставок єдиного податку визначено у п. 293.8 ПКУ. 
Розміри мінімальної заробітної плати наведено в однойменному довіднику.

2* Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), належать виключно до 3 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи (п. 291.4 ПКУ).

3* Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть обирати лише 3 групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 5 % (п. 293.3 ПКУ).

 
******* 

з 01.01.2012 р.

(Відповідно до п. 24 Закону від 20.11.2012 р. № 5503-VI до даного довідника внесено зміни.
Зазначені зміни виділено малиновим кольором.
Увага! Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень Закону зміни набирають чинності з 01.01.2013 р.)

Група

Критерії за групами:

Види діяльності

Ставки податку: 1

Строки подання звітності

Терміни сплати податку

наймані особи

обсяг річного доходу

основні 

додаткові

Фізичні особи – підприємці

1 група

без найманих осіб

не перевищує150'000 грн.

• роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках;

• господарська діяльність знадання побутових послуг населенню

1 %–10 % МЗП на місяць

15 % до:
• суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного у пп. 1–3, пп. 5 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до 1 або 2 групи;

• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

у строк, встановлений длярічного (звітного) періоду

авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) поточногомісяця

2 група

одночасно не перевищує 10 осіб

не перевищує1'000'000 грн.

• господарська діяльність з надання послуг (у т. ч. побутових)2платникам єдиного податку та/або населенню;

• виробництво та/або продаж товарів;

• діяльність у сфері ресторанного господарства

2 %–20 % МЗП на місяць

3 група

одночасно не перевищує 20 осіб

не перевищує3'000'000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 3*

3 % від доходу для платників ПДВ

у строк, встановлений дляквартального(звітного) періоду 

протягом 10 календарних днів після граничного строку поданняквартальноїдекларації

5 % від доходу для неплатників ПДВ

5 група

не обмежена

не перевищує20'000'000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 3*

5 % від доходу для платників ПДВ

7 % від доходу для платників ПДВ

Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

4 група

середньооблікова кількість не перевищує 50 осіб

не перевищує5'000'000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 

3 % від доходу для платників ПДВ

Подвійний розмір ставок (6 %, 10 %, 10 % або 14 % відповідно) від:
• суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 4 та пп. 6 п. 291.4 ПКУ;

• доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

• доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

у строк, встановлений дляквартального(звітного) періоду 

протягом 10 календарних днів після граничного строку поданняквартальноїдекларації

5 % від доходу для неплатників ПДВ

6 група

не встановлена

не перевищує20'000'000 грн.

• будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку 

5 % від доходу для платників ПДВ

7 % від доходу для платників ПДВ

*******

До відома

1* Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ПКУ). Особливості застосування ставок єдиного податку визначено у п. 293.8 ПКУ. 

Розміри мінімальної заробітної плати наведено в однойменному довіднику.

2Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005),  належать виключно до 3 або 5 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої та п'ятої груп (п. 291.4 ПКУ).

3Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть обирати лише 3 або 5 групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 5 % або 10 % відповідно (п. 293.3 ПКУ).

*******

 

Вернуться на страницу - Справочники

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)