Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Учет контрольных марок Приказ СБУ 522 Версия 2007-11-09

Версия для печати

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ У СФЕРІ ГОЛОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ

Затверджено Наказом Служби безпеки України

від 29 вересня 2005 р. № 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 жовтня 2005 р. № 1225/11505

[В текст внесено зміни Наказом Служби безпеки України від 9 листопада 2007 р. № 809]

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає єдиний порядок ведення обліку голографічних захисних елементів (далі - ГЗЕ) та подання звітності у сфері голографічного захисту. Дія Положення поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які впроваджують, ввозять та вивозять ГЗЕ.

[У пункті 1.1 деякі слова виключено зміни згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

1.2. Положення розроблено відповідно до Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 № 171, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України від 08.04.2003 № 42/132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.04.2003 за № 323/7644 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови).

[Пункт 1.2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2. Організація та ведення обліку голографічних захисних елементів

2.1. Відповідальність за організацію, достовірність та правильність ведення обліку ГЗЕ несе керівник суб'єкта господарювання, а також особи, які призначені наказом керівника цього суб'єкта господарювання. До таких осіб відносяться головний бухгалтер, керівники відділів, лабораторій, цехів, інших структурних підрозділів, а також особи, з якими укладено письмові договори про матеріальну відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Обов'язки та права осіб, що здійснюють облік, визначаються нормативними актами суб'єкта господарювання.

2.2. Обліку підлягають:

договори (контракти, заяви) про виконання відповідних робіт, у т. ч. ввезення та вивезення ГЗЕ, а також документи, що визначають кінцевого споживача ГЗЕ;

технічна і технологічна документація, спеціальне програмне забезпечення, згідно з яким проводяться впровадження ГЗЕ;

[В абзаці третьому пункту 2.2 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац четвертий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац п’ятий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац шостий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац сьомий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац восьмий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац дев’ятий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац десятий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац одинадцятий пункту 2.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац дванадцятий пункту 2.2 виключено, у зв’язку з чим абзаци тринадцятий – дев’ятнадцятий вважаються відповідно абзацами четвертим – десятим, згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

кількість отриманих замовником або організацією, яка здійснює впровадження ГЗЕ;

кількість впроваджених ГЗЕ;

кількість ввезених та вивезених ГЗЕ;

сировина, матеріали та напівфабрикати, які застосовуються для розроблення та виготовлення ГЗЕ;

брак та відходи виробництва ГЗЕ, кількість бракованих ГЗЕ, що з'явилися за результатами робіт з їх впровадження;

акти прийняття-передання, інші акти, що складаються на всіх етапах виконання робіт;

документи, які підтверджують повернення бракованих ГЗЕ виробнику (постачальнику) ГЗЕ, повернення ГЗЕ з метою проведення додаткового тестування або досліджень.

2.3. [Пункт 2.3 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.4. [Пункт 2.4 виключено, у зв’язку з чим пункти 2.5 – 2.9 вважаються відповідно пунктами 2.3 – 2.7, згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.3. При впровадженні ГЗЕ обліку підлягають об'єкти, передбачені абзацами другим, третім, четвертим, п’ятим, восьмим – дев’ятим пункту 2.2 Положення. Облік ведеться суб'єктом господарювання, що проводить впровадження ГЗЕ.

[У пункт 2.3 внесено зміни згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.4. При ввезенні на територію України та вивезенні за її межі обліку підлягають об'єкти, передбачені абзацами другим, шостим та десятим пункту 2.2 Положення. Облік ведеться суб'єктом господарювання, який здійснює таке ввезення або вивезення.

[У пункт 2.4 внесено зміни згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.5. При залученні виконавцем до виконання робіт співвиконавців облік створених співвиконавцями ГЗЕ ведуть співвиконавці, а виконавець робить про це відмітку у своїх облікових документах.

2.6. Про запровадження обліку, визначення його порядку та відповідальних осіб видається відповідний нормативний акт організації, що впроваджує, ввозить або вивозить ГЗЕ.

[У пункті 2.6 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.7. Обліку в Службі безпеки України підлягають усі об'єкти, передбачені пунктом 2.2 Положення, ліцензії, сертифікати відповідності та експертні висновки, які видано суб'єктам господарювання, акти перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання.

3. Форми ведення обліку

3.1. Для ведення обліку суб'єктами підприємницької діяльності у сфері голографічного захисту як основна форма використовуються окремі журнали обліку. Як допоміжні форми обліку можуть застосовуватись облікові картки. У журналах обліку здійснюється облік об'єктів, визначених пунктом 2.2 Положення.

У разі застосування облікових карток, у них може здійснюватися облік об'єктів, передбачених абзацами четвертим – восьмим пункту 2.2 Положення. За умови обліку даних облікових карток у журналі обліку зазначені об'єкти можуть не обліковуватися. Картки заводяться на кожний тип (найменування) ГЗЕ.

[В абзац другий пункту 3.1 внесено зміни згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

Усі сторінки журналів обліку мають бути пронумеровані, прошиті, скріплені печаткою і підписані керівником суб'єкта господарювання або вповноваженою ним особою. Журнали обліку реєструються в бухгалтерії і зберігаються в особи (осіб), відповідальної за облік.

3.2. Форми журналів обліку й облікових карток визначаються суб'єктом господарювання і затверджуються його керівником. Для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб форми журналів обліку і облікових карток визначаються суб'єктом шляхом видання відповідного нормативного акта.

3.3. Журнал обліку повинен містити:

порядковий номер запису;

номер та дату укладання договору (контракту);

найменування замовника об'єкта;

умовну назву ГЗЕ;

[Абзац шостий пункту 3.3 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

[Абзац сьомий пункту 3.3 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

дату реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію виготовленого ГЗЕ у Єдиному реєстрі виготовлення голографічних захисних елементів (для організацій, що здійснюють впровадження ГЗЕ - власників свідоцтва);

[В абзаці шостому пункту 3.3 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

дату та номер замовлення на отримання партії ГЗЕ та їх кількість у замовленні;

[В абзаці сьомому пункту 3.3 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

дату отримання партії ГЗЕ (для організацій, що здійснюють впровадження ГЗЕ та імпортерів ГЗЕ), реквізити переданих або отриманих партій ГЗЕ та кількість ГЗЕ в цих партіях;

[В абзаці восьмому пункту 3.3 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

дату, назву, номери (за наявності), кількість впроваджених ГЗЕ;

[Абзац дванадцятий пункту 3.3 виключено, у зв’язку з чим абзаци восьмий – одинадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий вважаються відповідно абзацами шостим – одинадцятим, згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

назву та номери актів, що складаються на всіх етапах виконання робіт.

Журнал обліку може включати й інші відомості.

3.4. Облікові картки повинні містити:

дату запису;

номер об'єкта обліку;

назву та коротку характеристику об'єкта обліку;

кількість та позначення одиниці виміру;

від кого одержано об'єкт обліку;

місцезнаходження (зберігання) об'єкта;

кому передано об'єкт обліку;

інформацію про документ, який є підставою передачі або знищення об'єкта обліку;

підпис відповідальної особи.

4. Облік та знищення бракованої продукції

[У назві розділу 4 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

4.1. Порядок ведення обліку та знищення бракованої продукції, яка з'явилася за результатами робіт з впровадження ГЗЕ, визначається окремим нормативним актом суб’єкта господарювання.

[Пункт 4.1 викладено у новій редакції згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

4.2. Облік браку ГЗЕ, який з'явився за результатами робіт з впровадження ГЗЕ, та облік знищених ГЗЕ забезпечуються шляхом ведення відповідних записів у журналі обліку. При цьому обов'язково вказуються такі відомості:

[В абзаці першому пункту 4.2 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

умовна назва ГЗЕ, що відбраковані;

кількість та маркування (назва, номери за наявності) ГЗЕ, що відбраковані;

номер та дата складання акта про відбракування ГЗЕ;

номер та дата складання документа про повернення відбракованих ГЗЕ виробнику;

умовна назва ГЗЕ, що знищені;

дата та підстави знищення ГЗЕ;

кількість та маркування (назва, номери за наявності) знищених ГЗЕ;

номер та дата складання акта про знищення ГЗЕ.

4.3. У разі виявлення браку ГЗЕ на етапі впровадження і повернення цього браку виробнику (постачальнику) сторона, яка повертає брак, повинна у десятиденний термін повідомити про це Службу безпеки України з наданням копій документів, які підтверджують відбракування ГЗЕ та факт їх передачі виробнику.

4.4. Знищення ГЗЕ проводиться методами, що гарантовано унеможливлюють відтворення графічного образу ГЗЕ та відповідають вимогам екологічного законодавства України.

4.5. Знищення браку ГЗЕ здійснюється комісією в присутності представника Служби безпеки України, про що складається акт відповідної форми (додаток 1), копія якого надсилається до Служби безпеки України.

5. Звітність про виконані роботи в сфері голографічного захисту

5.1. Звітність надають суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності, що впроваджують, ввозять та вивозять ГЗЕ.

[В абзаці першому пункту 5.1 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

Суб'єкти господарювання, які, крім діяльності в сфері голографічного захисту ведуть діяльність, пов'язану з ввезенням, вивезенням голографічних елементів (далі - ГЕ), також надають про це інформацію.

[В абзаці другому пункту 5.1 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

Звітність про виконані роботи у сфері голографічного захисту та інформація про роботи з ввезення на територію України та вивезення за її межі ГЕ надаються Службі безпеки України.

[В абзаці третьому пункту 5.1 деякі слова виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

5.2. Звітність про виконані роботи у сфері голографічного захисту подається суб'єктами господарювання до 1-го лютого року, наступного за звітнім.

5.3. Суб'єкти господарювання, що здійснюють ввезення (вивезення) ГЗЕ (ГЕ), крім того, повинні надавати Службі безпеки України інформацію щодо ввезених (вивезених) ГЗЕ (ГЕ) протягом п'яти календарних днів з моменту їх фактичного переміщення через митний кордон України. При цьому додаються копії документів, які підтверджують переміщення ГЗЕ (ГЕ) через митний кордон України.

5.4. Відомості про виконання робіт з голографічного захисту визначені у додатку 2 до цього Положення.

5.5. Звіт та інформація надаються в друкованому вигляді, підписуються керівником суб'єкта господарської діяльності і завіряються печаткою.

Начальник Головного управління

С. Бухаленков

 

Додаток 1

до пункту 4.5 Положення про порядок ведення обліку голографічних захисних елементів та надання звітності у сфері голографічного захисту

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

_______________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові

________________________________

відповідальної особи)

АКТ № _____

знищення _______________________________________

 (назва голографічного захисного елемента (далі - ГЗЕ))

м. __________________

"___" ____________ 20__ р.

 Комісія у складі: _____________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальних осіб)

склали акт про те, що _________________________________________________________________________

 (назва підприємства або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта

____________________________________________________________________________________________

 підприємницької діяльності)

в присутності представника Служби безпеки України ______________________________________________

                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

знищила ГЗЕ ___________________________________________ у кількості __________________ штук,

 (назва ГЗЕ)

а саме:

з/п

Назва твору

№ ГЗЕ

(у разі наявності)

Кількість

УСЬОГО:

Члени комісії:

______________________

(підпис)

___________________________

(прізвище, ініціали)

______________________

(підпис)

___________________________

(прізвище, ініціали)

Представник Служби безпеки України

______________________

(підпис)

___________________________

 (прізвище, ініціали)

Начальник Головного управління

С. Бухаленков

 

Додаток 2

до пункту 5.4 Положення про порядок ведення обліку голографічних захисних елементів та надання звітності у сфері голографічного захисту

ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ГОЛОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ

за ліцензією від ______ № ______

Ліцензіат_______________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс)

з 01.01.20__ до __ 12.20__ року

Розділ 1. Голографічні захисні елементи (далі - ГЗЕ)

1.1. Договори (контракти)

з/п

Найменування, місцезнаходження замовника, номер телефону

Номер договору, дата

Зміст проведених робіт

1

2

3

4

1.2. [Пункт 1.2 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

1.3. Обсяги замовлення, впровадження (заповнюється тим, хто впроваджує ГЗЕ)

з/п

Суб'єкт

Умовна назва ГЗЕ

Одиниця вимірювання

Залишок на початок звітного періоду

Замовлено ГЗЕ

Отримано ГЗЕ

Впроваджено ГЗЕ

Знищено ГЗЕ

Залишок на кінець звітного періоду

Об'єкт захисту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Загалом:

1.4. Обсяги замовлення, ввезення та вивезення

з/п

Найменування замовника, умовна назва голографічного захисного елемента, виробник, постачальник

Одиниця вимірювання

Кількість голографічних захисних елементів

Найменування об'єктів, на які буде наноситиметься ГЗЕ

замовлених

ввезених

вивезених

реалізованих

1

2

3

4

6

7

8

9

Розділ 2. Голографічні елементи

2.1. [Пункт 2.1 виключено згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

2.2. Обсяги замовлення, виробництва та реалізації

з/п

Найменування замовника, назва голографічного елемента

Одиниця вимірювання

Кількість голографічних елементів

замовлених

виготовлених

реалізованих

 1

2

 3

4

5

6

2.3. Обсяги замовлення, ввезення, вивезення та реалізації

з/п

Найменування замовника, назва голографічного елемента, виробник, постачальник

Одиниця вимірювання

Кількість голографічних елементів

замовлених

ввезених

вивезених

реалізованих

1

2

3

4

5

6

7

Загалом:

(посада)

(підпис)

(прізвище)

[У Додаток 2 внесено зміни згідно з Наказом Служби безпеки України № 809 від 09.11.2007 р.]

Начальник Головного управління

С. Бухаленков

 

 

Вернуться на страницу - Контрольные марки

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)