Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Об утверждении Инструкции о порядке использования компьютерных программ Госсудовая администрация Приказ № 127/04 от 22.07.2004

Версия для печати

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 липня 2004 року № 127/04

Про затвердження Інструкції про порядок використання комп'ютерних програм

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", з метою дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації працівниками центрального апарату Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання комп'ютерних програм у центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції України (далі - Інструкція), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації України, начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації, головам апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції:

2.1 організувати вивчення Інструкції та забезпечити виконання її вимог;

2.2 здійснити організаційні заходи щодо заборони використання в роботі неліцензійного програмного забезпечення.

3. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації, головам апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції визначити відповідальних (підрозділ, окремих працівників) за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації і передати копію документа про визначення електронною поштою на адресу: i№fo@court.gov.ua.

4. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації довести цей наказ до відома голів місцевих судів загальної юрисдикції, що знаходяться на підвідомчій території.

5. Управлінню матеріально-технічного та соціального забезпечення (Слоніцький О. Є.) здійснювати консультативну та практичну допомогу працівникам, відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації в центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції.

6. Управлінню документального забезпечення та контролю за виконанням (Бровко Т. В.) довести наказ до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації Богданова Л. В.

Голова 

В. Карабань 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 22 липня 2004 р. № 127/04 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання комп'ютерних програм у центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок використання комп'ютерних програм у центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади".

1.2. Інструкція визначає процедуру використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права в центральному апараті Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), територіальних управліннях державної судової адміністрації (далі - органи державної судової адміністрації) та місцевих і апеляційних судах (далі - суди).

1.3. Керівники органів державної судової адміністрації та судів ознайомлюють всіх прийнятих на роботу осіб з вимогами цієї Інструкції.

1.4. Керівники органів державної судової адміністрації, голови судів визначають відповідальних (підрозділ, окремих працівників) за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації і передають їх списки електронною поштою на адресу: i№fo@court.gov.ua.

2. Порядок використання комп'ютерних програм

2.1. Вимоги до комп'ютерних програм, що використовуються в ДСА України, органах державної судової адміністрації та судах, визначаються виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених на них завдань та з урахуванням технічних параметрів наявних комп'ютерів, навичок роботи працівників з такими програмами та можливих витрат у разі переходу на інші комп'ютерні програми аналогічного призначення.

2.2. Потреба в комп'ютерних програмах визначається виходячи з необхідності забезпечення виконання існуючих і нових завдань, покладених на ДСА України, органи державної судової адміністрації та суди, створення або модернізації інформаційних чи телекомунікаційних систем, заміни старих версій програм або компонентів комп'ютерів та/або їх периферійного обладнання, а також у разі висунення додаткових вимог до комп'ютерних програм, що вже використовуються.

2.3. Придбання комп'ютерних програм здійснюється з урахуванням потреби. При цьому придбаваються виключно ліцензійні примірники таких програм або примірники програм вільного використання, які повинні бути забезпечені документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно з ліцензією або належність до комп'ютерних програм вільного використання.

2.4. Установлення комп'ютерних програм чи їх переустановлення здійснюється за погодженням з працівником підрозділу інформаційних технологій.

2.5. Працівники ДСА України, органів державної судової адміністрації та судів, які використовують у своїй діяльності комп'ютерні програми, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання.

2.6. При цьому зазначені працівники не мають права:

- установлювати комп'ютерні програми та використовувати їх без дозволу працівника підрозділу інформаційних технологій;

- відтворювати і розповсюджувати комп'ютерні програми та надавати доступ до них третім особам без дозволу особи, яка має виключне право видавати дозвіл на використання комп'ютерних програм;

- використовувати на робочому місці комп'ютерні програми, не зазначені в картці обліку.

2.7. Працівники ДСА України, органів державної судової адміністрації та судів, за якими закріплено комп'ютери, зобов'язані надавати доступ до них працівникам підрозділу інформаційних технологій для встановлення (переустановлення) комп'ютерних програм або проведення їх інвентаризації.

2.8. Планова інвентаризація комп'ютерних програм проводиться щороку з метою здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби у нових програмах.

2.9. Інвентаризація комп'ютерних програм проводиться працівниками підрозділу інформаційних технологій або комісією, призначеною розпорядженням Голови ДСА України, керівника органу державної судової адміністрації або голови суду. Інформацію про результати планової інвентаризації органи державної судової адміністрації та суди подають до Державної судової адміністрації України до 20 березня поточного року за встановленою формою.

3. Підрозділ інформаційних технологій

3.1. Складає інвентарний список комп'ютерних програм.

3.2. Оформляє на кожен комп'ютер у тижневий строк після введення його в експлуатацію картку обліку в електронній та паперовій формі встановлених програм, яка зберігається у підрозділі протягом усього строку експлуатації комп'ютера (додаток до Інструкції).

3.3. Протягом трьох робочих днів картка обліку надсилається до Державної судової адміністрації України засобами електронної пошти за адресою: i№fo@court.gov.ua.

3.4. У разі закріплення комп'ютера за іншим працівником до картки обліку вноситься відповідний запис та надсилається до Державної судової адміністрації України засобами електронної пошти за адресою: i№fo@court.gov.ua.

4. Керівник підрозділу інформаційних технологій

4.1. Подає пропозиції про необхідність придбання нових комп'ютерних програм (чи комп'ютерів з попередньо встановленими програмами), забезпечує отримання необхідних комп'ютерних програм, що розповсюджуються на безоплатній основі, та проведення їх інвентаризації.

4.2. Організовує роботу зі створення архівів комп'ютерних програм та збереження супровідної документації.

4.3. Організовує проведення планових та позапланових перевірок дотримання вимог цієї Інструкції.

4.4. Перевіряє у разі потреби наявність та справжність ліцензії.

4.5. Здійснює заходи щодо запобігання неправомірному використанню комп'ютерних програм.

Додаток
до Інструкції 

 

 

КАРТКА
обліку встановлених програм на персональному комп'ютері

Конфігурація 

Специфікація 

Інвентарний номер 

Серійний номер 

На балансі організації чи в аренді 

Системний блок: процесор, пам'ять, материнська плата, жорсткий диск, відеоплата, аудіоплата, оптичний привід CD-R, оптичний привід CD-RW, флот дисковод 3.5" 1.44 Мб  

Монітор  

Клавіатура  

Маніпулятор "мишка"  

Джерело безперебійного живлення  

Інші пристрої  

Інші відомості  

Перелік комп'ютерних програм

№ з/п

Вид 

Назва 

Опис 

Версія 

Дата придбання 

Дата встановлення 

Найменування виробника 

Реквізити ліцензії 

Інвентарний номер 

Інші відомості 

Відомості про працівника, за яким закріплено персональний комп'ютер

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада згідно штатного розпису 

_____________
(дата) 

  

_________________________________
(підпис працівника, за яким закріплено персональний комп'ютер) 

 

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)