Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Исчисление пенсий по инвалидности с учетом законодательных изменений Вестник ГНАУ 2010-02-19

Версия для печати

Обчислення пенсій по інвалідності з урахуванням законодавчих змін

Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"» від 06.11.2009 р. № 1715-VI внесено зміни до Державного бюджету України на 2009 р. та встановлено з 01.11.2009 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 573 грн., що застосовується при обчисленні пенсій.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1252» від 23.12.2009 р. № 1375 затверджено, що з 01.01.2010 р. до проведення чергового перерахунку виплата пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям­інвалідам здійснюється в сумах, які фактично були виплачені у грудні 2009 р., тобто пенсії з 01.11.2009 р. та з 01.01.2010 р. було перераховано.

Розглянемо порядок обчислення пенсії інвалідам з урахуванням унесених змін.

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 1058-IV) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства). 

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженим постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (зі змінами та доповненнями), у разі якщо інвалід на час звернення за призначенням пенсії працює, то заяву про призначення пенсії по інвалідності до районного (міського) управління Пенсійного фонду України він подає через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації.

Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним інваліда (під підпис) і направляє до органу, що призначає пенсію, за місцем знаходження підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) інваліда.

У разі необхідності роботодавець надає допомогу в одержанні відсутніх документів. У разі якщо підготовлено не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково у трьохмісячний строк з дня реєстрації заяви в Пенсійному фонді України.

Якщо ж на час звернення за призначенням пенсії особа не працює, заява про призначення пенсії подається особисто (чи законним представником) безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) особи.

Для того, щоб пенсію по інвалідності було призначено з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати до територіального управління Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Обов'язковою умовою для призначення таких пенсій відповідно до норм Закону № 1058-IV є наявність страхового стажу від двох до п'яти років (залежно від віку на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією).

Так, особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу:

до досягнення особою 23 років включно – 2 роки;

від 24 до 26 років включно – 3 роки;

від 27 до 31 року включно – 4 роки;

від 32 років і старших – 5 років.

У разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах від пенсії за віком: інвалідам I групи – 100 %; інвалідам II групи – 90 %; інвалідам III групи – 50 %, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону № 1058-IV. >>>

За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп – у чоловіків 25, у жінок 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону № 1058-IV.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років).

Отже, під час обчислення розміру пенсії непрацюючим інвалідам II та III груп, фахівцями районних (міських) управлінь Пенсійного фонду України обирається найвигідніший варіант розрахунку пенсії для кожного інваліда. Адже у зв'язку зі збільшенням вартості одного року страхового стажу з 01.01.2008 р. до 1,2 %, а з 01.10.2008 р. до 1,35 %, багатьом інвалідам (особливо II групи) найвигіднішим варіантом обчислення розміру пенсії є встановлення пенсії в розмірі, зокрема інвалідам ІІ групи, 90 % від пенсії за віком.

Порівняння розрахунку пенсії за віком та по інвалідності

 

Приклад 1 

Жінка отримала інвалідність (довічно) в 45 років і за наявності фактичного страхового стажу, наприклад 20 років, до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії за віком, з якої береться пенсія по інвалідності у розмірі 90 %, додатково зараховується 10 років. 


Отже, коефіцієнт страхового стажу цієї жінки з 01.01.2008 р. становить 0,36, а з 01.10.2008 р. – 0,405.

А у разі обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком коефіцієнт страхового стажу такої жінки з 01.01.2008 р. становить 0,24, а з 01.10.2008 р. – 0,27.

 

Розрахунок пенсії по інвалідності інвалідам ІІ групи від загального захворювання

Приклад 2 

Чоловіку встановлено інвалідність 01.11.2009 р. (вік 45 р., довічно). Фактичний страховий стаж 28 років, страховий стаж з урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку – 43 роки (28 + 15). Дата подачі всіх документів до Пенсійного фонду України 05.12.2009 р. Не працює з липня 2009 р. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, обчислений за період з 01.01.95 р. по 31.12.99 р. та за весь період страхового стажу з 01.07.2000 р. по 30.06.2009 р., – 1,56. 


Оскільки звернення за призначенням пенсії відбулося протягом трьох місяців, пенсія по інвалідності призначається з 01.11.2009 р. (з дня встановлення інвалідності).

Обчислюємо розмір пенсії за віком:

1573,99 грн. х 1,56 = 2455,42 грн.,

де 1573,99 грн. – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону № 1058-IV враховується для обчислення пенсії за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії (за 2008 р.).

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу: 43 х 12 х 1,35 : 1200 = 0,5805.

2455,42 грн. х 0,5805 = 1425,37 грн. – розмір пенсії за віком.

Згідно з нормами ст. 28 Закону № 1058-IV та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, врегулювання окремих питань у зв'язку з прийняттям Закону України від 6 листопада 2009 р. "Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”"» від 26.11.2009 р. № 1252 (за текстом – постанова № 1252) доплата за понаднормовий стаж обчислюється в такому порядку: 

573 грн. х 18 % = 103,14 грн.

Розмір пенсії за віком, з якого визначатиметься розмір пенсії по інвалідності II групи, становив 1528,51 грн. (1425,37 грн. + 103,14 грн.).

1528,51 грн. х 90 % = 1375,66 грн. – розмір пенсії по II групі інвалідності.

Для порівняння наведемо розрахунок пенсії по інвалідності чоловіка в розмірі пенсії за віком.

Під час такого варіанту розрахунку період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку не зараховується.

Отже, страховий стаж становитиме 28 років, а коефіцієнт страхового стажу – 0,378.

2455,42 грн. х 0,378 = 928,15 грн.

Доплата за понаднормовий стаж – 573 грн. х 3 % = 17,19 грн.

Загальний розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком – 945,34 грн. (928,15 + 17,19).

Отже, найвигіднішим варіантом розрахунку пенсії є вищезазначений розрахунок – пенсія по інвалідності (90 % від пенсії за віком).

 

Розрахунок пенсії по інвалідності інвалідам III групи від загального захворювання

Приклад 3 

Жінці, встановлено інвалідність 01.11.2009 р. (вік 42 р., довічно). Фактичний страховий стаж 24 роки, страховий стаж з урахуванням періоду з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку – 37 років (24 + 13). Дата подачі всіх документів до Пенсійного фонду України 03.12.2009 р. Не працює з травня 2009 р. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, обчислений за період з 01.01.81 р. по 31.12.85 р. та за весь період страхового стажу з 01.07.2000 р. по 30.04.2009 р., – 1,28. Має посвідчення почесного донора України. 


Оскільки звернення за призначенням пенсії відбулося протягом трьох місяців, пенсія по інвалідності призначається з 01.11.2009 р. (з дня встановлення інвалідності).

Обчислюємо розмір пенсії за віком, з якого визначатиметься пенсія по інвалідності III групи:

1573,99 грн. х 1,28 = 2014,71 грн., де 1573,99 грн. – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону № 1058-IV враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії (за 2008 р.).

Обчислюємо коефіцієнт страхового стажу: 37 х 12 х 1,35 : 1200 = 0,4995.

2014,71 грн. х 0,4995 = 1006,35 грн. – розмір пенсії за віком.

Відповідно до норм ст. 28 Закону № 1058-IV та з урахуванням постанови № 1252 доплата за понаднормовий стаж обчислюється в такому порядку:

573 грн. х 17 % = 97,41 грн.

Отже, пенсія за віком становить 1103,76 грн. (1006,35 + 97,41).

Визначаємо розмір пенсії по III групі інвалідності:

1103,76 грн. х 50 % = 551,88 грн. – розмір пенсії по III групі інвалідності.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 239/95-ВР) до пенсії встановлено надбавку у розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, розмір якої з 01.11.2009 р. становить 70,10 грн. (701 х 10 %). 

Отже, пенсійна виплата в цьому випадку становитиме 621,98 грн.

Наведемо розрахунок пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

Під час такого варіанту розрахунку період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку не зараховується.

Тому страховий стаж в цьому випадку становитиме 24 роки, а коефіцієнт страхового стажу – 0,324.

2014,71 грн. х 0,324 = 652,77 грн. – розмір пенсії за віком.

За нормами ст. 28 Закону № 1058-IV та з урахуванням постанови № 1252 доплата за понаднормовий стаж обчислюється в такому порядку:

573 грн. х 4 % = 22,92 грн.

Розмір пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком становить 675,69 грн. (652,77 грн. + 22,92 грн.).

Відповідно до ст. 13 Закону № 239/95-ВР до пенсії встановлено надбавку у розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, розмір якої з 01.11.2009 р. становить 70,10 грн. (701 грн. х 10 %).

Загальний розмір пенсійної виплати становить 745,79 грн. (675,69 грн. + 70,10 грн.).

Отже, найвигіднішим варіантом розрахунку пенсії є пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у разі якщо інвалід має на них право відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму (573 грн.).

Крім того, до пенсій непрацюючим інвалідам встановлюється підвищення згідно з постановою № 1252 у розмірі 28 грн. 40 коп. А постановою Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1252» від 23.12.2009 р. № 1375 затверджено, що з 01.01.2010 р. до проведення чергового перерахунку виплата пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям­інвалідам здійснюється у сумах, які були фактично виплачені у грудні 2009 р.

 

Порядок продовження та припинення виплати пенсій по інвалідності чи зміни їх розмірів

Законом № 1058-IV встановлено, що у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особу визнано інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, до якого встановлено інвалідність.

У разі якщо особа не з'явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього термін, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з'явитися на повторний огляд.

У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом, виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначено пенсію по інвалідності, та про нез'явлення цих осіб на зазначений огляд.

 

Галина Мастюгіна 

Начальник відділу з питань призначення
пенсій Пенсійного фонду України
 


«Вісник податкової служби України», лютий 2010 р., № 7 (579), с. 23 (www.visnuk.com.ua)

 

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)