Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Как проанализировать показатели эффективности использования активов Налог планирование 2009-12-30

Версия для печати

ЯК ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

"Податкове планування"

№ 12, від 30 грудня 2009 р.

Олександр Радзієвський

експерт

 

Цю групу коефіцієнтів часто називають коефіцієнтами ефективності, тому що вони є вимірником рівня ефективності використання активів, якими володіє підприємство.

До них належать такі коефіцієнти:

 

1. Коефіцієнт ефективності використання матеріальних запасів (Е1.1) визначає відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до обсягу матеріальних запасів підприємства, тобто характеризує кількість оборотів, які здійснюють матеріальні запаси за рік:

Е1.1

=

Чистий дохід від реалізації (рядок 035 звіту про фінансові результати)

Матеріальні запаси (сума рядків 100 - 140 активу балансу)

Високе значення коефіцієнта Е1.1 вважається ознакою фінансового благополуччя, тому що висока оборотність забезпечує збільшення обсягів виручки від реалізації й сприяє отриманню високих доходів.

У разі якщо цей коефіцієнт значно перевищує середньогалузеві норми, ситуація повинна бути ретельно проаналізована, оскільки це може означати ризик, пов'язаний з недостатнім розміром запасів, наслідком якого буде зниження обсягу виручки від реалізації.

Занадто високий коефіцієнт Е1.1 може бути ознакою браку вільних коштів і сигналом про можливу неплатоспроможність підприємства.

Нормальне значення коефіцієнта Е1.1 може коливатися для різних сфер бізнесу від 4 до 8.

Для одержання точнішого результату в знаменнику цієї формули часто використовують середню величину товарних запасів за розглянутий період.

Деякі фінансові аналітики використовують трохи змінений коефіцієнт Е1.2: у чисельнику формули відображається показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) замість показника чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Суть такого підходу полягає в тому, що собівартість реалізації не включає продажні надбавки і націнки, тоді як чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) їх містить.

При такому підході формула для коефіцієнта Е1.2 матиме вигляд:

Е1.2

=

Собівартість реалізованої продукції (рядок 040 звіту про фінансові результати)

Матеріальні запаси (сума рядків 100 - 140 активу балансу)

 

2. Коефіцієнт ефективності використання оборотних активів (Е2) характеризує відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до вартості оборотних активів:

Е2

=

Чистий дохід від реалізації (рядок 035 звіту про фінансові результати)

Оборотні активи (рядок 260 активу балансу)

Цей коефіцієнт є загальним вимірником ефективності використання поточних активів, оскільки показує, скільки грошових одиниць (тис. грн.) продукції реалізовано на грошову одиницю оборотних (поточних) активів.

 

3. Коефіцієнт ефективності використання чистих оборотних активів (ЕЗ) характеризує відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до вартості чистих оборотних активів підприємства (визначаються як різниця між вартістю оборотних активів і поточними зобов'язаннями):

Е3

=

Чистий дохід від реалізації (рядок 035 звіту про фінансові результати)

Чисті оборотні активи (рядок 260 активу мінус рядок 620 пасиву балансу)

Цей коефіцієнт є загальним вимірником ефективності використання чистих (власних) оборотних активів, тобто показує, скільки грошових одиниць продукції реалізовано на грошову одиницю чистих оборотних активів.

 

4. Коефіцієнт ефективності використання необоротних активів (Е4) визначає відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до вартості необоротних (іммобілізованих) активів підприємства і характеризує, серед іншого, рівень ефективності використання основних засобів. Величина Е4 показує, скільки грошових одиниць продукції реалізовано на грошову одиницю необоротних активів:

Е4

=

Чистий дохід від реалізації (рядок 035 звіту про фінансові результати)

Необоротні активи (рядок 080 активу балансу)

Величина коефіцієнта Е4 може дорівнювати від 1 до 7 і залежить від капіталомісткості виробництва продукції підприємства.

 

5. Коефіцієнт ефективності використання загальних активів (Е5) визначає відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до загальної вартості активів і характеризує рівень ефективності всіх активів підприємства:

Е5

=

Чистий дохід від реалізації (рядок 035 звіту про фінансові результати)

Загальна вартість активів (рядок 280 активу балансу)

Чим вище значення показників Е4 та Е 5, тим інтенсивніше, а отже, й ефективніше використовуються виробниче обладнання та інші види активів підприємства.

 

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)