Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення Проект Приказа Минфина 2009-12-22

Версия для печати

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 

 

Відповідно до частини другої статті 6 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Установити, що Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджені цим наказом, набирають чинності через десять днів після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу протягом п'яти робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О..

Заступник Міністра

І. Уманський
ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

1. У пункті 2.1 слова «це письмові» замінити словами «це письмові або створені у формі електронного документа».

2. У пункті 2.3:

2.1. В абзаці першому слова «на машинозчитуваних носіях» замінити словами «у формі електронного документа».

2.2. Абзац другий виключити.

3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.».

4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений штампом, печаткою або іншим механічним способом підтвердження. Електронний підпис документів вчинюється відповідно до законодавства.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом.».

5. У пунктах 2.7 і 2.9 слова «Міністерством статистики» замінити словами «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики».

6. У пунктах 2.10, 5.2 і 6.10 слово «термін» замінити словом «строк» у відповідних відмінках.

7. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

«2.12. Електронний документ створюється відповідно до законодавства.».

8. У пункті 2.15 слова «відповідність господарської операції діючому законодавству» замінити словами «дотримання інших вимог цього Положення».

9. Пункт 2.16 викласти в такій редакції:

«2.16. Забороняється приймати до обліку первинні документи, що суперечать цьому Положенню.».

10. Пункт 2.17 доповнити словами «, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами».

11. У пункті 3.1 слово «машинні» замінити словом «магнітні».

12. У пункті 3.3 слово «машинозчитуваних» замінити словом «магнітних».

13. У підпункті 3.7 слова «відповідною інструкцією» замінити словами «відповідними нормативними документами».

14. Пункт 4.3 доповнити новим реченням такого змісту:

«Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи і регістри, в яких допущено помилку, та підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.».

15. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

«6.4. Первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та бухгалтерські звіти, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на магнітних (електронних) носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.».

16. Пункт 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, фінансової та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативним документом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.».

Начальник Управління

методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко 

 

 

Вернуться на страницу - Документы в бух.учете. Первичные, реестры, своды и т.д.

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)