Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання Приказ Минагрополитики 752 от 22.10.2009

Версия для печати

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 жовтня 2009 року N 752

Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання

На виконання абзацу четвертого пункту 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року N 658, та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку наказую:

1. Затвердити Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі - Розрахунок) та Методичні рекомендації щодо його складання, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22.11.2007 р. N 818 "Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік" (зі змінами і доповненнями) з 1 січня 2010 року.

3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В. М.) довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті Міністерства.

4. Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Супіханова Б. К.

 

В. о. Міністра

Я. Гадзало

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
адміністрації України


С. Буряк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 22 жовтня 2009 р. N 752


Форма


Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)

Найменування платника податку ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження платника податку: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Місце розташування земельної ділянки: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Найменування органу державної податкової служби,
до якого подається Розрахунок: _________________________________________________________


РОЗРАХУНОК
питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за 20__ рік

тис. грн., з одним десятковим знаком

N з/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Розрахунково: р. 1.1 + р. 1.2

 

1.1

Рослинництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості

 

1.2

Тваринництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості

 

2

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

3

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ)

 

4

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 29.01.2007 р. N 55) (без ПДВ)

 

5

Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки та від надання супутніх послуг

Розрахунково:
р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4

 

6

Загальна сума валового доходу підприємства

Кредитові обороти по субрахунках:
791 "Результат операційної діяльності",
792 "Результат фінансових операцій",
793 "Результат іншої звичайної діяльності",
794 "Результат надзвичайних подій"

 

7

Величина, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства

Розрахунково:
р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3 + р. 7.4 + р. 7.5

 

7.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (відповідні субрахунки) та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки) аналітичні рахунки, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 81 Закону України "Про податок на додану вартість"

 

7.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

7.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

 

7.4

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж

Кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж**

 

7.5

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності

Кредитові обороти по субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

 

8

Скоригований валовий дохід підприємства

Розрахунково:
р. 6 - р. 7

 

9

Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, %

р. 5 / р. 8 х 100

 


Керівник

___________________________ /
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

___________________________ /
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 


____________
* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

 

Додаток


Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про фіксований сільськогосподарський податок" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року N 658 "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 725).

1.2. Ці Рекомендації визначають порядок заповнення Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі - Розрахунок).

1.3. Розрахунок складають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, утворених відповідно до чинного законодавства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, та/або земель водного фонду.

1.4. Встановлення розміру відсотків доходу, одержаного від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки, в загальній сумі валового доходу підприємства визначається за формою Розрахунку.

1.5. Якщо після проведення Розрахунку сума доходу підприємств сільського та рибного господарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства згідно зі статтею 2 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", за наявності сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

1.6. При складанні Розрахунку підприємства сільського та рибного господарства незалежно від організаційно-правових форм та форм власності керуються даними бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" (із змінами), або якщо підприємство веде облік за спрощеною формою - відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" (із змінами).

2. Визначення доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

2.1. У рядку 1 Розрахунку визначають суму доходу, отриманого від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування, для чого підсумовують дані рядків 1.1 та 1.2 Розрахунку.

2.2. У рядку 1.1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинництва, що вирощена на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.3. У рядку 1.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.4. У рядку 2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ).

2.5. У рядку 3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) без ПДВ.

2.6. У рядку 4 Розрахунку сільськогосподарські підприємства, які у звітному податковому періоді були утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 29 січня 2007 року N 55 за погодженням з Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Перелік супутніх послуг).

Для цього використовують суму кредитових оборотів по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" в частині послуг відповідно до Переліку супутніх послуг (без ПДВ).

____________
* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

2.7. У рядку 5 Розрахунку визначають суму, отриману сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг, для чого підсумовують дані рядків 1 + 2 + 3 + 4 Розрахунку.

3. Визначення загальної суми валового доходу підприємства

3.1. У рядку 6 Розрахунку зазначають загальну суму валового доходу підприємства у звітному (податковому) році.

Загальна сума валового доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку".

Для визначення загальної суми валового доходу підприємства підсумовують кредитові обороти по субрахунках 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності", 794 "Результат надзвичайних подій".

3.2. У рядку 7 Розрахунку визначають величину, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства, для чого підсумовують дані рядків 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 та 7.5 Розрахунку.

3.3. У рядку 7.1 Розрахунку зазначають суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо).

Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" по відповідних субрахунках, а підприємства, що ведуть бухгалтерський облік за спрощеною формою, підсумовують кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" по відповідних субрахунках та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки) за аналітичними рахунками, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 81 Закону України "Про податок на додану вартість".

3.4. У рядку 7.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо).

3.5. У рядку 7.3 Розрахунку зазначають суму доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

3.6. У рядку 7.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж.

____________
** Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

3.7. У рядку 7.5 Розрахунку зазначають суму доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості".

3.8. У рядку 8 Розрахунку зазначають скориговану суму валового доходу підприємства, для чого визначають різницю між даними рядка 6 та рядка 7.

4. Визначення питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства

4.1. У рядку 9 Розрахунку визначають питому вагу доходу у відсотках від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Для цього обраховують відношення даних рядка 5 Розрахунку до даних рядка 8 Розрахунку, помножене на 100.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сільгосппідприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин, з незалежних від них причин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили тощо), даний Розрахунок подають разом із документом, що підтверджує наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році.

Факт непереборної сили для платників податків підтверджується:

• висновком Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

• рішеннями уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

• рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;

• висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

Спеціально для таких платників, які мають один із вищеперелічених висновків (підтверджень) про наявність форс-мажорних обставин, законодавчо встановлено в абзаці п'ятому частини першої статті 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" норму, відповідно до якої у наступному податковому році при переході на сплату фіксованого сільськогосподарського податку до таких платників вимога щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік не застосовується.

 

Начальник Управління бухгалтерського
обліку, звітності та ревізійної роботи


В. Гаврилюк


 

 

Вернуться на страницу - Фиксированный сельскохозяйственный налог

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)