Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності Приказ ГНАУ 571 Версия 2007-04-03

Версия для печати

Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 30 вересня 2004 року N 571

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2004 р. за N 1388/9987

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 3 квітня 2007 року N 208

Керуючись підпунктом 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядок складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (додаються).

2. Затвердити Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року N 234 "Про затвердження Порядку ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 308/2112.

4. Департаменту методології (Піхоцький В. Ф.):

4.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

4.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Воссіна О. І.

Голова 

Ф. О. Ярошенко 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Голова Комітету
Верховної Ради України
з питань фінансів і
банківської діяльності
 


 
 
С. Буряк
 


УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 24 вересня 2004 р. N 06-10/10-1082 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 30 вересня 2004 р. N 571   

____________
* На бажання платника податку 

   
Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами 


ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Дохід від здійснення спільної діяльності, у тому числі: 

01 

 

доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 

01.1 

 

приріст балансової вартості запасів 

01.2     К1 

 

доходи від виконання довгострокових договорів  

01.3     К2 

 

прибуток від операцій з цінними паперами та деривативами  

01.4     К3 

 

прибуток від операцій із землею 

01.5     К1 

 

інші доходи, крім визначених у 01.1 ё 01.5 

01.6 

 

Коригування доходів, у тому числі:                     (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)  

02  

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

02.1 

 

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 

02.2 

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості  

02.3     К4 

 

Скоригований дохід від спільної діяльності (01 ± 02) 

03 

 

Витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності, у тому числі: 

04 

 

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.10 

04.1 

 

убуток балансової вартості запасів 

04.2     К1 

 

витрати на оплату праці 

04.3  

 

сума податків, зборів (обов'язкових платежів)  

04.4     Р1 

 

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів  

04.5     К2 

 

збитки від спільної діяльності попереднього податкового періоду 

04.6  

 

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин  

04.7     К1 

 

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в офшорних нерезидентів  

04.8     Р2 

 

інші витрати, крім визначених у 04.1 ё 04.8 

04.9  

 

сума амортизаційних відрахувань 

04.10   К1  

 


рядок виключено


04.11 


 

Коригування витрат, у тому числі:                     (± 05.1 ± 05.2 + 05.3)  

05  

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 

05.1 

 

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 

05.2 

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості  

05.3     К4 

 

Скориговані витрати у зв'язку з проведенням спільної діяльності (04 ± 05) 

06 

 

Результат спільної діяльності (прибуток (+) збитки (-)) (±03 - (±06)) 

07 

 

Прибуток від спільної діяльності, який розподілено між учасниками протягом звітного періоду 

08 

 

Прибуток від спільної діяльності, який не розподілено між учасниками протягом звітного періоду (позитивне значення 07 - 08) 

09 

 


Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності ((08 + 09) * 0,25) 


10 


  


Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за попередній податковий період поточного року 


11 


  


Податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності до сплати (позитивне значення 10 - 11) 


12 


  


До звіту додаються (потрібне позначити): 


Додатки до рядків

К1/1 

К1/2 

К2 

К3 

К4 

Р1 

Р2 

 

 

 

 

 


 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на 

 

аркуш 


Інформація, наведена у звіті, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 


  

  

  

Дата заповнення звіту (дд.мм.рррр) 

  

  

Керівник підприємства 

______________________________________________
ініціали та прізвище                                             підпис 

  

  

  

  

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

______________________________________________
ініціали та прізвище                                             підпис 

  

  

  

  

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО) 

  

  


Ця частина податкового звіту заповнюється службовими особами органу державної податкової служби України 


  

Заступник Голови Комітету
Верховної Ради України
з питань фінансів та
банківської діяльності
 


 
 
С. Терьохін
 

Заступник директора
Департаменту методології
 


О. Задорожний
 


(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

 

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.7 та 04.10 звіту 


  

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів  


Показники 

Код
рядка 

На початок звітного року 

Запаси, використані не в господарській діяльності 

На кінець звітного періоду 

Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5) 

Балансова вартість запасів, усього, у тому числі:
(сума рядків А1 ё А7 відповідної графи) 

А 

 

 

 

 

на складах (місцях зберігання) 

А1 

 

 

 

 

у незавершеному виробництві 

А2 

 

 

 

 

у готовій продукції 

А3 

 

 

 

 

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах 

А4 

 

 

 

 

на оптових складах (місцях зберігання) 

А5 

 

 

 

 

у роздрібній торгівлі 

А6 

 

 

 

 


матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.  


А7 


 


 


 


 


Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити): 


 

ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів 

 

вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)

 

середньозваженої вартості однорідних запасів 

 

нормативних затрат

 

ціни продажу запасів


Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань  


Код рядка 

Показники 

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу 

Амортизаційні відрахування 

Розрахунковий квартал 

Звітний період наростаючим підсумком 

Б1 

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки  

 

 

 

Б2 

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків 

 

 

 

Б3 

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків 

 

 

 

Б4 

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків 

 

 

 

Б5 

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків 

 

 

 

Б6 

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків 

 

 

 

Б7 

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків 

 

 

 

Б8 

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків 

 

 

 

В 

Нематеріальні активи 

 

 

 

04.10 

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 04.10 звіту (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, В графи 5)  

 


Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів  


Об'єкти поліпшення 

Код
рядка 

Сукупна балансова вартість на початок звітного року 

Сума на звітний рік
(ліміт) 

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

1 квартал 

Півріччя 

3 квартали

Рік 

Основні фонди 

04.7 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 4. Прибуток від продажу землі 


Показники 

Код рядка 

Сума  

Прибуток від продажу землі, у тому числі: (01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3)  

01.5 

 

сума доходу, отримана при продажу землі 

01.5.1 

 

сума витрат, пов'язана з купівлею землі 

01.5.2 

 

коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

01.5.3 

 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


(додаток К1/1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

Додаток К1/2 до рядків 04.7 та 04.10 звіту 


  

Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин  


Код
рядка 

Показники 

Первісна вартість 

Амортизаційні відрахування звітного періоду наростаючим підсумком 

Витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, крім нафтогазових свердловин (надаються довідкові відомості) 

Х 

 

Витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин з нафтогазових свердловин (надаються довідкові відомості) (2.1 + 2.2 + .... + 2.n) 

Х 

 

2.1 

Свердловина (реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними обліку)........... 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.n 

 

 

 

04.10 

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 04.10 звіту (сума рядків 1 - 2 графи 4) 

 


Таблиця 2. Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин  


Код
рядка 

Об'єкти поліпшення  

Сума на звітний рік
(ліміт) 

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком 

1 квартал

Півріччя 

3 квартали 

Рік 

Свердловина (реквізити свердловини зазначаються платником податку за даними обліку).......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.7 

Загальна сума поліпшень, що включається до рядка 04.7 декларації (сума рядків 1 ё .n відповідної графи) 

 

 

 

 


Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової) 


Код
рядка 

Окремий об'єкт групи
(родовище, кар'єр, шахта, свердловина) 

Балансова вартість об'єкта групи на початок звітного року 

Обсяг фактично видобутих корисних копалин за звітний період (тонн) 

Загальний розрахунковий обсяг родовища (тонн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.5 звіту  


  

Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

Таблиця 1. 


Показники 

Код
рядка 

1 квартал 

Півріччя 

3 квартали 

Рік 

Доходи від виконання довгострокових договорів, у тому числі: (01.3.1 ± 01.3.2) 

01.3 

 

 

 

 

сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів  

01.3.1 

 

 

 

 

сума збільшення (+) або зменшення (-) доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за завершеними довгостроковими договорами  

01.3.2 

 

 

 

 

Сума фактичних витрат, пов'язаних із виконанням довгострокових договорів  

04.5 

 

 

 

 


Таблиця 2. Додаткова інформація 


Сума авансів або передоплат, не віднесених для цілей оподаткування до складу доходу звітного періоду  

 

 

 

 

Кількість договорів, за якими провадився розрахунок доходів та витрат (шт.), у тому числі договори: 

 

 

 

 

за якими продовжується їх виконання (шт.) 

2.1 

 

 

 

 

виконання яких завершено (шт.)  

2.2 

 

 

 

 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


Додаток К3 до рядка 01.4 звіту 


  

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами

ПОКАЗНИКИ 

Код
рядка 

Сума 

Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами,
у тому числі:                     (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  

01.4 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі:                                             (1.1 - 1.2 - 1.3) 

 

доходи звітного періоду  

1.1 

 

витрати звітного періоду  

1.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

1.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                                           (2.1 - 2.2 - 2.3)  

 

доходи звітного періоду  

2.1 

 

витрати звітного періоду  

2.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

2.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                                            (3.1 - 3.2 - 3.3)  

 

доходи звітного періоду  

3.1 

 

витрати звітного періоду  

3.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

3.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами,
у тому числі:                                                                                           (4.1 - 4.2 - 4.3)  

 

доходи звітного періоду  

4.1 

 

витрати звітного періоду  

4.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

4.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами участі,
у тому числі:                                                                                           (5.1 - 5.2 - 5.3)  

 

доходи звітного періоду  

5.1 

 

витрати звітного періоду  

5.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

5.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю,
у тому числі:                                                                                           (6.1 - 6.2 - 6.3)  

 

доходи звітного періоду  

6.1 

 

витрати звітного періоду  

6.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

6.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
у тому числі:                                                                                           (7.1 - 7.2 - 7.3)  

 

доходи звітного періоду  

7.1 

 

витрати звітного періоду  

7.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

7.3 

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                                           (8.1 - 8.2 - 8.3)  

 

доходи звітного періоду  

8.1 

 

витрати звітного періоду  

8.2 

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

8.3 

 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


Додаток К4 до рядків 02.3 та 05.3 звіту  

  


Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

Показники коригування 

Код
рядка 

Сума 

Сума збільшення доходів  

02.3 

 

Сума збільшення витрат 

05.3 

 

Пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням 

 

 


Коригування здійснюється у зв'язку:  

з невиконанням умов договору від "...."............................... 20.... року, N ....., укладеного з:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
назва сторони (для фізичної особи - П. І. Б.), з якою укладено договір 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
місцезнаходження юридичної (місце проживання фізичної) особи - сторони, з якою укладено договір
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Коригування здійснюється на підставі:  

таких положень підпунктів 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

таких первинних документів, які підтверджують наявність дебіторсько-кредиторської заборгованості:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


Додаток Р1
до рядка 04.4 звіту
 


 

Cуми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат

Показники 

Код рядка

Сума 

Cуми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі: 

4.4 

  

акцизний збір 

4.4.1 

  

мито 

4.4.2 

  

державне мито 

4.4.3 

  

плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) 

4.4.4 

  

рентні платежі 

4.4.5 

  

податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів 

4.4.6 

  

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

4.4.7 

  

збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 

4.4.8 

  

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

4.4.9 

  

збір за спеціальне використання природних ресурсів 

4.4.10 

  

збір за забруднення навколишнього природного середовища 

4.4.11 

  

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

4.4.12 

  

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  

4.4.13 

  

збір за використання радіочастотного ресурсу України 

4.4.14 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу нерухомого майна  

4.4.15 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти 

4.4.16 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів  

4.4.17 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів  

4.4.18 

  

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв'язку 

4.4.19 

  

збір за проведення гастрольних заходів 

4.4.20 

  

судовий збір 

4.4.21 

  

податок з реклами  

4.4.22 

  

комунальний податок 

4.4.23 

  

ринковий збір 

4.4.24 

  

збір за право використання місцевої символіки 

4.4.25 

  

збір за право проведення кіно- і телезйомок 

4.4.26 

  

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей 

4.4.27 

  

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 

4.4.28 

  


Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

__________________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

__________________________
підпис 

____________________
прізвище 


(додаток Р1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

Додаток Р2 до рядка 04.8 звіту  


  

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з офшорними нерезидентами

Код рядка 

Реквізити договору (контракту), назва та місцезнаходження офшорного нерезидента 

Загальні витрати з придбання товарів
(робіт, послуг) в офшорного нерезидента 

Витрати, які включаються до витрат покупця
гр. 3 х 0,85 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

 

04.8 

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 04.8 звіту (сума рядків 1 ё n гр. 4) 

 


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

  

  

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
підпис 

____________________
прізвище 

  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 30 вересня 2004 р. N 571

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2004 р. за N 1388/9987 


ПОРЯДОК
складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено згідно з підпунктом 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334).

1.2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений платник).

1.3. Уповноважений платник подає до податкового органу за своїм місцем реєстрації Звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

1.4. Податкові органи ведуть облік договорів на підставі завірених уповноваженим платником копій цих договорів, які після їх укладення направляються уповноваженим платником до державного податкового органу за його місцезнаходженням.

1.5. У разі внесення змін до договору відповідні документи подаються уповноваженим платником до державного податкового органу за його місцезнаходженням протягом 10 календарних днів від дня такого внесення.

2. Порядок складання Звіту

2.1. Звіт та додатки до нього подаються уповноваженим платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді у такого платника податкове зобов'язання чи ні.

2.2. Звіт заповнюється за квартал, півріччя, три квартали та рік наростаючим підсумком з початку звітного року та подається уповноваженим платником до державного податкового органу для реєстрації у терміни, установлені для подання декларації з податку на прибуток підприємства.

2.3. У разі, якщо договір береться на облік податковим органом усередині податкового періоду, то перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

2.4. Якщо строк дії договору закінчується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим вважається період, на який припадає дата такого закінчення.


2.5. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2007 року, звіт заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(пункт 2.5 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

2.6. У звіті зазначаються усі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який рядок звіту не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у звіті.

2.7. Дані, наведені в звіті, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

2.8. Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

2.9. Оригінал звіту з відповідними додатками подається уповноваженим платником на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій звіту та додатків не дозволяється. Звіт та додатки до нього не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

2.10. Звіт заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого строку зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками в синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

2.11. У звіті не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою звіту). У звіті не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2.12. Звіт може бути наданий податковому органу за добровільним рішенням уповноваженого платника в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

2.13. Звіт складається із заголовної та основної частин і шести додатків, з яких чотири (К1 - К4) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а два (Р1, Р2) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється уповноваженим платником, який нараховує амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки звіту не заповнюються через відсутність відповідних операцій, уповноважений платник не подає податковому органу передбачені відповідним рядком звіту додатки.

2.14. У заголовній частині звіту відображаються повна назва уповноваженого платника (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження, номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням), реквізити (дата та номер) договору про спільну діяльність.

2.15. В основній частині звіту та в додатках до нього показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334.

Код рядка звіту 

Положення Закону N 334,
якими слід керуватися при заповненні рядків звіту
 

01 

стаття 4, пункт 5.9 статті 5  

01.1 

підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 

01.2 

пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "-" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 01.2 звіту без цього знака 

01.3 

пункт 7.10 статті 7 

01.4 

пункт 7.6 статті 7  

01.5 

пункт 8.9 статті 8 

01.6 

підпункти 4.1.2 - 4.1.6, крім підпункту 4.1.5, пункту 4.1 статті 4, пункт 7.3 статті 7 

02 

згідно з формулою 

02.1 

пункт 5.10 статті 5 

02.2 

підпункт 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 

02.3 

стаття 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону України від 24.12.2002 N 349 "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) 

03 

згідно з формулою 

04 

стаття 5 

04.1  

пункт 5.1, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 

04.2 

пункт 5.9 статті 5. У разі заповнення цього рядка складається табл. 1 додатка К1/1. Показник із знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 звіту без цього знака 

04.3 

пункт 5.6 статті 5, крім абз. 2 - 3 підпункту 5.6.2 

04.4 

підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5  

04.5 

пункт 7.10 статті 7 

04.6 

стаття 6, підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 

04.7 

підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, підпункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, абзац тринадцятий пункту 9.5 статті 9.
У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.7 табл. 3 додатка К1/1 та рядка 04.7 табл. 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.7 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.7 звіту, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року  

04.8 

пункт 18.3 статті 18 

04.9 

стаття 5; стаття 7; підпункт 8.1.4 пункту 8.1, підпункт 8.3.7 пункту 8.3, підпункти 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8 і 8.4.10 пункту 8.4, підпункт 8.9.4 пункту 8.9 статті 8; пункти 9.5 та 9.6 статті 9  

04.10 

підпункт 7.9.4 пункту 7.9 статті 7, стаття 8, стаття 9. У разі заповнення цього рядка складається табл. 2 додатка К1/1 та/або табл. 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 табл. 2 додатка К1/1 та рядка 04.10 табл. 1 додатка К1/2 


04.11 


рядок виключено

05 

згідно з формулою 

05.1 

пункт 5.10 статті 5 

05.2 

підпункт 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 

05.3 

стаття 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349 

06 

згідно з формулою 

07 

згідно з формулою 

08 

підпункт 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 

09 

згідно з формулою 

10 

згідно з формулою 

11 


п. 16.4 ст. 16


12 


згідно з формулою 


(таблиця пункту 2.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

Порядок заповнення додатків К2, К4, Р1, Р2 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в звіті та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.7, 04.10, а додатка К3 - у рядку з кодом 01.4.

3. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

3.1. Якщо вповноваженим платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті, то відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181), з урахуванням строків давності, такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Уповноважений платник має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі звіту за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

3.2. Якщо після подачі звіту за звітний період уповноважений платник подає новий звіт з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання звіту за такий самий звітний (податковий) період, то такий звіт не вважається уточнюючим, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

3.3. Уповноважений платник, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати в складі звіту, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників звітів (доходів та витрат) у складі доходу (рядок 02.2) та витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звіт.

Заступник Голови Комітету
Верховної Ради України
з питань фінансів та
банківської діяльності
 


 
 
С. Терьохін
 

Заступник директора
Департаменту методології
 


О. Задорожний
 


Додаток
до Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи 


  

____________
* На бажання платника податку 

   
Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами 


Показники 

Код рядка 

Загальна сума 

Доходи, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків звіту, у якому було допущено помилки (коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно) 

  

код 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сума (±) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати, не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків звіту, у якому було допущено помилки (коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно) 

  

код 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сума (±) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта оподаткування             р. 1 - р. 2 

  

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках 

  

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв'язку з виправленням помилки
                                                                                            р. 4 х р. 5 або р. 6.2 - р. 6.1 

  

Сума податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка 

6.1 

  

Сума виправленого (достовірного) податкового зобов'язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка 

6.2 

  

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки  (заповнюється у разі, якщо рядок 6 має позитивне значення).
                                                                                                                      р. 6 х 0,05 

  


  

______________________________________________________________________________________
Зворотний бік форми розрахунку 


Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

  

  

  

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

  

Керівник підприємства 

________________________________________________
ініціали та прізвище                                                     підпис 

  

  

  

  

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

  

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________________________________________
ініціали та прізвище                                                     підпис 

  

  

  

  

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО) 

  

  


Ця частина заповнюється службовими особами органу державної податкової служби України 


  

(додаток до Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 208)

 

 

Вернуться на страницу - Совместная деятельность

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)