Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів та правил її заповнення Приказ ГТСУ 735 Версия 2009-08-06

Версия для печати

Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

Наказ Державної митної служби України
від 9 серпня 2005 року N 735

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2005 р. за N 934/11214

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
 від 7 листопада 2007 року N 933,
 від 6 серпня 2009 року N 727

(З 23 грудня 2009 року до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Державної митної служби України від 6 серпня 2009 року N 728)

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV і з метою скорочення переліку документів, що подаються митному органу для митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі - заява);

Правила заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів.

2. Установити, що подання заяви митному органу передує: митному оформленню товарів у будь-якому митному режимі, яким передбачено отримання дозволу митного органу на розміщення їх у цей митний режим; продовженню строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів; митному оформленню товарів у спрощеному порядку; випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією; поданню періодичної митної декларації; а також можливе в інших випадках.

3. Пункт 3 втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності наказом Державної митної служби України від 30.12.2003 р. N 931 згідно з наказом Державної митної служби України від 07.11.2007 р. N 933)


4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 наказу Держмитслужби України від 26.12.2003 N 918 "Про внесення змін до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 62/8661, і форму заяви про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), затверджену зазначеним наказом.

5. До Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 N 932 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2004 за N 66/8665 (зі змінами), внести такі зміни:

5.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви підприємства, форма якої визначається Державною митною службою України".

5.2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 2 до зазначеного Порядку.

6. До Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 N 908 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1248/8569, внести такі зміни:

6.1. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Рішення про проведення митного оформлення товарів у відповідному митному режимі в спрощеному порядку приймає начальник або вповноважена посадова особа митного органу на підставі заяви підприємства, якому належать товари, за формою, що визначається Державною митною службою України".

6.2. Додаток визнати таким, що втратив чинність.

7. До Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 13.09.2003 N 609 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за N 897/8218 (зі змінами), внести такі зміни:

7.1. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Для отримання дозволу на розміщення товарів у режим переробки (далі - дозвіл) підприємство подає митному органу за місцем державної реєстрації підприємства письмову заяву за формою, що визначається Державною митною службою України".

7.2. Додаток визнати таким, що втратив чинність.

8. До Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 N 905 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1246/8567, внести такі зміни:

8.1. У пункті 2.1 слова та цифру "наведеною в додатку 1 до цього Порядку" замінити словами "що визначається Державною митною службою України".

8.2. Додаток 1 визнати таким, що втратив чинність.

9. До Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 N 906 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1247/8568, внести такі зміни:

9.1. У пункті 1.3 слова "наведеною в додатку до цього Порядку" замінити словами "що визначається Державною митною службою України".

9.2. Додаток визнати таким, що втратив чинність.

10. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Боженко І. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

11. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної
служби України
 


В. В. Скомаровський
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 9 серпня 2005 р. N 735

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2005 р. за N 934/11214 


Форма

Начальнику ______________________________
                                             (назва митного органу)
_________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові керівника 
                    підприємства, його місцезнаходження) 


ЗАЯВА

         Прошу надати відповідно до _______________________________________________________
                                                                                                         (положення нормативно-правових актів)
дозвіл на _____________________________________________________________________________
______________________________________, код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО _________________,
                 (найменування підприємства)
місцезнаходження _____________________________________________________________________.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник підприємства                      ______________                          ______________________
                                                                                        (підпис, дата)                                                       (ініціали, прізвище) 

                                                                                     М. П. 

Зворотний бік заяви

РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ / ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ / ПРИЧИНИ ВІДМОВИ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________                _______________              ______________________
      (посада посадової особи митного органу)                                    (підпис, дата)                                       (ініціали, прізвище) 

                                                           М. П. 


 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 


В. П. Науменко
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 9 серпня 2005 р. N 735

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2005 р. за N 935/11215 

ПРАВИЛА
заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 6 серпня 2009 року N 727

(З 23 грудня 2009 року до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Державної митної служби України від 6 серпня 2009 року N 728)


1. Заява підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі - заява), подається на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів.

2. Обсяг інформації, наведеної підприємством у розділах заяви, не регламентується, але загальний розмір заяви не повинен перевищувати двох сторінок, які розміщуються з двох боків одного аркуша.

3. У верхній частині заяви зазначається назва митного органу, якому адресується заява.

4. У заяві наводяться:

посилання на положення (статті, пункти, абзаци тощо) нормативно-правових актів, які є підставою для розміщення товарів в обраний підприємством митний режим (продовження строку перебування товарів у режимі), або для застосування періодичної, тимчасової, неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку тощо;

відомості про те, на що саме підприємство бажає одержати дозвіл:

розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України або переробки за межами митної території України;

застосування митного режиму знищення або руйнування;

поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

переміщення товарів через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення);

митне оформлення товарів у спрощеному порядку;

випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією;

подання періодичної митної декларації;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів тощо;

повне найменування підприємства;

код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО;

місцезнаходження підприємства із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, вулиці (проспекту, провулку тощо), номера будинку, квартири, офісу тощо.

5. У розділі 1 заяви наводяться загальні відомості про зовнішньоекономічну операцію та товари: найменування товарів, мета чи характер їх переміщення; підстави для обрання конкретного митного режиму або для застосування періодичної, тимчасової чи неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку; обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів тощо.

У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України в цьому розділі також зазначаються відомості про:

підприємства, які здійснюватимуть фактичну переробку товарів;

технологічне обладнання, яке буде використовуватися для переробки товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України;

місця зберігання товарів і продуктів їх переробки із зазначенням точних даних про місцезнаходження і розташування складів й інших місць зберігання, їх власників (осіб, які мають право володіння або користування).

(пункт 5 доповнено абзацами згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

6. До розділу 2 заяви вносяться відомості про документи, що подаються разом із заявою, із зазначенням загальної кількості їх аркушів.

У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України у цьому розділі також наводяться реквізити документів: зовнішньоекономічного договору; договорів на зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України, й продуктів переробки, в яких зазначено дані про розташування місць зберігання; у тому числі договорів на переробку, укладених між резидентами України.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

7. У розділі 3 заяви наводиться відповідне зобов'язання:


7.1. При розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України:

"Зобов'язуюся проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані в результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки".

При розміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України:

"Зобов'язуюся забезпечити проведення операції з переробки товарів та заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, що буде отримана в результаті переробки товарів і ввезена на митну територію України".

(підпункт 7.1 пункту 7 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

7.2. При застосуванні митного режиму знищення або руйнування:

"Зобов'язуюся забезпечити проведення операції зі знищення (руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідному митному режимі відходи (залишки), що будуть отримані в результаті знищення (руйнування)".

7.3. При поміщенні товарів у митний режим відмови на користь держави:

"Зобов'язуюся доставити товари на склад митного органу та провести декларування їх у митному режимі відмови на користь держави".

7.4. При переміщенні товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) і при продовженні строку їх тимчасового ввезення (вивезення):

"Зобов'язуюся до закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення) здійснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарів або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо цих товарів законодавством України, і надати митному органу передбачені законодавством України документи й відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного оформлення товарів.

Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений".

7.5. За наявності підстав для митного оформлення товарів у спрощеному порядку:

"Зобов'язуюся подати вантажну митну декларацію, заповнену відповідно до заявленого митного режиму, і сплатити встановлені законодавством податки та збори (обов'язкові платежі) до ___________. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

7.6. При випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією:

"Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дня випуску товарів у вільний обіг подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи й надати відомості, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

7.7. При переміщенні товарів із застосуванням періодичної митної декларації:

"Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дати оформлення періодичної митної декларації* подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів, та сплатити податки й збори (обов'язкові платежі), установлені законодавством України. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений" тощо.

____________
* Для товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопроводами та лініями електропередачі, строк подання вантажної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, зазначається відповідно до порядків митного контролю й митного оформлення, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України", від 17.12.2003 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом".

8. Заява підписується керівником підприємства й скріплюється печаткою цього підприємства (за наявності).

9. Розділи "Рішення митного органу" і "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви заповнюються посадовою особою митного органу. Усі невикористані рядки в цих розділах перекреслюються.

Дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки, дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки та дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів оформлюються шляхом вчинення у розділі "Рішення митного органу" заяви запису відповідного змісту: "Ввезення та переробку товарів дозволено", "Вивезення та переробку товарів дозволено" або "Виконання окремих операцій з переробки товарів дозволено".

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

10. У розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви у випадках, передбачених законодавством, митним органом зазначаються строк дії дозволу, особливі умови, наприклад при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) робиться посилання на відповідне положення (статтю, пункт, абзац тощо) законодавчого акта, що є підставою для звільнення від оподаткування.

У разі відмови в наданні дозволу зазначаються обґрунтовані причини такої відмови.

11. Рішення митного органу підписується начальником або вповноваженою особою митного органу із зазначенням посади, дати, ініціалів та прізвища й скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою цієї посадової особи.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 


В. П. Науменко
 


 

Вернуться на страницу - Валюта, валютные операции и таможня

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)