Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних Приказ Минтруда 1 Версия 2009-08-19

Версия для печати


Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 10 січня 2001 року N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2001 р. за N 75/5266

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 10 липня 2001 року N 293,
 від 8 квітня 2002 року N 186,
 від 20 травня 2003 року N 136,
 від 5 квітня 2005 року N 104,
 від 13 січня 2006 року N 3,
 від 22 червня 2007 року N 329,
 від 17 жовтня 2007 року N 563,
 від 27 лютого 2008 року N 88,
 від 29 серпня 2008 року N 381,
 від 19 серпня 2009 року N 316

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" НАКАЗУЮ:


Затвердити Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (додається).

(наказова частина із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)

Міністр 

І. Сахань 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 10 січня 2001 р. N 1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 січня 2001 р. за N 75/5266 


Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

(назва у редакції наказів Міністерства праці та
 соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

2. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (далі - дотація) та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)

Порядок та строки надання роботодавцю дотації для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем встановлюється відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю".

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб;

(абзац другий пункту 3 в редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186,
 від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)


абзац третій пункту 3 виключено

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186,
 виключено згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності у роботодавця скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний (для фізичних осіб - підприємців - за умови використання ним найманої праці), протягом останніх 3 місяців.

(пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

Умови надання дотації4. Дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 1 місяця, а нижчезазначених категорій безробітних, які направляються державною службою зайнятості на дотаційні робочі місця у першу чергу, - з дня надання статусу безробітного:

(абзац перший пункту 4 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104,
 від 22.06.2007 р. N 329,
 від 27.02.2008 р. N 88,
 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

жінок, які мають дітей віком до шести років;

одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок - 53 років);

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104)

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками);

(пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 20.05.2003 р. N 136,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом дев'ятим)

інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

(пункт 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563)жінок, які повідомили про свою вагітність та підтвердили її документально довідкою у встановленому порядку;

(пункт 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим,
 абзац десятий пункту 4 у редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що працевлаштовують вагітних жінок, молодь на перше робоче місце та інших безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту, а також роботодавцям, що виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів понад установлену норму.

(абзац одинадцятий пункту 4 у редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
 від 27.02.2008 р. N 88)

У разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів дотація надається роботодавцям за умови, що для їх працевлаштування не потрібно створення спеціального робочого місця або це спеціальне робоче місце роботодавець створює за власний рахунок.

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом тринадцятим)

Для безробітних, у яких професійно-кваліфікаційний рівень та досвід роботи не відповідає вимогам роботодавця, державна служба зайнятості може організовувати професійне навчання у роботодавця за індивідуальними навчальними планами та програмами або підвищення їх кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому місці з подальшим вирішенням питання їх працевлаштування з наданням дотації роботодавцю. Для осіб з інвалідністю та осіб, що потребують додаткових гарантій зайнятості, професійне навчання може бути організоване у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування шляхом курсового чи індивідуального навчання.

(пункт 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим,
 абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 29.08.2008 р. N 381)


Термін перебування осіб на обліку в державній службі зайнятості як безробітних обчислюється з дня надання їм статусу безробітного, а при перереєстрації осіб, які звернулися повторно до державної служби зайнятості, термін перебування їх на обліку враховується сумарно.

(пункт 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104,
 абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 29.08.2008 р. N 381)

5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.6. Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на обліку як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття менше 3 місяців або мають на дату звернення заборгованість за страховими внесками, нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення", не забезпечили виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" - у разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів.

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
 абзац перший пункту 6 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 22.06.2007 р. N 329,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
 від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)

Дотація не надається роботодавцям, які протягом останніх 3 місяців скорочували чисельність працівників за професією (спеціальністю), за якою відповідно до направлення державної служби зайнятості працевлаштовується безробітний, а фізичним особам - підприємцям - якщо вони не використовували найману працю протягом останніх 3 місяців.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім,
 абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України  від 29.08.2008 р. N 381)


Дотація не надається бюджетним організаціям.

(пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563)


Кількість осіб на підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб, які працюють протягом першого року дії договору про працевлаштування безробітних з наданням дотації, на день звернення роботодавця щодо надання дотації (дата надання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування безробітного або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного) не повинна перевищувати 50 відсотків загальної чисельності працівників з урахуванням осіб, які будуть працевлаштовані за новими договорами, за виключенням:

- роботодавців, державну реєстрацію яких, як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, проведено у сільській місцевості, або малих, у тому числі монофункціональних містах, за умови, якщо наймані працівники працюють у таких роботодавців за місцем державної реєстрації;

- підприємств та організацій інвалідів, з кількістю інвалідів не менше 50 відсотків загальної чисельності працівників.

(пункт 6 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 абзац четвертий пункту 6 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

Роботодавцям, які згідно із законодавством звільнені від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, дотація надається.

(пункт 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

Розміри дотації та тривалість її надання


7. Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104,
 від 13.01.2006 р. N 3)


Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України "Про оплату праці", та суми страхових внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

(абзац другий пункту 7 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186)


Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а термін надання дотації припиняється у середині місяця і його заробітна плата в такому випадку перевищує середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області, розмір дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, на кількість робочих днів місяця, встановлених законодавством, та множенням на кількість робочих днів, за які надається дотація.

(пункт 7 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 у зв'язку з цим абзаци третій - четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим,
 абзац третій пункту 7 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 19.08.2009 р. N 316)

Якщо працівник відпрацював неповний місяць і його заробітна плата в такому випадку перевищує середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області, розмір дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, на кількість робочих днів місяця, встановлених законодавством, та множенням на кількість відпрацьованих працівником робочих днів відповідно до табеля обліку використання робочого часу.

(пункт 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 19.08.2009 р. N 316,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим)


Дотація надається за умови, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін протягом двох років.

(абзац п'ятий пункту 7 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104)

(пункт 7 в редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 10.07.2001 р. N 293)


У разі працевлаштування жінки, яка повідомила про свою вагітність під час перебування на обліку як безробітної, або якщо жінка повідомила про свою вагітність у межах дії договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації, у дворічний період дії договору не зараховується час перебування її у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку - за медичним висновком.

(пункт 7 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
 абзац шостий пункту 7 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)


8. У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України), а також у разі встановлення недостовірності поданих роботодавцем даних, використання дотації з порушенням законодавства центр зайнятості припиняє виплату дотації.(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
 від 27.02.2008 р. N 88)


абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

(пункт 8 в редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104)

9. У разі переведення працівника за його згодою з робочого місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад 3 місяці, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється.

(абзац перший пункту 9 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

Роботодавець протягом 5 робочих днів повідомляє центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3)

У разі призначення пенсії особі, яка відповідно до законодавства досягла пенсійного віку або їй встановлено інвалідність, виплата дотації не припиняється, якщо зазначена особа продовжує працювати.

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3)

Порядок надання дотації


10. Розгляд питання про можливість надання роботодавцю дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої дирекції Фонду, районних або міських державних адміністрацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, професійних спілок (за згодою), на підставі:

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
 від 29.08.2008 р. N 381)

1) Інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного;

(пункт 10 доповнено новим підпунктом 1 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
 у зв'язку з цим підпункти 1 - 3 уважати підпунктами 2 - 4)

2) письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням служби зайнятості з умовою надання дотації. Зразок направлення на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю додається (додаток 1);


3) довідки роботодавця про відсутність скорочення на підприємстві протягом останніх 3 місяців чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний, а для фізичних осіб - підприємців - довідки про використання найманої праці протягом останніх 3 місяців, що підтверджується центром зайнятості, а в разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів - довідки про виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на дату звернення;

(підпункт 3 пункту 10 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.10.2007 р. N 563,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)


4) відомостей центру зайнятості про перебування у нього на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття не менше 3 місяців та про відсутність на дату звернення (дата подання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування безробітного):

(абзац перший підпункту 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329,
 від 27.02.2008 р. N 88,
 від 29.08.2008 р. N 381)


заборгованості щодо сплати страхових внесків до Фонду;

(абзац другий підпункту 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329)


нарахованої пені;

(абзац третій підпункту 4 пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329)


фінансових санкцій за порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення".

(абзац четвертий підпункту 4 пункту 10 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329)

(підпункт 4 пункту 10 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3)

Роботодавці, які згідно із законодавством звільнені від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відомості, визначені абзацами другим - четвертим цього підпункту, не подають.

(підпункт 4 пункту 10 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186)


11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем перебування на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - центри зайнятості).

(пункт 11 в редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.04.2002 р. N 186,
абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

Комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації протягом 10 робочих днів.

(пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3)

12. Розгляд питання про можливість працевлаштування безробітного з наданням роботодавцю дотації здійснюється директором центру зайнятості протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії. У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю протягом 5 календарних днів направляється проект договору між центром зайнятості та роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104,
 від 13.01.2006 р. N 3)


13. У договорі про працевлаштування безробітного з наданням дотації визначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання безробітного, який буде прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного;

професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний;

гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований;


строки подання довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до законодавства. Форма довідки затверджується правлінням Фонду;

(абзац сьомий пункту 13 у редакції наказу
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329)

умови та порядок перерахування дотації;

строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру зайнятості, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця) та підстави його припинення;

(абзац дев'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

підстави розірвання договору;

взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

(пункт 13 в редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104)

Форма договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації затверджується правлінням Фонду.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 22.06.2007 р. N 329)

Відповідальність за порушення умов, порядку надання та використання дотації

14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання дотації несе керівник центру зайнятості.


15. Роботодавець несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації.

Центр зайнятості не рідше ніж один раз на півроку відповідно до затвердженого плану або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання дотації перевіряє достовірність поданих роботодавцем даних, які є підставою для надання дотації.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.08.2008 р. N 381)

Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, центр зайнятості припиняє перерахування дотації. Відновлення виплати здійснюється за результатами перевірки.

У разі недостовірності поданих роботодавцем даних роботодавець повинен відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми заподіяної шкоди на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця, в якому було заподіяно шкоду, до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

У разі порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України)) та використання дотації з порушенням законодавства роботодавець повертає суму одержаної дотації в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104,
 у редакції наказів
Міністерства праці та
 соціальної політики України від 13.01.2006 р. N 3,
 від 27.02.2008 р. N 88)

16. Рішення про відшкодування коштів роботодавцем приймається директором центру зайнятості і оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про відшкодування коштів роботодавцем центр зайнятості надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення.

У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність повернути кошти з підстав, передбачених абзацом першим пункту 132 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, відмови роботодавця повернути кошти, а також у разі неповернення їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється у судовому порядку відповідно до законодавства.

(Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88)

17. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням дотації, та використання дотації з порушенням законодавства дотація не може надаватися протягом трьох років з дня отримання останньої суми коштів.

(Порядок доповнено новим пунктом 17 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 27.02.2008 р. N 88,
 у зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 18)

18. Спори, які виникають з питань надання та використання дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.

Директор департаменту
політики державного соціального
страхування Міністерства праці
та соціальної політики України
 


 
 
О. П. Скрипник
 


Додаток 1 


Міністерство праці та соціальної політики України
Державний центр зайнятості
 
 

районний центр зайнятості
 

тел. ________ 


____________________________
(назва підприємства, установи, організації)
___________________________
(місцезнаходження підприємства, установи, організації) 

  

Код ЄДРПОУ _______________
Назва ПОУ _________________
____________________________ 

Код ЦЗ _____________________
Назва ЦЗ ___________________
Робоче місце ________________
Спеціаліст ЦЗ _______________
Шифр вакансії ______________ 


 
 
Направлення на працевлаштування
N ___ від ____________ року 

  

Корінець направлення на працевлаштування
N ___ від ____________ року

Відповідь про прийняте рішення
____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

на посаду _______________________________________ 

Центр зайнятості направляє ________________ для працевлаштування за професією (спеціальністю) відповідно до Ваших даних про потребу в працівниках від _______________ року.
Просимо проінформувати центр зайнятості протягом трьох днів про прийняте рішення письмово (поверненням корінця).

Директор ЦЗ ________ ______________________
                            (підпис)            (прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Контактний телефон ___________ 

  

а) прийнято з "___" ___________________ року;
б) буде прийнято з "___"________________________ року за умови надання дотації з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
в) відмовлено в прийнятті на роботу з причини:
  вакансія зайнята; 
  кандидатура не відповідає вимогам; 
  відмова особи;
  заявлена вакансія;
  незаявлена вакансія. 

Просимо направити (не направляти) на цю вакансію іншу кандидатуру.

Керівник _________________ _______________________
                             (підпис)                           (прізвище, ініціали) 
М. П.
"___" ____________ 20__ року 


(додаток 1 в редакції наказу Міністерства праці
 та соціальної політики України від 05.04.2005 р. N 104)

 

 

Вернуться на страницу - Выплаты за счет фонда занятости

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)