Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету Приказ ГНАУ 301 Версия 2007-08-07

Версия для печати

Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 податкової адміністрації України від 13.03.2003 р. N 114,
 від 01.12.2003 р. N 575,
 від 22.09.2006 р. N 561)

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 1 липня 2002 року N 301

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2002 р. за N 735/7023

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної податкової адміністрації України
 від 13 березня 2003 року N 114,
 від 1 грудня 2003 року N 575,
 від 28 лютого 2005 року N 87,
 від 22 вересня 2006 року N 561,
 від 16 червня 2007 року N 363,
 від 7 серпня 2007 року N 474

З метою забезпечення оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, на виконання статей 5 і 12 Закону України "Про систему оподаткування" та у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів - платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 податкової адміністрації України від 13.03.2003 р. N 114,
 від 01.12.2003 р. N 575)

2. Начальнику Головного управління обліку та державних реєстрів платників податків (Сердюк Н. П.) подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 02.07.98 N 317 "Про затвердження Порядку передачі інформації від установ банків до органів державної податкової служби електронними засобами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.98 за N 546/2986.

4. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі постійно доводити до відома клієнтів банків - платників податків список кодів видів сплати та інформацію про порядок заповнення поля "Призначення платежу" платіжного доручення.

5. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. після державної реєстрації довести Порядок до відома платників податків.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Росоловського В. М.

 

Голова  

М. Я. Азаров 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 1 липня 2002 р. N 301

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2002 р. за N 735/7023 


ПОРЯДОК
 подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

(назва в редакції наказів Державної податкової
 адміністрації України від 13.03.2003 р. N 114,
 від 01.12.2003 р. N 575,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)


З метою оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів, удосконалення системи обліку юридичних і фізичних осіб, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), забезпечення виконання Закону України від 10 січня 2002 року N 2922-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 5, 12 Закону України "Про систему оподаткування", статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" цим Порядком установлюється послідовність дій фінансових установ при наданні повідомлень про операції відкриття/закриття рахунків у цих фінансових установах (далі - Повідомлення) платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі - Платники податків), а також відкриття/закриття банками власних кореспондентських рахунків та платників податків при заповненні розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 13.03.2003 р. N 114,
 від 01.12.2003 р. N 575,
 від 22.09.2006 р. N 561)1. Національний банк України, банки (далі - банки) протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - НБУ) на адресу державних податкових адміністрацій (далі - ДПА) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з використанням засобів захисту інформації НБУ згідно з додатком 1. Інформація про відкриття рахунку Платника податків (крім відкриття рахунку в разі зміни рахунку не за ініціативою клієнта) надається банком з письмового дозволу клієнта - Платника податків.

(абзац перший пункту 1 в редакції наказів Державної
 податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575,
 від 22.09.2006 р. N 561,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

Органи Державного казначейства України подають Повідомлення у порядку, визначеному для банків, використовуючи засоби, передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами, затвердженим спільним наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 N 74/194, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за N 436/6724.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

Іншими фінансовими установами Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі (додаток 2) подається у паперовому вигляді протягом трьох днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу органу державної податкової служби, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів).

(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561,
 у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає ліквідатор банку.

Якщо ліквідатор банку не має доступу до електронної пошти Національного банку України, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Повідомлення засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом ліквідатора.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 28.02.2005 р. N 87,
 абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

2. За невиконання банками вимог, наведених у пункті 1, до їх керівників та інших посадових осіб застосовуватимуться санкції згідно з чинним законодавством.

3. Адреси електронної пошти ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для передання інформації наведено в додатку 3.

4. Платники податків, що перераховують платежі до бюджету, заповнюють поле "Призначення платежу" платіжного документа згідно з вимогами додатка 4.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

5. ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та у базах даних ДПА.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575,
 від 22.09.2006 р. N 561)

6. ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі постійно доводити до відома платників податків список кодів видів сплати та інформацію про порядок заповнення поля "Призначення платежу" розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету.

7. Відповідальність за зберігання та нерозголошення конфіденційної банківської інформації в обчислювальних мережах ДПА покладається на органи державної податкової служби згідно з чинним законодавством.

8. Захист інформації, яка передається електронною поштою ДПА від ДПА до державних податкових інспекцій (далі - ДПІ), здійснюється засобами захисту інформації Державної податкової адміністрації України.

9. Орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік, структура якого визначається згідно із додатком 1.

У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді, орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік.

(Порядок доповнено новими пунктом 9 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

10. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі державної податкової служби.(Порядок доповнено новими пунктом 10 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

11. Підставою для відмови в узятті органом державної податкової служби рахунку на облік є:

відсутність Платника податків на обліку в органі державної податкової служби;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку;

(пункт 11 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

(пункт 11 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах державної податкової служби;

(пункт 11 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України).

(пункт 11 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 уважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим)

Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити причину відмови.

Якщо Повідомлення надається в паперовому вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік до фінансової установи, у якій відкрито рахунок Платника податків, надсилається повідомлення органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою П2 (додаток 5) із зазначенням причини відмови.

(Порядок доповнено новими пунктом 11 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

12. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами органу державної податкової служби заносяться до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою П3 (додаток 6). Корінці повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.

(Порядок доповнено новими пунктом 12 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

13. Повідомлення про відкриття кожного рахунку Платника податків, яке надійшло до органу державної податкової служби в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи підрозділу обліку платників податків та долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків.

Форма паперової копії електронного Повідомлення щодо відкриття рахунку у фінансовій установі наведена в додатку 7.

(Порядок доповнено новими пунктом 13 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

14. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які надані файлом-відповіддю в електронному вигляді, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку клієнта).

Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку в органі державної податкової служби наведена в додатку 8.

(Порядок доповнено новими пунктом 14 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561,
 у зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 15)

15. Контроль за виконанням вимог цього Порядку покласти на ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків  


 
Н. Г. Калєніченко
 


Додаток 1
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 


Опис структури файлів


I. Опис структури файлів для формування інформації про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах.

1. Найменування файлів формуються згідно з додатком 3.

2. Функціональний підтип файла - F.

3. Файли формуються фінансовою установою, яка веде рахунки клієнтів.

4. Файл складається з інформаційних рядків, структура яких наведена в таблиці 1.1:

Таблиця 1.1

Структура інформаційного рядка файла

N з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Код фінансової установи, в якій ведеться рахунок 

N  

1 - 9 

Ідентифікаційний код клієнта згідно з Державним реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3 

14 

10 - 23 

Тип Державного реєстру:
0 - ідентифікаційний код (номер) не належить ЄДРПОУ, ДРФО, ТРДПАУ
1 - ЄДРПОУ
2 - Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО)
3 - Тимчасовий реєстр ДПА (ТРДПАУ) 

N  

24 - 24 

Тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта) 

N  

25 - 25 

Дата операції 

D  

26 - 31 

Рахунок клієнта 

N  

14 

32 - 45 

Ознака основного рахунку: не використовується 

N  

46 - 46 

Валюта рахунку 

N  

47 - 49 


Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидент

N  

50 - 50 

10 

Скорочена назва клієнта згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію 

C  

38 

51 - 88 

11 

Код ДПА, в якій зареєстрований клієнт як платник податків 

N  

89 - 90 

12 


Код органу державної податкової служби, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків

N  

91 - 92 

13 

Порядковий номер інформаційного рядка 

N  

93 - 98 

14 

CRLF 

B  

99 - 100 


5. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають таким документам: Опису інтерфейсу між системою автоматизації фінансової установи (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ та Опису інтерфейсу між системою автоматизації фінансової установи (САБ) та електронним реєстром власників рахунків.

6. Заповнення реквізитів, що не використовуються, при прийманні органами державної податкової служби файла @F не перевіряється.

II. Опис структури файлів для формування інформації про відкриття (закриття) кореспондентських рахунків в установах банків.

1. Найменування файлів формуються згідно з додатком 3.

2. Функціональний підтип файла - K.

3. Файли формуються банком, який відкриває або закриває власний коррахунок.

4. Файл складається з інформаційних рядків, структура яких наведена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Структура інформаційного рядка файла

N
з/п 

Найменування реквізиту  

Тип 

Довжина 

Позиції 

Код банку, у якому ведеться рахунок  

40 

1 - 40 

Назва банку, у якому ведеться рахунок

70 

41 - 110 

Тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок  

111 - 111 

Дата операції  

112 - 117 

Кореспондентський рахунок  

40 

118 - 157 

Валюта рахунку  

158 - 160 

Резидентність банку, у якому ведеться коррахунок: 1 - резидент, 2 - нерезидент  

161 - 161 

Код країни банку-нерезидента 

162 - 164 

Номер ДПА, у якій зареєстрований банк - власник коррахунку як платник податків  

165 - 166 

10 

Код за ЄДРПОУ банку - власника коррахунку 


С

167 - 174 11 


Порядковий номер інформаційного рядка 


N  175 - 180 12 


CRLF 
181 - 182 5. У реквізитах "Код банку, у якому ведеться рахунок" та "Назва банку, у якому ведеться рахунок" зазначаються реквізити банку, у якому відкривається або закривається кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента, у якому ведеться кореспондентський рахунок, та назву банку-нерезидента латинськими літерами або українською мовою (кирилицею).

6. У реквізиті "Код за ЄДРПОУ банку - власника коррахунку" зазначається ідентифікаційний код ЄДРПОУ банку, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому банку.

7. Для надання банкам інформації про прийняття або неприйняття відповідного файла ДПА формують файли-квитанції I для кожного файла типу K. Файли повідомлення типу K та файли - квитанції I формуються згідно з правилами формування файлів, визначеними додатком 3.

III. Опис структури файлів-відповідей для формування інформації щодо взяття на облік рахунків платників податків.

1. Найменування файла-відповіді формується згідно з додатком 3.

2. Функціональний підтип файла-відповіді - R.

3. Файли R формуються ДПА як результат обробки інформаційних рядків про відкриття рахунку файлів підтипу F, отриманих від фінансових установ. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків.

4. Файл-відповідь складається з інформаційних рядків, структура яких наведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Структура інформаційного рядка файла

N з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Код фінансової установи, у якій ведеться рахунок 

1 - 9 

Ідентифікаційний код клієнта згідно з Державним реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3 

14 

10 - 23 

Тип Державного реєстру:
0 - ідентифікаційний код (номер) не належить ЄДРПОУ, ДРФО, ТРДПАУ
1 - ЄДРПОУ
2 - Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО)
3 - Тимчасовий реєстр ДПА (ТРДПАУ) 

24 - 24 

Скорочена назва клієнта згідно з Повідомленням 

38 

25 - 62 

Дата операції 

63 - 68 

Рахунок клієнта 

14 

69 - 82 

Валюта рахунку 

83 - 85 

Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидент 

86 - 86 

Дата отримання ДПА Повідомлення 

87 - 92 

10 

Дата взяття рахунку на облік в ДПА 

93 - 98 

11 

Код причини відмови у взятті на облік рахунку 

99 - 99 

12 

Код ДПА, яка зазначена у Повідомленні як місце обліку Платника податків 

100 - 101 

13 

Код органу державної податкової служби, який зазначений в Повідомленні як місце обліку Платника податків 

102 - 103 

14 

Ідентифікатор запису 

24 

104 - 127 

15 

Найменування файла F, у якому була надана інформація про рахунок 

12 

128 - 139 

16 

Порядковий номер інформаційного рядка файла F 

140 - 145 

17 

Резерв 

C- 

14 

146 - 159 

18 

Порядковий номер інформаційного рядка 

160 - 165 

19 

CRLF 

166 - 167 


5. Список кодів причини відмови в узятті на облік рахунку, які вказуються в реквізиті "Код причини відмови в узятті на облік рахунку", наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Список кодів причини відмови в узятті на облік рахунку Платника податків

Код причини відмови 

Причина відмови 

Рахунок узято на облік, причина відмови відсутня 

Відсутність Платника податків на обліку в органі державної податкової служби 

Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу 

Наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції 

Наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку.
Рахунок перебуває на обліку. Файл-відповідь R міститиме дату взяття на облік рахунку та ідентифікатор запису, що наявні в ДПА 

Наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП, яка видається платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах державної податкової служби 

Наявність в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб - платників податків підприємців інформації про такий рахунок, що є закритим, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України) 


6. Реквізити "Код ДПА, яка зазначена в Повідомленні як місце обліку Платника податків" та "Код органу державної податкової служби, який зазначений в Повідомленні як місце обліку Платника податків" файла R відповідають реквізитам "Код ДПА, у якій зареєстрований клієнт як платник податків" та "Код органу державної податкової служби, у якому зареєстрований клієнт як Платник податків" файла F.

7. Реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою П3.

8. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ.

Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків


 
Н. Г. Калєніченко
 


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575,
 від 28.02.2005 р. N 87,
 від 22.09.2006 р. N 561,
 від 16.06.2007 р. N 363)

 

"___" ____________ ____
число,  місяць (словами)   рік  

Додаток 2
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 

  

Форма N П1 


У ДПІ/ДПА _________________________________________________________________________
                                                                                                              (район, місто) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), або
реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА          

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) ______________________________
____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________

Код фінансової установи ________ Найменування фінансової установи _______________________

Відкрито/закрито рахунок N ____________________________ Валюта рахунку _________________
(непотрібне закреслити)

Вид рахунку _________________________ Дата операції "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа фінансової установи ______________________________________________
                                                                                                      (посада)                  (підпис)                              (прізвище, ініціали)
                                                                                          М. П.

Повідомлення отримано "___" ____________ 20__ року

Рахунок узято на облік "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа органу
державної податкової служби
_________________________________________________________
                                                               М. П.                    
 (підпис)                               (прізвище, ініціали)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корінець повідомлення
про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі
(надається фінансовій установі)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), або
реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА            

ДПІ/ДПА ___________________________________________________________________________
                                                                                                        (район, місто)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) _____________________________
___________________________________________________________________________________

Код фінансової установи ________ Найменування фінансової установи _______________________

Відкрито рахунок N ______________________ Дата операції "___" ____________ 20__ року

Повідомлення від "___" ____________ 20__ року отримано "___" ____________ 20__ року

Рахунок узято на облік "___" ____________ 20__ року

Відповідальна особа органу
державної податкової служби  
_______________     ___________________        _______________
                                                                                         (підпис)                           (прізвище, ініціали)                             (телефон)

                                                                      М. П. 
 
Дозволяю розпочати операції на рахунку _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Відповідальна особа фінансової установи                                      (підпис)                                         (прізвище, ініціали)
                                                                      М. П. 


(Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561,
 у зв'язку з цим додаток 2 уважати додатком 4,
 додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.06.2007 р. N 363)

Додаток 3
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення платниками податків розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету 


ПОЯСНЕННЯ ТА КОМЕНТАРІ ДО ДОДАТКІВ 1 - 2

1. Найменування файлів мають таку структуру:

@FORxxMD.nnn,

де:

@ - ознака приналежності файла до файлів обміну відомостями щодо відкриття/закриття рахунків між ДПА та фінансовими установами,

F - функціональний підтип файла;

O - літера, що визначає ДПА, до якої/з якої надсилається файл;

Rxx - ідентифікатор фінансової установи;

MD - дата формування файла (місяць, день в 36-знаковій системі числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в 36-знаковій системі числення.

Таблиця 3.1

Таблиця для визначення літери O - ДПА одержувача/відправника файла та адреси електронної пошти ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

Регіон 

Електронна адреса державної податкової адміністрації 

Літера O 

Вінницька обл. 

DPABNK@UAP0 

A 

Волинська обл. 

DPABNK@UBP0 

B 

Дніпропетровська обл. 

DPABNK@UCP0 

C 

Донецька обл. 

DPABNK@UDP0 

D 

Житомирська обл. 

DPABNK@UEP0 

E 

Закарпатська обл. 

DPABNK@UFP0 

F 

Запорізька обл. 

DPABNK@UGP0 

G 

Івано-Франківська обл. 

DPABNK@UHP0 

H 

м. Київ 

DPABNK@UIP0 

I 

Київська обл. 

DPABNK@UJP0 

J 

Кіровоградська обл. 

DPABNK@UKP0 

K 

Крим 

DPABNK@ULP0 

L 

Луганська обл. 

DPABNK@UMP0 

M 

Львівська обл. 

DPABNK@UNP0 

N 

Миколаївська обл. 

DPABNK@UOP0 

O 

Одеська обл. 

DPABNK@UPP0 

P 

Полтавська обл. 

DPABNK@UQP0 

Q 

Рівненська обл. 

DPABNK@URP0 

R 

Сумська обл. 

DPABNK@USP0 

S 

Тернопільська обл. 

DPABNK@UTP0 

T 

Харківська обл. 

DPABNK@UUP0 

U 

Херсонська обл. 

DPABNK@UVP0 

V 

Хмельницька обл. 

DPABNK@UWP0 

W 

Черкаська обл. 

DPABNK@UXP0 

X 

Чернігівська обл. 

DPABNK@UYP0 

Y 

Чернівецька обл. 

DPABNK@UZP0 

Z 

м. Севастополь 

DPABNK@U9P0 

9 2. Файли F надсилаються до ДПА за місцем розташування фінансової установи. Файли R надсилаються ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідним фінансовим установам як відповідь на файли F. Оскільки файл F може містити інформацію щодо відкриття рахунків платникам податків, які перебувають на обліку в органах державної податкової служби інших областей, це викликає необхідність обміну інформацією між ДПА за місцем розташування фінансової установи та іншими органами державної податкової служби. Тому файл R міститиме інформацію щодо взяття на облік рахунків платників податків, якою на момент відправки такого файла до фінансової установи володіє ДПА за місцем розташування цієї фінансової установи.

Всі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка-заголовка;

інформаційних рядків.

Всі рядки (службовий, рядок-заголовок та всі інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина 100 байтів (разом з CRLF 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка-заголовка файла F та файла R наведена в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Структура рядка-заголовка файла F та файла R

N з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Найменування файла  

12 

1 - 12 

Дата та час створення файла  

10 

13 - 22 

Кількість інформаційних рядків у файлі  

23 - 28 

ЕЦП файла  

64 

29 - 92 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

93 - 98 

Резерв 

32 

99 - 130 

ЕЦП рядка у заголовку 

64 

131 - 194 

CRLF  

195 - 196 


Структури інформаційних рядків наведена у додатку 1.

Для надання фінансовим установам інформації про прийняття або неприйняття відповідного файла ДПА формують файли-квитанції типу I для кожного файла типу F або K. Фінансові установи для надання ДПА інформації про прийняття або неприйняття файла R формують файли-квитанції типу S для кожного файла типу R. Ім'я файла-квитанції типу I формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1-й, 4 - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця квитанція формується;

2 символ - I (велика латинська);

3 символ - другий символ імені файла (тобто тип файла).

Ім'я файла-квитанції типу S формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1-й, 3-й - 12-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця квитанція формується;

2-й символ - S (велика латинська).

Загальні правила формування структури файлів-квитанцій збігаються з правилами, які прийняті для відповідних файлів, тобто обов'язковими є службовий рядок, рядок-заголовок, і можуть бути присутні інформаційні рядки.

Структура рядка-заголовка файлів-квитанцій I та файлів-квитанцій S наведена у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Структура рядка-заголовка файлів I та файлів S

N з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Найменування файла I або файла S 

12 

1 - 12 

Дата та час створення файла I або файла S 

10 

13 - 22 

Кількість інформаційних рядків у файлі I або файлі S 

23 - 28 

ЕЦП файла  

64 

29 - 92 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

93 - 98 

Резерв 

32 

99 - 130 

Найменування файла, що квитується 

12 

131 - 142 

Дата та час створення файла, що квитується 

10 

143 - 152 

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується 

153 - 158 

10 

ЕЦП файла, що квитується  

64 

159 - 222 

11 

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується 

223 - 228 

12 

Резерв 

32 

229 - 260 

13 

Код помилки за файлом, що квитується 

261 - 264 

14 

ЕЦП рядка заголовка  

64 

265 - 328 

15 

CRLF  

329 - 330 


Найменування файлів F та файлів R повинні бути унікальними. У разі отримання ДПА або фінансовою установою файла з іменем, яке було в раніше отриманого файла, такий файл не приймається. У цьому разі формується файл-квитанція з кодом помилки 2102.

Якщо файл F, що квитується, має структурні помилки в рядку заголовка чи в інформаційних рядках, то інформація з цього файла не приймається, файл бракується у цілому з кодом помилки 2103 - "порушена загальна структура файла".

Якщо файл F, що квитується, має помилки в окремих інформаційних рядках, то вся інформація з цього файла також не приймається у ДПА, файл бракується в цілому з загальним кодом помилки 2101 - "при перевірці файла виявлені помилки змісту в інформаційних рядках". Коли існують помилки змісту в окремих інформаційних рядках, то у файлі-квитанції повинні бути присутніми інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного інформаційного рядка, що відбраковується.

Якщо файл R, що квитується, не розшифрувався, то файл бракується в цілому з кодом помилки, сформованим унаслідок розшифрування.

Якщо розшифрований файл не може бути прочитаний або пошкоджена загальна структура файла, рядка заголовка чи інформаційного рядка, файл бракується у цілому з кодом помилки 2103 - "порушена загальна структура файла". При виявленні помилки фінансова установа та ДПА вживають заходів для з'ясування ситуації, після чого ДПА заново відправляє файл R.

Якщо файл R, що квитується, має помилки в окремих інформаційних рядках, то у файлі-квитанції S повинні бути інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного інформаційного рядка, що відбраковується, а саме:

2120 - "помилка при обробці реквізиту "Дата отримання ДПА Повідомлення";

2121 - "помилка при обробці реквізиту "Дата взяття рахунку на облік в ДПА";

2122 - "помилка реквізиту "Код причин відмови у взятті на облік рахунку";

2123 - "помилка реквізиту "Ідентифікатор запису";

2124 - "помилка реквізиту "Найменування файла F, у якому була надана інформація про рахунок";

2125 - "помилка реквізиту "Порядковий номер інформаційного рядка файла F";

2126 - "дана фінансова установа не відправляла файл F, на який надіслано відповідь".

Решта рядків файла R, що квитується, фінансовою установою приймаються до оброблення.

Структура інформаційного рядка файла-квитанції I та файлів-квитанцій S наведена у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Структура інформаційного рядка файлів I та файлів S

N з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Порядковий номер інформаційного рядка у файлі, що квитується 

1 - 6 

Код помилки за інформаційним рядком у файлі, що квитується 

7 - 10 

CRLF  

11 - 12 


Файл-квитанція підтверджує успішне прийняття файла в ДПА або фінансовій установі у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційні рядки у файлі I або, відповідно, у файлі S відсутні;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Відомості про відповідні закриті рахунки, які надійшли до фінансової установи від органу державної податкової служби у файлі квитанції I про успішне отримання файла F, роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта. Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо зняття з обліку рахунку в органі державної податкової служби наведена в додатку 8. При роздрукуванні відомостей про закритий рахунок на підставі отриманої квитанції I згідно з додатком 8 реквізити 1 - 8 та 11 - 13 указуються за інформацією, що міститься про цей рахунок у базі даних САБ, реквізити 9, 14, 17 та 18 не заповнюються, реквізити 15 і 16 містять інформацію про відповідний файл I.

Для запровадження однакового підходу до обробки файлів з першого вересня 2007 року символьні поля файлів типів F, K та R заповнюються з використанням кодової сторінки WIN 1251.

3. Інформація щодо платників податків, які відповідно до чинного законодавства на сьогодні не мають кодів ЄДРПОУ (наприклад, постійні представництва нерезидентів, учасники договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи), подається з реєстраційним (обліковим) номером з Тимчасового реєстру ДПА. Вказані платники податків реєструються згідно з Порядком присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженим наказом ДПА України від 03.08.98 N 380 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980.

Після отримання такими суб'єктами кодів ЄДРПОУ їх параметри вилучаються з Тимчасового реєстру та інформація про них як клієнтів фінансових установ передається до органів державної податкової служби у встановленому порядку.

4. Технологія накладення та перевірки електронного цифрового підпису та терміни впровадження будуть визначені окремо Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України. До впровадження ЕЦП реквізити "ЕЦП" та "Ідентифікатор ЕЦП" не перевіряються.

Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків 


 
Н. Г. Калєніченко
 


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561,
 від 16.06.2007 р. N 363)

Додаток 4
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 


ПАМ'ЯТКА ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ У РАЗІ СПЛАТИ (СТЯГНЕННЯ) ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ АБО ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ З БЮДЖЕТУ

1. Поле "Призначення платежу" слід заповнювати таким чином:

поле N 1:

друкується службовий код (знак) "*" (ознака бюджетного платежу);

поле N 2:

друкується розділовий знак ";";

друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);

поле N 3:

друкується розділовий знак ";";

у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

а) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди має 10 цифр);

в) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9 цифр);

поле N 4:

друкується розділовий знак ";";

друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу ";" не допускається;

у разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної класифікації.

У разі проведення повернення (відшкодування) або перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за висновками органів державної податкової служби поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5:

друкується розділовий знак ";";

друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів (формат - ДД.ММ.РРРР), платником податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6:

друкується розділовий знак ";";

друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле N 6 не заповнюється.

У разі сплати коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов'язковому порядку в полі N 4 друкує реквізити таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря - юридичної особи або номер за ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця, номер договору оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від одного символом "*", дата зазначається у форматі "ДД/ММ/РР", де ДД - день місяця, ММ - місяць року, РР - дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.

поле N 7:

друкується розділовий знак ";";

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державного казначейства (державної податкової служби) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні платіжного документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2. Приклади заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

а) сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу з ПДВ:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 - ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється - платник сплачує платіж особисто);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

б) сплата банком "Унікс" суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу з податку на прибуток за підприємство "Прилад", яке має код 30110239:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 - ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата ("30110239" - підприємство "Прилад", яке має код 30110239);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

в) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі повернення платнику коштів, сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення виписується на підставі висновку N 254 від 10.05.2002:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("107" - повернення зайво сплачених коштів);

3 - не заповнюється;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - дата реєстрації висновку ("10.05.2002");

6 - реєстраційний номер висновку ("254");

7 - не заповнюється.

г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати акцизного збору. Платіжне доручення виписується на підставі висновку N 623 від 10.05.2002:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("108" - перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 - не заповнюється;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - дата реєстрації висновку ("10.05.2002");

6 - реєстраційний номер висновку ("623");

7 - не заповнюється.

ґ) відшкодування ПДВ за висновками органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком N 125 від 19.04.2002:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("110" - відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 - не заповнюється;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - дата реєстрації висновку ("19.04.2002");

6 - реєстраційний номер висновку ("125");

7 - не заповнюється.


д) підпункт "д" пункту 2 виключено

д) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою - підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів доходів державного бюджету 220800200, 220800300).

Приклад заповнення поля N 4 "Призначення платежу":

 

*22080200*00000000*11111111*N 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080300*00000000*11111111*N 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080200*00000000*3333333333*N 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080300*00000000*3333333333*N 150*07.07.2004.*22222222*1*

 

|_|_|_|____________________________________________________________________________|_|_|_| 

1 2 3 4 

 

5 6 7 


22080200, 22080300 - коди доходів державного бюджету;

00000000 - код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 - код за ЄДРПОУ орендаря - юридичної особи, 3333333333 - номер за ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця; 

N 150 - номер договору оренди;

07.07.2004. - дата укладання договору оренди;

22222222 - код за ЄДРПОУ органу приватизації; 

1 - орендна плата (види орендної плати: 1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток);

е) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою - підприємцем).

Приклад заповнення поля N 4 "Призначення платежу":

 

*22080100*11111111*N 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080200*11111111*N 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080300*11111111*N 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080100*3333333333*N 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080200*3333333333*N 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080300*3333333333*N 150*07.07.04.*22222222*1*

 

_|__|__|_____________________________________________________________________|__|__|__| 

1  2  3  4 

 

5  6  7 


22080100, 22080100, 22080100 - коди доходів державного бюджету;

11111111 - код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 - номер за ДРФО орендаря - фізичної особи - підприємця;

N 150 - номер договору оренди;

07.07.2004. - дата укладання договору оренди;

22222222 - код за ЄДРПОУ органу приватизації; 

1 - орендна плата (види орендної плати: 1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток);

є) погашення платниками податків податкових векселів коштами:

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення платниками податків податкових векселів коштами.

;109 

;оплата податкового векселя 

;ХХХХХХХХХХ 


1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("109" - оплата податкового векселя);

3 - не заповнюється;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;

ж) погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами:

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами за підприємство "Надія", яке має код 30611145:

;109 

;30611145 

;оплата податкового векселя (податкової розписки) 

;  

;  

;ХХХХХХХХХХ 


1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("109" - оплата податкового векселя (податкової розписки);

3 - код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) платника, за якого здійснюється оплата (підприємство "Надія", яке має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - друкується номер податкового векселя (податкової розписки).

3. У разі сплати бюджетного платежу готівкою за квитанцією при формуванні відповідного розрахункового документа установою банку, що приймає квитанцію, поле "призначення платежу" заповнюється наступним чином.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі сплати фізичною особою з ідентифікаційним номером 1234567890 плати за землю готівкою за квитанцією:

 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101"- сплата податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу) - з графи "код виду платежу" квитанції;

3 - ідентифікаційний номер платника, щодо платежу якого формується розрахунковий документ, - з графи "ідентифікаційний номер" квитанції;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу - з графи "призначення платежу" квитанції;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим розрахунковим документом.

5. У разі заповнення поля "Призначення платежу" з порушенням вимог, визначених у даній пам'ятці, розрахунковий документ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує податкове зобов'язання (штрафну санкцію) або податковий борг (код виду сплати 101).

6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до податкового органу за місцем реєстрації.

7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі "Призначення платежу", наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Список кодів видів сплати

Код сплати 

Вид сплати 

101 

Сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу* 

106 

Сплата пені* 

107 

Повернення зайво сплачених коштів 

108 

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший 

109 

Оплата податкового векселя* 

110 

Відшкодування ПДВ на рахунок платника 

111 

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю 

116 

Сплата процентів за користування податковим кредитом* 

117 

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів підприємства-банкрута 

118 

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника, що перебувають в податковій заставі 

119 

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника за рішенням суду 


120 Рядок виключено

121 

Сплата адміністративного штрафу* 

122 

Стягнення податкового боргу за податковим зобов'язанням (штрафною санкцією) 

123 

Стягнення пені 

124 

Стягнення несплачених процентів за користування податковим кредитом 


125 


Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів* 


____________
* Використовуються при заповненні розрахункових документів платниками податків.

Начальник Головного управління
інформатизації та обліку
 


М. І. Семирга
 


(додаток 4 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 13.03.2003 р. N 114,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 податкової адміністрації України від 01.12.2003 р. N 575,
 від 28.02.2005 р. N 87,
 від 22.09.2006 р. N 561,
 від 07.08.2007 р. N 474)
 

"___" ____________ ____
число,   місяць (словами)  рік  

Додаток 5
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 

  

Форма N П2 


У фінансову установу _________________________________________________________________
                                                                             (найменування фінансової установи, код фінансової установи)

Поштова адреса ______________________________________________________________________ 


ПОВІДОМЛЕННЯ НБ N 0000000
органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків

ДПА/ДПІ _________________________________________________________________ повідомляє,
що в узятті на облік рахунку N ___________________________, відкритого ____________________
                                                                                                                                                                                      (дата відкриття)

у фінансовій установі __________________________________________________________________
                                                                               (найменування фінансової установи, код фінансової установи)
____________________________________________________________________________________
платником податків ___________________________________________________________________
                                                                              (найменування /прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, ____________________________________________________________________________________
                                           ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності))
____________________________________________________________________________________,
інформація про який надійшла в Повідомленні від "___" ____________ 20__ року,
відмовлено у зв'язку з _________________________________________________________________
                                                                                 (указати причину відмови)
____________________________________________________________________________________

Відповідальна особа органу
державної податкової служби _______________ ___________________ ______________________
                                               
                                    (підпис)                      (прізвище, ініціали)                        (телефон)
                                                                           М. П.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" ____________ ____
число,  місяць (словами),   рік

Корінець повідомлення НБ N 0000000
органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків
(залишається в органі державної податкової служби)

ДПА/ДПІ __________________________________________________________________ повідомляє,
що в узятті на облік рахунку N ____________________________, відкритого ____________________
                                                                                                                                                                                       (дата відкриття)
у фінансовій установі __________________________________________________________________
                                                                               (найменування фінансової установи, код фінансової установи)
____________________________________________________________________________________
платником податків ___________________________________________________________________
                                                                           (найменування /прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
____________________________________________________________________________________
                                 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності))
____________________________________________________________________________________,
інформація про який надійшла в Повідомленні від "___" ____________ 20__ року,
відмовлено у зв'язку з _________________________________________________________________
                                                                                                          (вказати причину відмови)
____________________________________________________________________________________

Відповідальна особа органу
державної податкової служби    _______________            ________________________________
                                                                                     
     (підпис)                                                      (прізвище, ініціали)
                                                                                        М. П. 


(Порядок доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)
 

Додаток 6
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 

Форма N П3 


Журнал
реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

N з/п 

Тип операції 

Дата Повідомлення 

Дата отримання Повідомлення ДПА 

Дата відправки ДПА до фінансової установи файла-
відповіді 

Дата отримання Повідомлення органом державної податкової служби 

Код за ЄДРПОУ платника податків або реєстраційний (обліковий) номер, або ідентифікаційний номер з ДРФО (за наявності) 

Код фінансової установи 

Номер рахунку 

Дата операції 

Дата взяття рахунку на облік 

Код причини відмови в узятті рахунку на облік 

Примітка 

10 

11 

12 

13 


1 - порядковий номер заповнення журналу;

2 - тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - закрито рахунок не з ініціативи клієнта, 6 - відкрито рахунок не з ініціативи клієнта;

3 - дата Повідомлення, указана фінансовою установою;

4 - дата отримання Повідомлення ДПА (протягом трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків: гр. 10 - гр. 3);

5 - дата відправки державною податковою адміністрацією до фінансової установи файла-відповіді (протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення ДПА: гр. 5 - гр. 4.);

6 - дата отримання Повідомлення органом державної податкової служби;

7 - код платника податків з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб (за наявності), або реєстраційний (обліковий) номер;

8 - код фінансової установи, у якій відкрито/закрито рахунок;

9 - номер рахунку;

10 - дата відкриття/закриття рахунку;

11 - дата взяття рахунку на облік;

12 - код причини відмови в узятті рахунку на облік;

13 - примітка.

(Порядок доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)
 

"___" ____________ ____
число,            місяць,           рік 

Додаток 7
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 

  

Форма N П4 


Копія електронного Повідомлення
про відкриття рахунку у фінансовій установі

(долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків)

1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), або
реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України _______________________

2. Скорочена назва платника податків згідно з Повідомленням ______________________________

3. Резидентність платника податків _____________________________________________________

4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок _______________________________________

5. Дата операції ______________________________________________________________________

6. N рахунку _________________________________________________________________________

7. Валюта рахунку ____________________________________________________________________

8. Тип операції _______________________________________________________________________

9. Ідентифікатор запису в Повідомленні __________________________________________________

10. Дата отримання ДПА України Повідомлення __________________________________________

11. ДПА, якій направлено Повідомлення _________________________________________________

12. Орган державної податкової служби, якому направлено Повідомлення _____________________

13. Дата взяття рахунку на облік _________________________________________________________

14. Причина відмови в узятті рахунку на облік _____________________________________________

15. Дата формування файла-відповіді ____________________________________________________

16. Найменування файла-відповіді ______________________________________________________

17. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді ________________________________________________

Відповідальна особа органу державної податкової служби ___________________________________
                                                                                                                                            (підпис)                          (прізвище, ініціали) 


(Порядок доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)
 

"___" ____________ ____
число,            місяць,            рік 

Додаток 8
до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету 

  

Форма N П5 


Копія електронного файла-відповіді
щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків в органі державної податкової служби

(долучається до справи Платника податків у фінансовій установі)

1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), або
реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України _______________________

2. Скорочена назва Платника податків згідно з Повідомленням _____________________________

3. Резидентність Платника податків ____________________________________________________

4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок _______________________________________

5. Дата операції _____________________________________________________________________

6. N рахунку ________________________________________________________________________

7. Валюта рахунку ___________________________________________________________________

8. Тип операції ______________________________________________________________________

9. Ідентифікатор запису в Повідомленні _________________________________________________

10. Дата отримання ДПА Повідомлення _________________________________________________

11. ДПА, яка зазначена в Повідомленні як місце обліку Платника податків _____________________

12. Орган державної податкової служби, який зазначено в Повідомленні як місце обліку Платника
податків ____________________________________________________________________________

13. Дата взяття на облік рахунку в органі державної податкової служби _______________________

14. Причина відмови в узятті на облік рахунку ____________________________________________

15. Дата формування файла-відповіді ____________________________________________________

16. Найменування файла-відповіді ______________________________________________________

17. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді ________________________________________________

18. Дозволяю розпочати операції на рахунку
____________________________________________________________________________________
Відповідальна особа фінансової установи                              (підпис)                                             (прізвище, ініціали) 


(Порядок доповнено додатком 8 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. N 561)

 

 

Вернуться на страницу - Безналичные расчеты

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)