Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Методические рекомендации по переносу сальдо счетов и субсчетов предыдущего Плана счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций на счета и субсчета Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999 года N 291 Письмо Минфина 18-424 от 04,02,200

Версия для печати

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.02.2000 р. N 18-424

Міністерства і відомства України
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська
міські державні адміністрації
Міністерство фінансів
Автономної Республіки Крим,
Головне фінансове управління
Донецької обласної державної адміністрації,
фінансові управління обласних,
Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій 

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, надсилається для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291.

Заступник Міністра 

А. Литвин 

Додаток
до листа Міністерства фінансів України
від 4 лютого 2000 р. N 18-424

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291

План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів СРСР від 28 березня 1985 року N 40 (із змінами й доповненнями) 

План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 

N
з/п 

N та найменування рахунку 

N та найменування субрахунку 

N та найменування рахунку або субрахунку 

01 Основні засоби 

Земельні ділянки 

101 Земельні ділянки 

1. Будівлі, споруди 

103 Будинки та споруди 

2. Автотранспорт, меблі, прибори 

104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар 

3. Приватизований житловий фонд 

1031 Приватизований житловий фонд1 

4. Інші основні виробничі фонди 

107 Робоча і продуктивна худоба
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні фонди 

Основні невиробничі засоби та основні засоби, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу зараховані на баланс 

103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Робоча і продуктивна худоба
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні фонди 

02 Знос (амортизація) майна 

1. Знос будівель, споруд 

131 Знос основних засобів 

2. Знос автотранспорту, меблів, приборів 

131 Знос основних засобів 

3. Знос приватизованого житлового фонду 

131 Знос основних засобів 

4. Знос інших основних засобів 

131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів (в сумі зносу, нарахованому на бібліотечні фонди) 

5. Знос нематеріальних активів 

133 Знос нематеріальних активів 

03 Ремонт основних засобів 

  

23 Виробництво, субрахунок "Ремонт основних засобів"2 

04 Нематеріальні активи 

  

12 Нематеріальні активи 

05 Матеріали 

1. Сировина й матеріали 

201 Сировина й матеріали 

2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та деталі 

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

3. Інші матеріали 

209 Інші матеріали 

4. Тара й тарні матеріали 

204 Тара й тарні матеріали 

5. Мінеральні добрива й отрутохімікати 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

6. Біопрепарати й медикаменти 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

7. Матеріали, передані у переробку на сторону 

206 Матеріали, передані в переробку 

06 Паливо 

  

203 Паливо 

07 Будівельні матеріали й обладнання до встановлення 

1. Матеріали 

205 Будівельні матеріали 

2. Конструкції та деталі 

205 Будівельні матеріали 

3. Обладнання до встановлення вітчизняне 

152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

4. Обладнання до встановлення імпортне 

152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

08 Запасні частини 

  

207 Запасні частини 

09 Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

1. Молодняк тварин 

211 Молодняк тварин на вирощуванні 

2. Тварини на відгодівлі 

212 Тварини на відгодівлі 

3. Птиця 

213 Птиця 

4. Звірі 

214 Звірі 

5. Кролі 

215 Кролі 

6. Сім'ї бджіл 

216 Сім'ї бджіл 

7. Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації 

217 Доросла худоба, що вибракувана з основного стада 

8. Худоба, прийнята від населення для реалізації 

218 Худоба, що прийнята від населення для реалізації 

10 

10 Насіння та корма 

  

208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

11 

11 Майно в оренді 

1. Майно в оренді 

161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду 

2. Орендні зобов'язання до надходження 

161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду 

3. Оборотні фонди до викупу 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

4. Орендний кредит 

163 Інша дебіторська заборгованість
377 Розрахунки з іншими дебіторами 

12 

12 Малоцінні та швидкозношувані предмети 

1. Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи (в частині спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань)
115 Інвентарна тара
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 

2. Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації 

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи (в частині спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань)
115 Інвентарна тара
441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки (залишкова вартість, як різниця між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не зараховані на субрахунки 112 і 115) 

3. Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої 

113 Тимчасові (нетитульні) споруди 

13 

13 Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 

1. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів (в частині зносу, що відноситься до предметів, зарахованих на субрахунки 112 і 115) 

2. Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристосування 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів 

3. Знос предметів прокату 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів 

15 

15 Заготівля та придбання матеріальних цінностей 

  

20 Виробничі запаси 

16 

16 Транспортно-заготівельні витрати 

  

20 Виробничі запаси 

20 

20 Основне виробництво 

  

23 Виробництво 

21 

21 Напівфабрикати власного виробництва 

  

25 Напівфабрикати 

23 

23 Допоміжні виробництва 

  

23 Виробництво 

27 

27 Частка перестраховиків в страхових резервах 

1. Незароблених премій 

497 Результат зміни резервів незароблених премій 

2. Збитків 

498 Результат зміни резервів збитків 

28 

28 Брак у виробництві 

  

24 Брак у виробництві 

30 

30 Некапітальні роботи 

  

23 Виробництво 

31 

31 Витрати майбутніх періодів 

  

39 Витрати майбутніх періодів 

33 

33 Капітальні вкладення 

  

151 Капітальне будівництво
152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

35 

35 Формування основного стада 

  

155 Формування основного стада 

36 

36 Виконані етапи за незавершеними роботами 

  

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

40 

40 Готова продукція 

  

26 Готова продукція
27 Продукція сільськогосподарського виробництва 

41 

41 Товари 

1. Товари на складах 

281 Товари на складі 

2. Товари в роздрібній торгівлі 

282 Товари в торгівлі 

3. Тара під товарами й порожня 

284 Тара під товарами 

4. Купівельні вироби 

281 Товари на складі3 

5. Предмети прокату 

116 Предмети прокату 

6. Продукція підсобного сільського господарства 

27 Продукція сільськогосподарського виробництва 

7. Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню 

115 Інвентарна тара 

8. Контрактова продукція 

281 Товари на складі 

42 

42 Торгова націнка 

1. Товарні надбавки 

285 Торгова націнка 

2. 

  

3. Скидки постачальників на відшкодування транспортних витрат 

285 Торгова націнка 

4. Валютна маржа 

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

43 

43 Позавиробничі витрати 

  

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

44 

44 Витрати обігу 

  

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

45 

45 Товари відвантажені, виконані роботи та послуги 

  

377 Розрахунки з іншими дебіторами4 

50 

50 Каса 

1. Каса підприємства в національній валюті 

301 Каса в національній валюті 

2. Каса підприємства в іноземній валюті 

302 Каса в іноземній валюті 

3. Операційна каса в національній валюті 

303 Операційна каса в національній валюті 

4. Операційна каса в іноземній валюті 

304 Операційна каса в іноземній валюті 

51 

51 Розрахунковий рахунок 

  

18 Інші необоротні активи5
311 Поточні рахунки в національній валюті 

52 

52 Валютний рахунок 

  

18 Інші необоротні активи5
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 

54 

54 Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення 

  

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

55 

55 Інші рахунки в банках 

1. Особливий рахунок по капітальному ремонту 

313 Інші рахунки в національній валюті 

2. Акредитиви й особливі рахунки з вантажообороту 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

3. Рахунок в банку за доходами 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

4. Рахунок в банку за різницями в цінах 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

5. Інші рахунки в банках 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

6. Приватизаційні папери 

331 Грошові документи в національній валюті 

7. Приватизаційні кошти громадян 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

8. Компенсаційні сертифікати 

331 Грошові документи в національній валюті 

56 

56 Інші грошові кошти 

1. Грошові кошти в дорозі 

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

2. Грошові документи 

331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті 

3. Власні акції, викуплені в акціонерів 

451 Вилучені акції 

4. Приватизаційні папери 

331 Грошові документи в національній валюті 

5. Компенсаційні сертифікати 

331 Грошові документи в національній валюті 

6. Цінні папери для продажу 

351 Еквіваленти грошових коштів 

58 

58 Фінансові вкладення 

  

14 Довгострокові фінансові інвестиції
35 Поточні фінансові інвестиції 

59 

59 Векселі одержані 

  

162 Довгострокові векселі одержані
34 Короткострокові векселі одержані 

60 

60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 

  

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 

61 

61 Розрахунки за авансами 

1. Розрахунки з постачальниками та підрядниками за виданими авансами та частковою оплатою замовлень 

15 Капітальні інвестиції
371 Розрахунки за виданими авансами 

2. Розрахунки з покупцями та замовниками за одержаними авансами та частковою оплатою замовлень 

681 Розрахунки за авансами одержаними 

62 

62 Розрахунки з покупцями та замовниками 

  

36 Розрахунки з покупцями та замовниками 

63 

63 Розрахунки за претензіями 

  

374 Розрахунки за претензіями 

64 

64 Розрахунки за міжгосподарською кооперацією 

  

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
685 Розрахунки з іншими кредиторами 

65 

65 Розрахунки з позабюджетних платежів 

За видами платежів 

642 Розрахунки за обов'язковими платежами
653 За страхуванням на випадок безробіття 

66 

66 Векселі видані 

  

51 Довгострокові векселі видані
62 Короткострокові векселі видані 

67 

67 Податкові розрахунки 

1. З податкових зобов'язань 

643 Податкові зобов'язання 

2. З податкового кредиту 

644 Податковий кредит 

3. З акцизного збору 

645 3 акцизного збору1 

68 

68 Розрахунки з бюджетом 

  

641 Розрахунки за податками 

69 

69 Розрахунки за страхуванням 

1. Розрахунки за соціальним страхуванням 

652 За соціальним страхуванням 

2. Розрахунки за страхуванням майна 

655 За страхуванням майна 

3. Розрахунки за індивідуальним страхуванням 

654 За індивідуальним страхуванням 

4. Розрахунки з Пенсійним фондом 

651 За пенсійним забезпеченням 

70 

70 Розрахунки з оплати праці 

1. Нарахована заробітна плата 

661 Розрахунки за заробітною платою 

2. Депонована заробітна плата 

662 Розрахунки з депонентами 

71 

71 Розрахунки з підзвітними особами 

  

372 Розрахунки з підзвітними особами 

72 

72 Розрахунки з відшкодування матеріальної шкоди 

  

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

73 

73 Розрахунки з працівниками та службовцями за іншими операціями 

  

163 Інша дебіторська заборгованість
377 Розрахунки з іншими дебіторами 

74 

74 Розрахунки з приватизації 

  

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

75 

75 Розрахунки з учасниками 

  

46 Неоплачений капітал
671 Розрахунки за нарахованими дивідендами 

76 

76 Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами 

З організаціями та особами за виконавчими документами 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

З кооперативними та громадськими організаціями за придбані або продані основні засоби 

377 Розрахунки з іншими дебіторами
685 Розрахунки з іншими кредиторами 

З іншими дебіторами та кредиторами 

377 Розрахунки з іншими дебіторами
685 Розрахунки з іншими кредиторами 

Розрахунки з викупу оборотних фондів 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

Розрахунки за операціями, пов'язаними зі здійсненням спільної діяльності 

377 Розрахунки з іншими дебіторами
685 Розрахунки з іншими кредиторами 

Розрахунки з фінансовими органами з централізованої оплати матеріально-технічних ресурсів 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

77 

77 Внутрішньовідомчі розрахунки з перерозподілу оборотних коштів і прибутку 

  

682 Внутрішні розрахунки 

78 

78 Внутрішньовідомчі розрахунки за поточними операціями 

  

682 Внутрішні розрахунки 

79 

79 Внутрішньогосподарські розрахунки 

  

683 Внутрішньогосподарські розрахунки 

80 

80 Прибутки та збитки 

  

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

82 

82 Використання позикових коштів 

  

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

83 

83 Доходи майбутніх періодів 

  

69 Доходи майбутніх періодів 

84 

84 Нестачі та втрати від псування цінностей 

  

39 Витрати майбутніх періодів 

85 

85 Статутний фонд 

  

40 Статутний капітал 

86 

86 Амортизаційний фонд 

  

425 Інший додатковий капітал 

87 

87 Фонди економічного стимулювання 

  

441 Прибуток нерозподілений 

88 

88 Фонди спеціального призначення 

Фонд в орендованих основних засобах 

425 Інший додатковий капітал 

Фонд коштів соціальної сфери 

425 Інший додатковий капітал 

Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення 

422 Інший вкладений капітал 

Емісійний дохід 

421 Емісійний дохід 

Резерв сумнівних боргів 

38 Резерв сумнівних боргів 

Резервний (страховий) фонд 

43 Резервний капітал 

Фонд індексації балансової вартості майна 

423 Дооцінка активів 

Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей 

423 Дооцінка активів 

Фонд безоплатно одержаного майна 

424 Безоплатно одержані необоротні активи 

Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку 

422 Інший вкладений капітал 

Фонд індексації вартості незавершеного будівництва 

423 Дооцінка активів 

Фонд цільових та інших спеціальних коштів, які використовуються на капітальні вкладення 

422 Інший вкладений капітал 

Власні кошти трудового колективу 

425 Інший додатковий капітал 

Резерв незароблених премій 

491 Резерви незароблених премій 

Резерв збитків 

492 Резерви збитків 

Спеціальні фонди страховика 

441 Прибуток нерозподілений 

Вільні резерви страховика 

441 Прибуток нерозподілений 

89 

89 Резерв наступних витрат і платежів 

  

47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

90 

90 Короткострокові позики банку 

  

60 Короткострокові позики 

91 

91 Спеціальний позиковий рахунок 

  

60 Короткострокові позики 

92 

92 Довгострокові кредити банку 

  

501 Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

93 

93 Фінансування капітальних вкладень 

  

422 Інший вкладений капітал 

94 

94 Фінансування формування основного стада 

  

422 Інший вкладений капітал 

95 

95 Інші позикові кошти 

1. Короткострокові позикові кошти 

607 Інші короткострокові позики1 

2. Довгострокові позикові кошти 

505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

3. Відстрочені платежі до бюджету та державних позабюджетних фондів 

55 Інші довгострокові зобов'язання 

4. 

  

5. Приватизаційні папери 

607 Інші короткострокові позики1 

6. Орендний кредит 

532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 

96 

96 Цільове фінансування і цільові надходження 

  

48 Цільове фінансування і цільові надходження 

97 

97 Позики банку для працівників та службовців 

 

505 Інші довгострокові позики в національній валюті
607 Інші короткострокові позики1 

98 

98 Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років 

  

441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки 

99 

99 Заборгованість за майно в оренді 

1. Заборгованість за майно в оренді 

53 Довгострокові зобов'язання з оренди 

2. Зобов'язання за фінансовою орендою 

53 Довгострокові зобов'язання з оренди 

3. Заборгованість за орендний кредит 

53 Довгострокові зобов'язання з оренди
607 Інші короткострокові позики1 

Позабалансові рахунки 

100 

001 Орендовані основні засоби 

  

01 Орендовані необоротні активи 

101 

002 Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання 

  

022 Матеріали, прийняті для переробки
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024 Товари, прийняті на комісію 

102 

003 Обладнання, прийняте для монтажу 

  

021 Устаткування, прийняте для монтажу 

103 

004 Бланки суворої звітності 

  

08 Бланки суворого обліку 

104 

005 Списана на збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів 

  

071 Списана дебіторська заборгованість 

105 

006 Забезпечення зобов'язань та платежів 

1. Забезпечення отримані 

06 Гарантії та забезпечення отримані 

2. Забезпечення видані 

05 Гарантії та забезпечення надані 

3. Зобов'язання за майном довірителя 

025 Майно в довірчому управлінні 

106 

007 Зобов'язання за приватизаційними паперами 

  

05 Гарантії та забезпечення надані 

Примітки:

Такий субрахунок введено на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

На підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" вартість закінченого ремонту основних засобів визнається витратами підприємства. Такий субрахунок введено на підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

На підставі Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій підприємством може бути введено субрахунок 286 "Купівельні вироби".

Після оплати вартості відвантаженої до 11 серпня 1997 року продукції (товарів, робіт, послуг) на суму оплати дебетується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" у кореспонденції з кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації". Одночасно кредитується субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" у кореспонденції з дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації", а суб'єктами малого підприємництва та іншими організаціями, які не здійснюють комерційну діяльність та ведуть облік витрат лише на рахунках класу 8 "Витрати з елементами", - у кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Сума коштів на рахунках у банках, використання яких, як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема на рахунках Зовнішекономбанку колишнього СРСР.

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку
 


В. Пархоменко
 

Надруковано:
"Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации",
N 9, 28 лютого 2000 р.

 

 

Вернуться на страницу - Общие вопросы по бухгалтерскому учету

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)