Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам Постанова НБУ 270 Версия 2009-04-30

Версия для печати

Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 р. за N 885/9484

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 22 лютого 2005 року N 57,
 від 12 серпня 2005 року N 288,
 від 31 серпня 2005 року N 321,
 від 21 серпня 2006 року N 329,
 від 22 червня 2007 року N 235
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 22 червня 2007 року N 235, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
 від 27 вересня 2007 року N 350
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 27 вересня 2007 року N 350, набрали чинності з 1 січня 2008 року),
 від 29 грудня 2007 року N 494,

 від 28 липня 2008 року N 217
(зміни, внесені підпунктом 1.4 пункту 1 та пунктом 6 Змін, затверджених постановою
 Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 217,
 набрали чинності з 1 січня 2009 року),
 від 28 лютого 2009 року N 108,
 від 30 квітня 2009 року N 265

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 67, 17 вересня 2007 р.),
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 листопада 2007 року 

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України" та на виконання постанови Павління Національного банку України від 21.05.2003 N 209 "Про заходи щодо кодифікації нормативно-правових актів Національного банку України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (додається).

2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами), пунктом 72 такого змісту:

"72. Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту - 3400 грн.".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 N 602 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за N 15/4236 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 28.05.2001 N 203 "Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 505/5696 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 17.06.2002 N 218 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.05.2001 N 203", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 564/6852.

4. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко) та територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 р. N 270

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 р. за N 885/9484 


Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 N 734/99 та нормативно-правових актів Національного банку України.

Національний банк України (далі - Національний банк) цим Положенням встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), та видачі резидентам реєстраційних свідоцтв про здійснення валютних операцій за такими договорами, а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235)

Розділ I. Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів

Глава 1. Загальні положення

1.1. Резиденти (юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи - громадяни України) (далі - резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.


Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу I виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

1.2. Резиденти-позичальники (крім уповноважених банків України) залучають кредити від нерезидентів через уповноважені банки України, які надали згоду на обслуговування операцій за договором (підрозділи банків) (далі - обслуговуючі банки). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).


1.3. Залучення уповноваженими банками України (далі - уповноважені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстрації Національним банком відповідно до вимог, установлених главою 4 цього розділу.

(пункт 1.3 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійснюється з урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам у разі їх встановлення Національним банком.  

(пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)


1.4. Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі.

(пункт 1.4 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

1.5. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником оригіналу реєстраційного свідоцтва і засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику і подальше використання цих коштів [підтвердним документом також може бути отримане безпосередньо обслуговуючим банком від іноземного банку (або іншої іноземної фінансової установи), у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, повідомлення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначенням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та мети їх використання]. Ці документи (крім реєстраційного свідоцтва) залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом [не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосередньо обслуговуючим банком].

1.6. Кредити, що одержують від нерезидентів резиденти - фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (далі - фізичні особи), мають зараховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

Використання фізичними особами кредитних коштів здійснюється як у безготівковій, так і в готівковій формі (з додержанням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань використання готівкової іноземної валюти на території України).

Перерахування фізичними особами коштів для виконання боргових зобов'язань за укладеними договорами здійснюється з рахунків фізичних осіб, відкритих в уповноважених банках. Купівля фізичною особою іноземної валюти для погашення основного боргу та сплати процентів, комісій, неустойки проводиться через мережу пунктів обміну іноземних валют або каси банків чи на міжбанківському валютному ринку України.

1.7. Договори, які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від них кредитами, підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком відповідно до Указу Президента України від 27.06.99 N 734 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства". Резидентам-позичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління Національного банку (далі - територіальні управління).

Уповноважені банки зобов'язані реєструвати такі договори в порядку, визначеному главою 4 цього розділу.

Резидент-позичальник згідно із законодавством України несе відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються територіальному управлінню відповідно до вимог цього розділу.

1.8. Реєстраційні свідоцтва (додаток 1) видаються резидентам-позичальникам, які не є банками, територіальним управлінням за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

1.9. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір до фактичного одержання кредиту.

1.10. Не потребують реєстрації Національним банком договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою або під державні гарантії.

1.11. Розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору (далі - виплати за користування кредитом), на дату надходження до Національного банку (територіального управління) документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу для реєстрації договору (змін до договору) (далі - пакет документів*), не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами (далі - виплати за максимальною процентною ставкою), що діє на дату надходження до Національного банку (територіального управління) вищезазначених документів.

____________
* Пакет документів - це всі документи, надання яких передбачено пунктами 2.1, 2.6 - 2.8 глави 2, підпунктом 4.2.1, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.9, абзацом другим підпункту 4.2.12, підпунктом 4.2.13 пункту 4.2, підпунктами 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 цього розділу.

(абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Датою надходження до Національного банку (територіального управління) пакета документів є дата реєстрації в Національному банку (територіальному управлінні) останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу.

(пункт 1.11 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим)

Національний банк здійснює реєстрацію укладеного резидентом-позичальником договору лише за умови дотримання вимог абзацу першого цього пункту.


Національний банк встановлює постановою Правління Національного банку України максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор), та договорами в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора.

(абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)


1.12. Максимальна процентна ставка за договорами (далі - максимальна процентна ставка) встановлюється:

а) для договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора - на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках. Під час установлення розміру такої ставки Національний банк враховує розмір дохідності українських облігацій, випущених Міністерством фінансів України, з урахуванням середнього спреду (різниці між ставками) за запозиченнями держави і українських суб'єктів господарювання на міжнародному фінансовому ринку, а також рейтингу українських суб'єктів господарювання, визначеного міжнародними рейтинговими агентствами;

б) для договорів в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора - на підставі розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб'єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)


1.13. Національний банк повідомляє територіальні управління та уповноважені банки про зміну максимальної процентної ставки не пізніше ніж за місяць до введення її в дію.

(пункт 1.13 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

1.14. Відомості щодо розміру виплат за користування кредитом зазначаються резидентом-позичальником у повідомленні про договір.

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі плаваючої процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору, про що має бути визначено в договорі.

Якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка.


Якщо договором передбачена плаваюча процентна ставка, то період з дати заповнення резидентом-позичальником повідомлення про договір до дати надходження до територіального управління пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу, не повинен перевищувати двох тижнів.

(абзац четвертий пункту 1.14 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)


Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається скорочення строку кредиту (внаслідок дострокового погашення кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою), то контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 абзац п'ятий пункту 1.14 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

У разі залучення кредитних коштів окремими частинами (траншами) у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожним траншем максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку траншу.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим та восьмим)

У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи Класифікатора.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника, а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є відповідне підтвердження Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору.

(пункт 1.14 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494,
 абзац восьмий пункту 1.14 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

1.15. Реєстрація Національним банком змін до договорів, у яких установлений розмір виплат за користування кредитом, що перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку (територіального управління) пакета документів для реєстрації змін до договорів, не дозволяється в разі збільшення загальної суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.

(абзац перший пункту 1.15 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Продовження строку дії реєстрації договору (строку дії реєстраційного свідоцтва) не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до територіального управління пакета документів, потрібних для продовження строку дії реєстрації договору (строку дії реєстраційного свідоцтва).

1.16. Національний банк у разі потреби реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за користування кредитом за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення.

1.17. Не допускається реєстрація Національним банком укладених резидентами-позичальниками договорів, згідно з якими передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами (без урахування відповідних комісій), до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до здійснення сплати нерезидентами-кредиторами зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.


1.18. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі, що він набирає чинності з моменту його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.

(абзац перший пункту 1.18 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

Якщо зміни до договору згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 та підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 цього розділу потребуватимуть їх реєстрації Національним банком, то резидент-позичальник зобов'язаний зазначити, що відповідні зміни набирають чинності з моменту їх реєстрації Національним банком.

(абзац другий пункту 1.18 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

1.19. Реєстрація Національним банком договору здійснюється без будь-яких зобов'язань з боку Національного банку щодо зобов'язань сторін договору.

1.20. Вимоги цього розділу щодо розміру виплат за користування кредитом, а також щодо моменту набрання чинності договором не застосовуються до договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.

(пункт 1.20 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

1.21. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір про одержання кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку (далі - кредитний договір) у разі відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом.

Уповноважений банк - первісний кредитор має передбачити в договорі з нерезидентом про відступлення права вимоги за кредитним договором, що договір про відступлення права вимоги набирає чинності з моменту реєстрації кредитного договору (з урахуванням змін), а також письмово повідомити резидента-позичальника про заміну кредитора в зобов'язанні за кредитним договором.

Кредитний договір підлягає реєстрації Національним банком у порядку, установленому цим розділом, за винятком вимоги щодо обов'язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом у частині коштів, одержаних резидентом-позичальником від уповноваженого банку - первісного кредитора.

Платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком.

(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

Глава 2. Порядок видачі реєстраційних свідоцтв

2.1. Для одержання реєстраційного свідоцтва резидент-позичальник подає до відповідного територіального управління такі документи:

а) лист-звернення в довільній формі на ім'я начальника відповідного територіального управління;

б) оригінал договору або нотаріально засвідчену на території України копію договору мовою оригіналу. Якщо договір укладено іноземною мовою (крім російської), то подається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом;

в) повідомлення про договір за відповідною формою (додатки 2, 3 до цього Положення) з відміткою обслуговуючого банку про підтвердження відповідності зазначеної у цьому повідомленні інформації умовам договору;

г) оригінал письмового підтвердження (додаток 4 до цього Положення) на ім'я начальника відповідного територіального управління про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором. У разі виявлення факту надходження на користь резидента-позичальника кредитних коштів від нерезидента до часу отримання реєстраційного свідоцтва уповноважений банк має зазначити про це в оригіналі письмового підтвердження про згоду на обслуговування операцій за договором, зазначивши суму цих коштів і дату їх зарахування на розподільчий та поточний рахунки. Уповноважений банк також має зазначати про відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезидентові права вимоги за кредитним договором про одержання резидентом-позичальником кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку - первісного кредитора, а також суму одержаного резидентом-позичальником кредиту та стан заборгованості за кредитом. Це підтвердження подається резидентом-позичальником разом з документами, зазначеними в цьому пункті.

(абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами,
 внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 29.12.2007 р. N 494,
 від 30.04.2009 р. N 265)

Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник, крім вищезазначених документів, подає копію індивідуальної ліцензії Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), яка засвідчується:

підписом керівника (заступника керівника) та відбитком печатки - для резидентів-позичальників - юридичних осіб або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (за наявності печатки);

підписом - для резидентів-позичальників - фізичних осіб.

Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 глави 2 розділу I виключено 

(абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 29.12.2007 р. N 494,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Абзац шостий підпункту "г" пункту 2.1 глави 2 розділу I виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2.2. Територіальне управління в порядку черговості надходження розглядає одержані від резидентів-позичальників документи і перевіряє:

їх комплектність;

правильність оформлення повідомлення про договір, його відповідність умовам договору з нерезидентом;

відповідність (неперевищення) розміру виплат за користування кредитом, які передбачені договором, розміру виплат за максимальними процентними ставками на підставі повідомлення про договір з відміткою обслуговуючого банку про підтвердження відповідності зазначеної у цьому повідомленні інформації умовам договору (для договорів, що передбачають плаваючу процентну ставку, - з урахуванням дотримання вимог абзацу четвертого пункту 1.14 глави 1 цього розділу);

Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 розділу I виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
 зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим)

відповідність іншим вимогам, установленим цим Положенням.

2.3. Територіальне управління реєструє договір і оформлює реєстраційне свідоцтво [у випадках, передбачених пунктом 2.5 цієї глави, - додаток до реєстраційного свідоцтва, додаток до індивідуальної ліцензії на одержання кредиту в іноземній валюті, яка (індивідуальна ліцензія) отримана резидентом-позичальником до введення в дію чинного порядку реєстрації] у строк, що не перевищує семи робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління пакета документів відповідно до вимог цієї глави.

Після оплати резидентом-позичальником послуг з реєстрації договору (оформлення додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії) оригінал реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії) на номерному гербовому бланку територіального управління надсилається територіальним управлінням резиденту-позичальнику або видається йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Копія реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії) залишається в територіальному управлінні для обліку й контролю.

2.4. Територіальне управління надсилає обслуговуючому банку копії виданих резидентам-позичальникам реєстраційних свідоцтв (додатків до реєстраційних свідоцтв або індивідуальних ліцензій) протягом п'яти робочих днів з дати їх видачі.

2.5. Територіальне управління вносить зміни до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) у разі зміни інформації, зазначеної в реєстраційному свідоцтві (індивідуальній ліцензії), за винятком:

а) дострокового погашення кредиту з визначеною датою або без неї, якщо це передбачено умовами договору, або прострочення погашення кредиту;

б) передавання уповноваженим обслуговуючим банком права на подальше обслуговування операцій за договором від одного підрозділу до іншого підрозділу цього банку з урахуванням вимог пункту 2.9 цієї глави;

в) зміни назви уповноваженого обслуговуючого банку у зв'язку з набуттям чинності відповідних змін до статуту цього банку за умови, що банк з новою назвою є правонаступником прав і зобов'язань банку із старою назвою. У цьому разі уповноважений обслуговуючий банк зобов'язаний протягом місяця з дати настання відповідних змін письмово повідомити про зміну назви банку:

резидента-позичальника;

територіальне управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку (підрозділу банку) із доданням копії відповідних змін до статуту банку, що зареєстровані Національним банком.

Зміни оформляються додатком до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), який є невід'ємною частиною раніше виданого реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії (додаток 5).

У разі потреби продовження строку дії реєстраційного свідоцтва внесення змін до реєстраційного свідоцтва здійснюється з урахуванням вимог пункту 1.15 глави 1 цього розділу і пункту 2.13 цієї глави.

В інших випадках резидент-позичальник має звернутися до територіального управління з клопотанням про внесення відповідних змін до тексту реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) протягом двох місяців з дати настання відповідних змін. Перевищення цього строку потребує подання резидентом-позичальником обґрунтованого пояснення щодо затримки в поданні документів.

2.6. У разі потреби внесення змін до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) резидент-позичальник подає до територіального управління такі документи:

а) лист-звернення в довільній формі на ім'я начальника територіального управління;

б) оригінали документів або нотаріально засвідчені на території України копії відповідних документів, згідно з якими вносяться зміни до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), мовою оригіналу. Якщо документи укладено іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом;

в) повідомлення про договір з урахуванням змін (за формою згідно з додатком 2 або 3 до цього Положення) з відміткою обслуговуючого банку про підтвердження відповідності зазначеної у цьому повідомленні інформації умовам договору з урахуванням змін;

г) оригінал письмового підтвердження (додаток 4 до цього Положення) на ім'я начальника відповідного територіального управління про згоду уповноваженого банку на проведення операцій за договором з урахуванням змін;

(підпункт "г" абзацу першого пункту 2.6 глави 2 розділу I із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 29.12.2007 р. N 494)

ґ) оригінал договору або нотаріально засвідчену на території України копію договору мовою оригіналу [якщо під час одержання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) такі документи не подавалися]. Якщо договір укладено іноземною мовою (крім російської), то подається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом;

д) копія реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та в разі наявності додатків до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) їх копії;

е) лист резидента-позичальника, який отримав оригінал реєстраційного свідоцтва, складений у довільній формі, про зміну резидента-позичальника за договором.

Документи, зазначені в підпунктах "д" та "е" абзацу першого цього пункту, подаються, якщо внесення змін до реєстраційного свідоцтва пов'язано із зміною резидента-позичальника. Резидент-позичальник, який отримав оригінал реєстраційного свідоцтва, зобов'язаний подати документи, зазначені в підпунктах "д" та "е" абзацу першого цього пункту, іншому резиденту-позичальнику, який звертається до територіального управління для внесення змін до реєстраційного свідоцтва у зв'язку із зміною резидента-позичальника.

Якщо зміни до зареєстрованого договору не пов'язані із зміною суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), валюти кредиту, скороченням строку погашення, а також змінами процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, які впливають на розмір виплат за користування кредитом, за винятком зміни банку, що обслуговує операції за договором, то резидент-позичальник заповнює:

(абзац десятий пункту 2.6 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

для повідомлення за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, - пункти 1 - 3, 6 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких уносяться зміни;

для повідомлення за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, - пункти 1 - 4 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких уносяться зміни.

Додаток до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) оформляється та видається резиденту-позичальнику з дотриманням вимог пункту 2.3 цієї глави. Якщо зміни до реєстраційного свідоцтва стосуються зміни резидента-позичальника, то разом з додатком до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) також повертаються документи, зазначені в підпункті "д" абзацу першого цього пункту, засвідчені територіальним управлінням. Копія додатка до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) надсилається територіальним управлінням обслуговуючому банку у строк, передбачений пунктом 2.4 цієї глави.

2.7. Якщо внесення змін до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) пов'язане із потребою змінити банк, що обслуговує операції за договором, то резидент-позичальник подає до територіального управління такі документи:

а) лист-звернення в довільній формі на ім'я начальника територіального управління;

б) оригінали листів на ім'я начальника територіального управління:

обслуговуючого банку з інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору резидента-позичальника, а також з підтвердженням суми кредиту, що надійшла на рахунок резидента-позичальника в Україні, та стану заборгованості за кредитом;

уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором, з підтвердженням згоди цього банку на подальше обслуговування операцій за договором (додаток 4 до цього Положення);

(абзац третій підпункту "г" пункту 2.7 глави 2 розділу I із змінами,
 внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 29.12.2007 р. N 494,
 від 28.07.2008 р. N 217)

в) повідомлення про договір за формою згідно з додатком 2 або 3 до цього Положення з відміткою уповноваженого банку (підрозділу банку), до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором, про підтвердження відповідності зазначеної у цьому повідомленні інформації умовам договору.

(підпункт "в" пункту 2.7 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2.8. У разі потреби територіальне управління має право вимагати від резидента-позичальника подання додаткових документів, що містять інформацію, яка підтверджує або уточнює дані, повідомлені резидентом-позичальником у документах, поданих для реєстрації договору або реєстрації змін до договору.

Резидент-позичальник зобов'язаний подати до територіального управління документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати запиту територіального управління.

(пункт 2.8 глави 2 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2.9. Передавання права на обслуговування операцій за договором резидента-позичальника між підрозділами уповноваженого обслуговуючого банку не є підставою для внесення змін до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії). У цьому разі уповноважений обслуговуючий банк має подати до територіального управління, яке видало реєстраційне свідоцтво, письмове підтвердження про передавання права на подальше обслуговування операцій за договором відповідному підрозділу банку, у якому зазначити дату, з якої змінено обслуговуючий підрозділ банку, його назву та внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації. Про зміну обслуговуючого підрозділу банку уповноважений банк зобов'язаний повідомити територіальне управління у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати зміни резидентом-позичальником обслуговуючого підрозділу банку.

(абзац перший пункту 2.9 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

Якщо такий підрозділ розташований в іншій області, то територіальне управління, яке видало реєстраційне свідоцтво (додаток до індивідуальної ліцензії), у п'ятиденний строк з дати отримання відповідного письмового підтвердження уповноваженого обслуговуючого банку зобов'язане передати територіальному управлінню за місцезнаходженням цього підрозділу копії усіх наявних документів щодо цього договору для подальшого виконання ним передбачених цим розділом функцій за зареєстрованим договором.

(абзац другий пункту 2.9 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

2.10. Підставою для відмови у видачі територіальним управлінням резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва, додатка до реєстраційного свідоцтва або індивідуальної ліцензії є:

подання неповного пакета документів або недодержання вимог цього розділу щодо оформлення документів або строку їх подання;

(абзац другий пункту 2.10 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

виявлення в поданих документах недостовірної (суперечливої) інформації;

перевищення розміром виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальною процентною ставкою;


отримання від компетентного державного органу інформації про порушення суб'єктом господарювання державного сектору економіки або органом місцевого самоврядування встановленого законодавством порядку здійснення зовнішніх запозичень або надання гарантій за зовнішніми запозиченнями;

(абзац п'ятий пункту 2.10 глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)


недотримання вимог цього Положення.

(абзац шостий пункту 2.10 глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2.11. Повідомлення про договір уважається оформленим неналежним чином, якщо не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає підписів керівника, головного бухгалтера (іншої уповноваженої особи) юридичної особи або фізичної особи, дати заповнення документа, відбитка печатки резидента-позичальника або ці реквізити не збігаються чи суперечать інформації, що зазначена в листі обслуговуючого банку про згоду на проведення операцій за договором, або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі, немає відмітки обслуговуючого банку про підтвердження відповідності зазначеної у повідомленні про договір інформації умовам договору.


2.12. У разі відмови в наданні резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва (додатка до реєстраційного свідоцтва, додатка до індивідуальної ліцензії) територіальне управління письмово повідомляє про це резидента-позичальника (копія надсилається уповноваженому банку, який дав згоду на обслуговування операцій за договором) у строк, що не перевищує:

шести робочих днів з дати запиту територіального управління до резидента-позичальника про надання додаткових документів, передбачених пунктом 2.8 цієї глави, у разі ненадходження цих документів до територіального управління у встановлений пунктом 2.8 цієї глави строк;

строку, зазначеного в абзаці першому пункту 2.3 цієї глави, в інших випадках.

(пункт 2.12 глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2.13. Реєстраційне свідоцтво дійсне за наявності реєстраційного номера, дати та відбитка печатки територіального управління. Реєстраційне свідоцтво дійсне на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати його видачі резидент-позичальник одержав кредит або його частку.

Якщо неможливо з поважних причин розпочати одержання кредиту в цей строк, то резидент-позичальник до закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва письмово звертається до територіального управління для внесення змін до реєстраційного свідоцтва щодо продовження строку його дії (копія листа надсилається резидентом обслуговуючому банку). Резидент-позичальник подає документи, зазначені в підпунктах "а" та "в" абзацу першого пункту 2.6 цієї глави. Загальний строк продовження дії реєстраційного свідоцтва не може перевищувати 180 календарних днів.

За результатами розгляду звернення резидента-позичальника територіальне управління видає додаток до реєстраційного свідоцтва, у якому зазначається, що строк дії реєстраційного свідоцтва продовжується, або надсилає резиденту-позичальнику обґрунтовану відмову в порядку, передбаченому пунктом 2.12 цієї глави.

2.14. У разі залучення кредитних коштів як кредитної лінії, якщо в договорі зазначається не загальний обсяг кредитної лінії, а лише ліміт заборгованості, резидент-позичальник у повідомленні про договір зазначає загальний розрахунковий обсяг кредитної лінії. Обслуговуючий банк перевіряє загальний обсяг кредитної лінії, розрахований резидентом-позичальником, і зазначає його в підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором. Територіальне управління в реєстраційному свідоцтві робить такий запис: "Кредитна лінія із загальним розрахунковим обсягом" і проставляє відповідний обсяг.

Якщо договором з нерезидентом передбачено надання кредиту кільком резидентам-позичальникам, то реєстраційні свідоцтва мають видаватися кожному резиденту-позичальнику окремо. У повідомленні про договір і в реєстраційному свідоцтві кожного резидента-позичальника зазначається загальний обсяг кредиту, який передбачається отримати кожним позичальником окремо (у разі невизначення такого обсягу в договорі зазначається загальний розрахунковий обсяг для кожного резидента-позичальника).

У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різній іноземній валюті територіальне управління в рядку "Загальна сума договору" реєстраційного свідоцтва зазначає кожну частку кредиту в різній валюті окремо.

Якщо договором з нерезидентом передбачена плаваюча процентна ставка, то в рядку "Процентна ставка" реєстраційного свідоцтва зазначається назва процентної ставки плюс числове значення, що виражає маржу.

2.15. У разі неодержання кредиту згідно з реєстраційним свідоцтвом резидент-позичальник повертає до територіального управління невикористане реєстраційне свідоцтво, що звільняє його від подальшого подання звітності про операції за договором відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, із змінами (далі - Правила статистичної звітності).

2.16. Підставами для анулювання реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій) є:

непродовження строку їх дії (строк дії реєстраційного свідоцтва закінчився, але кредит або його частка не отриманий);

їх повернення резидентами-позичальниками;

звернення обслуговуючого банку з підстав, передбачених пунктом 3.8 глави 3 цього розділу;

неотримання відповідної звітності протягом двох кварталів у разі здійснення процедури ліквідації обслуговуючих банків;

звернення резидентів-позичальників щодо переоформлення ними договорів в інші види договорів на повну суму кредиту;

виявлення в документах, які були подані резидентом-позичальником і на підставі яких йому було видано реєстраційне свідоцтво або індивідуальна ліцензія (додаток до реєстраційного свідоцтва, додаток до індивідуальної ліцензії), недостовірної інформації;

наявність інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.

Якщо договір переоформляється в інший вид договору на неповну суму, то реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія) не анулюється, а до нього вносяться зміни, визначені умовами інших договорів.

Територіальне управління протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) розглядає питання про анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) і приймає відповідне рішення. Реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія) уважається анульованим з дати прийняття рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії). Про анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) із зазначенням підстав анулювання територіальне управління повідомляє у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення:

(абзац десятий пункту 2.16 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

резидента-позичальника в письмовій формі;

відповідний обслуговуючий банк через систему електронної пошти.

Анульовані реєстраційні свідоцтва (індивідуальні ліцензії) не поновлюються. Резиденти мають отримати нове реєстраційне свідоцтво в порядку, установленому цим розділом.

У разі видачі територіальним управлінням нового реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) замість анульованого, на підставі якого резидент отримав кредит, у новому реєстраційному свідоцтві робиться примітка, у якій зазначаються, що кредит отримано на підставі раніше виданого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), а також дата і номер, за якими було видано це реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія).

2.17. Реєстраційне свідоцтво видається резиденту-позичальнику для реалізації лише одного кредитного проекту (кредитної лінії) без права передавання його третім особам. Воно не може бути підставою для одержання іншого кредиту або збільшення суми кредиту та здійснення інших валютних операцій.

2.18. Обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк.

(абзац перший пункту 2.18 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Резидент-позичальник пред'являє обслуговуючому банку реєстраційне свідоцтво (додаток до реєстраційного свідоцтва, додаток до індивідуальної ліцензії) та його копію, яка залишається на зберіганні в обслуговуючому банку.

2.19. За наявності в територіального управління інформації про залучення резидентом кредиту від нерезидента без реєстрації резидентом-позичальником договору територіальне управління зобов'язане протягом семи робочих днів з дати її отримання повідомити про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації резидента як платника податку.

2.20. У разі втрати реєстраційного свідоцтва резидент-позичальник подає до територіального управління заяву про видачу дубліката реєстраційного свідоцтва.

Якщо бланк реєстраційного свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, то резидент-позичальник подає територіальному управлінню заяву про видачу дубліката реєстраційного свідоцтва і не придатне для користування реєстраційне свідоцтво.

Дублікат реєстраційного свідоцтва видається у строк, що не перевищує семи робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження зазначеної заяви.

Дублікат реєстраційного свідоцтва оформляється на номерному гербовому бланку територіального управління і засвідчується підписом начальника територіального управління або уповноваженої ним особи. У верхньому правому кутку цього бланка зазначається слово "Дублікат" і його текст має бути ідентичним тексту реєстраційного свідоцтва.

У разі видачі дубліката реєстраційного свідоцтва втрачене або пошкоджене реєстраційне свідоцтво є недійсним.

2.21. У разі втрати або пошкодження бланка додатка до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) видача відповідного дубліката здійснюється в порядку, установленому пунктом 2.20 цієї глави.

Глава 3. Контрольні функції обслуговуючого банку

3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування іноземної валюти на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходить від нерезидента як кредит, з урахуванням вимог пункту 3.7 цієї глави; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента-позичальника в рахунок погашення кредиту (основної суми, процентів тощо), а також виконання інших зобов'язань, передбачених відповідним договором] здійснюється лише на підставі реєстраційного свідоцтва.

(пункт 3.1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

3.2. Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором лише в разі їх відповідності умовам, зазначеним у реєстраційному свідоцтві з урахуванням усіх додатків до нього [крім випадків дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором), а також прострочення погашення кредиту] та в договорі з нерезидентом, і здійснює контроль за:

відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо;

неперевищенням резидентом-позичальником розміру виплат за максимальною процентною ставкою, зазначеною в реєстраційному свідоцтві (зокрема, у разі сплати неустойки, інших санкцій за неналежне виконання договору).

Обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками під час проведення кожної платіжної операції за договором, яка впливає на розмір виплат за користування кредитом (у т. ч. у разі сплати неустойки, комісій або інших установлених договором платежів). Для цього порівнюється розмір виплат за максимальною процентною ставкою та розмір виплат за користування кредитом, які визначаються наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Розмір виплат за максимальними процентними ставками обчислюється як загальна сума процентів, нарахованих на суму отриманого, але не погашеного кредиту пропорційно до часу користування кредитними коштами, із застосуванням розміру максимальної процентної ставки, що зазначена в реєстраційному свідоцтві.

У разі сплати резидентом-позичальником комісій та/або зборів, передбачених договором, до або в день отримання кредиту така платіжна операція на кінець першого річного періоду дії договору* не повинна призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором.

____________
* Датою, з якої починається відлік річного періоду, є дата першої платіжної операції за договором.

Обслуговуючий банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення резидента-позичальника в іноземній валюті, якщо така операція призведе до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. Така платіжна операція може бути проведена лише в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальними процентними ставками.

До функцій обслуговуючого банку щодо здійснення валютного контролю за операціями резидента-позичальника за договором не належить відстеження цільового використання кредиту.

Обслуговування банком операцій за договором має здійснюватися в іноземній валюті, яка фактично отримана резидентом-позичальником, за винятком погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою і погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою 2-ї та 3-ї груп Класифікатора.

У разі розміщення резидентом валютних цінностей на рахунку за межами України на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку обслуговуючий банк може запитувати в територіального управління за місцезнаходженням резидента-позичальника письмову довідку про суму фактично одержаного резидентом-позичальником кредиту, стан погашення заборгованості за кредитом.

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення від резидента-позичальника щодо віднесення цих коштів до конкретного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання інформації щодо реквізитів документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.

(пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

3.3. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором може вимагати від резидента-позичальника документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов'язаними з отриманням, використанням і поверненням кредиту.

3.4. Згоду на обслуговування операцій за договором надає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговування операцій за договором здійснюватиме підрозділ банку (філія або відділення, у тому числі безбалансове), то згода уповноваженого банку надається на підставі його письмового клопотання про це. У письмовому підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором обов'язково зазначаються назва підрозділу банку, який обслуговуватиме операції за договором, та його внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації. Уповноважений банк (підрозділ банку), що здійснюватиме обслуговування операції за договором, проставляє на повідомленні про договір (за формою згідно з додатками 2, 3 до цього Положення), що подається резидентом-позичальником до територіального управління відповідно до глави 2 цього розділу, відмітку про підтвердження відповідності зазначеної у повідомленні про договір інформації умовам договору.

(пункт 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

3.5. У разі відмови уповноваженого банку обслуговувати операції за договором він протягом п'яти робочих днів від дати отримання відповідних документів письмово повідомляє про це резидента-позичальника.

3.6. Перехід резидента-позичальника (у разі такої потреби) на обслуговування операцій за договором в інший уповноважений банк здійснюється після внесення територіальним управлінням, яке видало реєстраційне свідоцтво, відповідних змін до нього. Про внесення змін до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) у частині зміни обслуговуючого банку територіальне управління в письмовій формі повідомляє обслуговуючий банк, клієнтом якого був резидент-позичальник, протягом п'яти робочих днів з дати внесення змін до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії).

Якщо обслуговуючий банк, до якого переходить на обслуговування резидент-позичальник, розташований в іншій області, то надалі функції щодо подання звітності, унесення подальших змін до реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій) покладаються на територіальне управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

Територіальне управління, яке внесло до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) зміни щодо переходу резидента-позичальника на обслуговування до уповноваженого банку (підрозділу банку) іншої області, протягом п'яти робочих днів від дати внесення відповідних змін зобов'язане передати територіальному управлінню за місцезнаходженням цього уповноваженого банку (підрозділу банку) копії усіх наявних документів щодо цього договору для подальшого виконання ним передбачених цим розділом функцій за зареєстрованим договором.

Обслуговуючий банк, клієнтом якого був резидент-позичальник, зобов'язаний в строк до 10 робочих днів від дати звернення резидента-позичальника подати йому письмову довідку з усією наявною інформацією про його операції щодо одержання і погашення кредиту, у тому числі копії даних статистичної звітності на останню звітну дату, засвідчені підписом відповідальної особи та відбитком печатки обслуговуючого банку.

Оригінал зазначеної довідки подається резидентом-позичальником уповноваженому банку, на обслуговування до якого він перейшов, і зберігається в цьому банку. До отримання оригіналу довідки уповноважений банк, на обслуговування до якого перейшов резидент-позичальник, не проводить операції з перерахування коштів на користь нерезидента для виконання зобов'язань за договором.

(абзац п'ятий пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

3.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента-позичальника кредиту і якщо уповноважений банк не має документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України [реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій) Національного банку, гарантій Кабінету Міністрів України], або якщо обслуговуючим банком за таким кредитом визначено інший уповноважений банк, або кошти надійшли від іншого нерезидента (не кредитора), тобто від нерезидента, який не зазначений у реєстраційному свідоцтві (індивідуальній ліцензії), то уповноважений банк зараховує такі кошти на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором здійснюється після отримання від резидента-позичальника документів, які свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України та/або потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидента-позичальника за договором.

3.8. Уповноважений банк зобов'язаний подавати у визначені строки відповідну звітність про операції за всіма зареєстрованими договорами резидентів-позичальників згідно з Правилами статистичної звітності.

Обслуговуючий банк зобов'язаний звернутися до відповідного територіального управління з пропозицією про анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) у разі неподання резидентом-позичальником протягом двох кварталів звітності про операції за договором, а також якщо строк дії реєстраційного свідоцтва закінчився, але кредит або його частка не отриманий у строк до 10 робочих днів з дати виникнення підстав для такого звернення.

(абзац другий пункту 3.8 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

У разі анулювання територіальним управлінням реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) обслуговуючий банк не подає статистичну звітність щодо таких договорів.

3.9. Обслуговуючий банк під час здійснення контрольних функцій за договором має враховувати кошти, що були сплачені нерезиденту-кредитору за договором гарантії (поруки) у рахунок виконання зобов'язань резидента-позичальника за договором, забезпечених гарантією (порукою). Резидент-позичальник зобов'язаний проінформувати в письмовій формі обслуговуючий банк про погашення іншою особою заборгованості за кредитом.

У разі виконання резидентом-гарантом, поручителем зобов'язань за кредитом за резидента-позичальника з використанням рахунку цього гаранта, поручителя в уповноваженому банку, що не є обслуговуючим банком за договором, зазначений уповноважений банк у тижневий строк після виконання операції зобов'язаний надіслати уповноваженому банку, який обслуговує операції за договором, повідомлення про перерахування коштів за межі України іноземному кредитору з доданням копії відповідного повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті. Гарант (поручитель) - уповноважений банк, що не є обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання зобов'язання за резидента-позичальника.

(абзац другий пункту 3.9 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

3.10. Резидент-позичальник зобов'язаний надати обслуговуючому банку за його запитом додаткову інформацію, що підтверджує або уточнює дані щодо заборгованості за кредитом (у тому числі за процентами та іншими платежами за договором), які зазначаються резидентом-позичальником у статистичній звітності щодо операцій за договором та/або в повідомленні про договір з урахуванням змін до договору. Зазначена інформація надається резидентом-позичальником у тижневий строк з дати отримання відповідного запиту обслуговуючого банку.

Глава 4. Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими
банками

4.1. Уповноважений банк, що отримав письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках (далі в цій главі - уповноважений банк), має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку.

Договори уповноважених банків підлягають реєстрації Національним банком в порядку, установленому:

пунктом 4.2 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк понад один рік (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави);

пунктом 4.3 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк, що не перевищує один рік (далі - короткострокові кредити).

4.2. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік, після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом.

4.2.1. Уповноважений банк здійснює операції щодо отримання і погашення кредиту на підставі реєстрації договору Національним банком.

Реєстрація договору (змін до договору) уповноваженого банку, у тому числі у разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, здійснюється територіальним управлінням, у якому цьому уповноваженому банку відкрито кореспондентський рахунок. Для реєстрації договору (змін до договору) уповноважений банк зобов'язаний подати до територіального управління повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною в додатку 6 до цього Положення.

4.2.2. Повідомлення про договір або повідомлення про зміни до договору (далі в цьому пункті - повідомлення) подається уповноваженим банком до територіального управління в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку (далі в цій главі - керівник банку). Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку.

4.2.3. Повідомлення, що надійшло до територіального управління в електронній формі, роздруковується та підлягає обов'язковій реєстрації службою діловодства територіального управління як вхідний документ.

4.2.4. Реєстрація договору здійснюється територіальним управлінням у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління повідомлення, яке відповідає вимогам цього пункту.

Територіальне управління має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Уповноважений банк зобов'язаний подати інформацію за запитом територіального управління в строк до трьох робочих днів з дати такого запиту. У випадку звернення територіального управління до уповноваженого банку із запитом для отримання додаткової інформації у письмовому вигляді або у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту, строк реєстрації договору відраховується від дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних для реєстрації договору.

(абзац другий підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.5. Територіальне управління має право вимагати від уповноваженого банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено неналежним чином.

Повідомлення вважається оформленим неналежним чином, якщо подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі.

4.2.6. Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата (у разі реєстрації змін до договору - номер реєстрації змін і дата).

Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом керівника територіального управління або уповноваженої ним особи (далі в цій главі - уповноважена особа територіального управління) та відбитком печатки територіального управління. Повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в територіальному управлінні для обліку та контролю.

Територіальне управління веде облік номерів реєстрації, присвоєних договорам, з дотриманням єдиної нумерації з номерами за реєстраційними свідоцтвами. У разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави такому договору присвоюється номер реєстрації, що складається з номера реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів та літери "К".

Повідомлення з відміткою про реєстрацію надсилається територіальним управлінням уповноваженому банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи територіального управління, яка підписує його на паперовому носії.

Уповноважений банк для отримання копії засвідченого уповноваженою особою територіального управління та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у строк до семи робочих днів з дати його отримання.

4.2.7. Управління має право відмовити в реєстрації договору (змін до договору), якщо:

у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;

відсутні документи, потрібні для реєстрації договору у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту;

(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено
 новим абзацом третім згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

уповноваженим банком не надано інформації за запитом територіального управління, передбаченої абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту або порушено строк її подання;

(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено
 новим абзацом четвертим згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;

умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим цим розділом.

Уповноважений банк може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (змін до договору) у суді.


4.2.8. Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення в листі за формою згідно з додатком 10 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Територіальне управління надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує:

чотирьох робочих днів з дати запиту територіального управління до уповноваженого банку згідно з абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту в разі ненадходження до територіального управління відповіді від уповноваженого банку у встановлений абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту строк;

строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 4.2.4 цього пункту, в інших випадках.

(підпункт 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.9. Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору, зобов'язаний подати територіальному управлінню повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, які пов'язані зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.

Уповноважений банк заповнює пункти 1 - 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких безпосередньо вносяться зміни.

Реєстрація змін до договору здійснюється в порядку, установленому в підпунктах 4.2.1 - 4.2.8 цього пункту. Відмова в реєстрації змін до договору не тягне за собою анулювання реєстрації договору.

Реєстраційний номер змінам до договору присвоюється в порядку, установленому для присвоєння номерів додатків до реєстраційних свідоцтв. Повідомлення про зміни до договору з відміткою територіального управління про реєстрацію змін є невід'ємною частиною повідомлення про договір з відміткою територіального управління про його реєстрацію.

4.2.10. Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі:

звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору;

ліквідації уповноваженого банку;

неподання уповноваженим банком протягом двох кварталів відповідної звітності згідно з Правилами статистичної звітності;

виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору (змін до договору), недостовірної інформації.

Територіальне управління може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про анулювання реєстрації договору із зазначенням підстав анулювання. Територіальне управління надсилає засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку листа уповноваженому банку про анулювання реєстрації договору в строк до п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання реєстрації договору, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору.

4.2.11. Уповноважений банк для отримання відомостей про реєстрацію договорів (змін до договорів) або анулювання реєстрації договорів за відповідний місяць за формою згідно з додатком 11 до цього Положення має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у письмовій формі в строк до семи робочих днів з дати його отримання.

4.2.12. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації уповноважений банк одержав кредит або його частку.

Територіальне управління встановлює індивідуальний строк дії реєстрації договору, згідно з умовами якого одержання кредиту розпочнеться у строк, що перевищує 180 календарних днів з дати реєстрації договору. Уповноважений банк для встановлення індивідуального строку дії реєстрації такого договору подає до територіального управління письмове звернення, що має містити обов'язкове посилання на відповідні положення цього договору, та засвідчену в нотаріальному порядку на території України копію договору мовою оригіналу (якщо договір укладено іноземною мовою /крім російської/, то додається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад /справжність підпису перекладача засвідчується в нотаріальному порядку/, або нотаріусом). Індивідуальний строк дії реєстрації договору не може перевищувати двох років. У цьому випадку у відмітці про реєстрацію територіальне управління зазначає кінцеву дату строку дії реєстрації договору. Установлення індивідуального строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо договір передбачає сплату резидентом-позичальником комісій та/або зборів до отримання кредиту.

(підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.13. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту у 180-денний строк, то уповноважений банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 6 до цього Положення до територіального управління для продовження строку дії реєстрації договору.

(абзац перший підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Загальний строк продовження дії реєстрації договору не може перевищувати 180 календарних днів.

Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, у тому числі пунктом 1.15 глави 1 цього розділу. У разі прийняття рішення про продовження строку дії реєстрації договору територіальне управління робить відповідну відмітку на повідомленні та надсилає його засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління повідомлення.

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову у продовженні строку дії реєстрації договору в порядку, передбаченому підпунктом 4.2.8 цього пункту.


Вимоги цього пункту не поширюються на випадок, передбачений абзацом другим підпункту 4.2.12 цього пункту.

(абзац п'ятий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.14. У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк зобов'язаний звернутися до територіального управління для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту.

(пункт 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.2.14 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим підпункт 4.2.14 уважати підпунктом 4.2.15)

4.2.15. Уповноважений банк зобов'язаний за всіма зареєстрованими договорами подавати відповідну звітність про операції за договорами згідно з Правилами статистичної звітності.

4.3. Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на умовах, передбачених главою 1 цього розділу, за виключенням вимоги пункту 1.9 глави 1 цього розділу щодо реєстрації договору до фактичного отримання уповноваженим банком коштів за кредитом, яка не поширюється на короткострокові кредити.

4.3.1. Національний банк здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про договір (зміни до договору) про короткостроковий кредит (далі в цьому пункті - повідомлення) до реєстру повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів (далі - реєстр повідомлень) та надання уповноваженому банку підтвердження згідно з підпунктом 4.3.4 цього пункту.

(абзац перший підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Національний банк веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку (далі - програмне забезпечення щодо короткострокових кредитів).

4.3.2. Повідомлення в електронній формі подається уповноваженим банком до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом. Примірник повідомлення на паперовому носії підписується керівником банку і залишається на зберіганні в уповноваженому банку.

4.3.3. Повідомлення заповнюється уповноваженим банком окремо за кожним кредитом та має містити такі відомості:

дата повідомлення;

дата здійснення операції з одержання кредиту;

код уповноваженого банку;

ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ;

назва нерезидента-кредитора;

країна нерезидента-кредитора;

тип операції - овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше;

валюта кредиту;

загальний обсяг кредиту/кредитної лінії;

ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;


відомості щодо процентної ставки за основною сумою боргу (вид*, розмір базової ставки у процентах річних, розмір маржі для плаваючої процентної ставки, фактичний розмір (числове значення) процентної ставки, що використовується для розрахунку виплат за договором, за станом на дату отримання коштів за кредитом або на дату подання повідомлення, якщо кошти за кредитом ще не отримано);
____________
* Безпроцентна, плаваюча або фіксована.

(абзац дванадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

строк погашення кредиту (кінцева дата);

строк, на який отримується кредит (календарні дні);

назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.

У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:

порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії (далі - порядковий номер траншу);

процентна ставка за основною сумою боргу за траншем (із зазначенням відомостей, перелічених в абзаці дванадцятому цього підпункту);

(підпункт 4.3.3 пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом
 вісімнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку
 України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим та двадцятим)


обсяг і валюта траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;

(абзац дев'ятнадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1" (для всіх повідомлень за окремим кредитом, крім повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1").

4.3.4. Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку із зазначенням номера та дати реєстрації засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень та здійснення реєстрації договору у встановленому цим пунктом порядку.

4.3.5. Підставою для відмови в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень є неналежне оформлення повідомлення (наявність помилок, незаповнення або неналежне заповнення реквізитів повідомлення). Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень формується у вигляді електронного документа засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів та свідчить про те, що реєстрація у реєстрі повідомлень не відбулася. Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень надсилається уповноваженому банку засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів у день отримання Національним банком повідомлення.

Уповноважений банк того самого дня виправляє повідомлення та повторно подає його до Національного банку.

4.3.6. У випадку, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік в результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік (далі - перереєстрація договору), в порядку, передбаченому підпунктами 4.2.1 - 4.2.14 пункту 4.2 цієї глави. Інформація про перереєстрацію договору вноситься до реєстру повідомлень у день здійснення територіальним управлінням такої перереєстрації шляхом інформаційного обміну між засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку та засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів.

4.3.7. Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати зміни до договору про короткостроковий кредит, що стосуються зміни відомостей, зазначених у повідомленні, занесеному до реєстру повідомлень. Повідомлення про зміни до договору із зазначенням відомостей, визначених підпунктом 4.3.3 цього пункту, подається уповноваженим банком до Національного банку в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору. Реєстрація змін до договору про короткостроковий кредит здійснюється в порядку, установленому для реєстрації цих договорів.

(пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено підпунктом 4.3.7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

(глава 4 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

(розділ I із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2005 р. N 57,
 від 21.08.2006 р. N 329,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235)

Розділ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III - позика) нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Уповноважені банки, що мають письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та уповноважені фінансові установи, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам, надають кредити (позики) в іноземній валюті тільки банкам-нерезидентам.

(пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

1.2. Резиденти (крім уповноважених банків) надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.

(пункт 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.3. Резиденти надають позики нерезидентам на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.

1.4. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (далі - ліцензія). Ліцензії видаються Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку (далі - Департамент).

(пункт 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам.

(пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)


1.5. Пункт 1.5 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)


1.6. Пункт 1.6 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)


1.7. Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.11
 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.8)

1.5. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.

1.6. Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, - в іноземній валюті як 2-ї та 3-ї, так і 1-ї груп Класифікатора.

1.7. Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.

(пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.8. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на світових ринках, надання резидентам гарантії, зазначеної в пункті 1.10 цієї глави, не вимагається. Переказування іноземної валюти за межі України з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту здійснюється відповідно до окремої постанови Правління Національного банку України.

(главу 1 розділу II доповнено пунктом 1.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 288)

Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку

2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі - обслуговуючий банк).

(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

2.2. Уповноважений банк під час прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента.

(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265,
у зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.8)

2.3. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики.

2.4. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії.

2.5. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.

2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк.

2.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.

2.8. Обслуговуючий банк зобов'язаний за валютними операціями резидентів, пов'язаними із наданням і поверненням позик, подавати звітність у порядку, установленому Національним банком.

Розділ III. Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 7 до цього Положення;

б) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію резидента; для резидентів - юридичних осіб подаються також нотаріально засвідчені копії установчих документів (статуту й установчого договору);

в) нотаріально засвідчену копію довідки про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;

г) оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;

ґ) належним чином оформлену довідку банку:

зі згодою на обслуговування позики;

з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказуватимуться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;

д) оригінал договору про банківську гарантію, отриману для забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, або нотаріально засвідчену на території України копію договору про банківську гарантію;

е) довідку резидента, складену в довільній формі і засвідчену підписом керівника та відбитком печатки резидента (за наявності), про те, що позика надається нерезиденту не за рахунок коштів, отриманих як кредит чи позика.

1.2. Довідку про згоду на обслуговування операцій за позикою видає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговувати позику має підрозділ уповноваженого банку, то згода уповноваженого банку надається на підставі його письмового клопотання про це (обов'язково зазначається назва підрозділу, який обслуговуватиме операції за позикою).

1.3. У разі потреби змінити обслуговуючий банк резидент подає до Департаменту такі документи:

лист-звернення у довільній формі;

листи обслуговуючих банків з:

інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору клієнта, а також із підтвердженням суми позики, яка переказана нерезиденту, та суми коштів, що надійшли від нерезидента за договором позики;

підтвердженням згоди іншого уповноваженого банку на подальше обслуговування позики.

1.4. Документи іноземною мовою (за винятком російської), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується органом або особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і засвідчені нотаріально.

1.5. Документи, які складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.

Глава 2. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі

2.1. Департамент розглядає отримані від резидентів пакети документів для видачі ліцензії в порядку черговості їх надходження.

2.2. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження до Національного банку повного пакета документів, після обов'язкової реєстрації цих документів в Управлінні діловодства Національного банку Департамент надсилає копію заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

2.3. Загальний строк розгляду Департаментом пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати надходження повного пакета документів.

2.4. З урахуванням висновків Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо ці висновки надійшли до Департаменту протягом строку розгляду документів, що передбачений відповідно в пунктах 2.3 та 2.11 цієї глави, визначається доцільність видачі резиденту ліцензії.

2.5. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Департаментом правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.

2.6. Департамент видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 8 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, про відмову щодо внесення змін до неї, про скасування ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, встановлені відповідно в пунктах 2.3, 2.9, 2.11 та 3.5 цього розділу.

2.7. Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.

2.8. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.

2.9. Унесення змін до ліцензії здійснюється за ініціативою власника ліцензії. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Департаменту клопотання з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

Департамент на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Управлінні діловодства, уносить зміни до ліцензії.

2.10. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 9).

2.11. Департамент може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, внесення змін до неї. В такому разі строки видачі ліцензії, внесення змін до неї продовжуються ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.

2.12. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Департаменті залишається копія цієї ліцензії.

2.13. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють обслуговуючі банки та територіальні управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

2.14. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до обслуговуючого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Обслуговуючий банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію з відмітками для обліку та контролю, а також направляє таку копію з відмітками протягом п'яти робочих днів з дати переказування іноземної валюти за договором позики відповідному територіальному управлінню.

Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії

3.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:

відсутність документів або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.1 - 1.3 глави 1 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які містять недостовірну інформацію;

відмова подати на вимогу Департаменту додаткові документи, що передбачено пунктом 2.11 глави 2 цього розділу;

подання резидентом до Департаменту документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

негативний висновок Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України чи Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (у разі надходження цих висновків до Департаменту протягом строку розгляду документів, що встановлений пунктами 2.3, 2.9 та 2.11 цього розділу);

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;

невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.

3.2. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

3.3. У разі втрати або пошкодження ліцензії Департамент видає її дублікат. Дублікат оформляється на бланку Національного банку та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним особою. На дублікаті погодження у верхньому правому кутку зазначається слово "Дублікат" і його текст має бути ідентичний текстові ліцензії.

3.4. Підставами для скасування ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Департаменту і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.

Крім того, підставою для прийняття рішення про скасування ліцензії може бути інформація Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави.

3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Департамент у письмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати її скасування.

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Департаменту оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).

3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.

Директор Департаменту
валютного регулювання
 


С. О. Яременко
 


Додаток 1
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


____________
         (дата, N) 


Реєстраційне свідоцтво N ___

Цим ______________________________________________________________________ свідчить про
                                           (назва територіального управління Національного банку України)
реєстрацію _____________________________________________________________, який передбачає
                                                                                         (назва договору, дата, номер)
виконання боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нього ____________________________________________________________________________ в іноземній
                                           (кредитом, позикою, поворотною фінансовою допомогою)
валюті й укладений між резидентом _______________________________________________________
                                                                                                                    [назва резидента, місцезнаходження (місце
______________________________________________________________________________________
проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
та нерезидентом _______________________________________________________________________.
                                                                                                                     (назва, країна) 

Загальна сума договору: _________________________________________________________________.
                                                                                                           (сума цифрами і словами, назва валюти) 

Мета використання коштів: _____________________________________________________________.

Строк погашення: _____________________________________________________________________.
                                                                               (зазначається кінцева дата погашення, передбачена договором) 

Процентна ставка: _____________________________________________________________________.
                                                                       (зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу) 

Комісії:_______________________________________________________________________________.
                                                                                        (назва та розмір, визначені договором) 

Процентна ставка за простроченими платежами (у річному обчисленні):
за основною сумою боргу _______________________________________________________________;
за процентами ________________________________________________________________________.

Неустойка та інші санкції за договором ____________________________________________________.
                                                                                                                         (назва та розмір, визначені договором) 

Інші встановлені договором платежі ______________________________________________________.
                                                                                                                       (назва та розмір, визначені договором) 

Назва уповноваженого обслуговуючого банку: _____________________________________________.

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів України на рівні _______________________ % річних1.
(зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів України розмір максимальної процентної ставки, що діє на дату надходження до територіального управління Національного банку України повного пакета документів для одержання реєстраційного свідоцтва)

Реєстраційне свідоцтво дійсне, якщо протягом 180 календарних днів від дати його видачі резидент-позичальник отримав кредит, позику або його/її частку.

Передавання третім особам не дозволяється.

Ця реєстрація проведена без будь-яких зобов'язань з боку Національного банку України щодо здійснення операцій за договором. 


Начальник територіального управління 

_________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище та ініціали) 

____________

1 Цей абзац не включається до тексту реєстраційного свідоцтва в разі реєстрації договору, що відповідає вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.


(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

Додаток 2
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом - юридичною особою або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті

1. Назва договору, дата, номер ___________________________________________________________.

1.1. Договір зареєстровано в Управлінні Національного банку України в ________________________ області за N ________ від ___ ____________ 200_ р., додаток до реєстраційного свідоцтва від ___ ____________ N ___ (відомості щодо додатків до реєстраційного свідоцтва вказуються за їх наявності)1.

1.2. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни _____________________________________________________________________________________.

1.3. Відомості щодо анульованого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії): номер і дата реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) і дата його анулювання (заповнюються в разі потреби отримання нового реєстраційного свідоцтва замість анульованого).

2. Назва резидента згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, вид підприємства2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________.

3. Місцезнаходження (місце проживання) резидента ________________________________________.

4. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону керівника підприємства (організації) і головного бухгалтера ___________________________________________________________________________.

5. Дата державної реєстрації резидента, назва та місцезнаходження органу, який її проводив, номери телефонів цього органу _________________________________________________________________.

6. Назва, місцезнаходження та код банку (підрозділу банку), що обслуговуватиме операції за договором (для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для структурного підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків) відповідно до відомостей, зазначених у письмовому підтвердженні уповноваженого банку про згоду на обслуговування операцій за договором) ____________________________________________________________________________.

7. Назва нерезидента (країна), тип кредитора3 та його місцезнаходження, банківські реквізити _____________________________________________________________________________________.

8. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)4:

8.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на іноземних та міжнародних фондових ринках __________________________________________________________.

8.2. Синдикований кредит ______________________________________________________________.

8.3. Інший кредит _____________________________________________________________________.

9. Мета використання коштів (за відсутності в договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується резидентом-позичальником за власним визначенням) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

10. Галузь економіки, де передбачається використання коштів [назва та цифровий код розділу видів економічної діяльності згідно з державним класифікатором "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД)] ____________________________________________________________________.

11. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата) ________________________________.

12. Процентна ставка за основною сумою боргу:

12.1. Безпроцентна/плаваюча/фіксована (підкреслити необхідне).

12.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)5 ___________________________________________.

12.3. Розмір маржі для плаваючої процентної ставки ________________________________________.

12.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) ____________________________________________________________________________________. 

13. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних)
за основною сумою боргу ______________________________________________________________;
за процентами ________________________________________________________________________.

14. Комісії (назва, розмір, визначені договором) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

15. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

16. Інші платежі, визначені договором ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

17. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

18. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, банківські реквізити6 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Сума та назва валюти, що передбачена гарантією (порукою) _____________________________________________________________________________________.

19. Розрахунок розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

(у тис. одиниць валюти кредиту)

Згідно з умовами договору 

Розрахункова сума процентів за кредитом за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів8 


Примітки

дата операції 

операції за основною сумою кредиту 

заборгованість за основною сумою боргу 

виплати в рахунок сплати процентів, комісій, а також інших платежів, установлених договором (за винятком погашення кредиту)7 

 

одержання 

погашення 

сума операції 

кумулятивна сума операцій 

сума процентів 

кумулятивна сума процентів 

 


9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 


У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

20. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ___________ % річних9, 10.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник _________
                            (підпис) 

                                 М. П. 

__________________
(прізвище, ініціали)


Головний бухгалтер (або інша
уповноважена особа) _________
                                                       (підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець _________________________________
                                    (прізвище та ініціали, номер телефону)  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про договір перевірено на відповідність умовам договору ______________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва договору, дата, номер)
(із змінами згідно з ___________________________________________________________ та фактично
                                                 (назва, дата, номер документа, відповідно до якого вносяться зміни до договору)
здійсненим за договором операціям)11.


Уповноважена особа обслуговуючого банку

"___" ____________ 200_ р. 

______
(підпис)

М. П. 

_________________
(прізвище, ініціали) 

____________
1 Заповнюється лише в разі подачі документів для внесення змін до раніше виданого реєстраційного свідоцтва.

2 Підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє, підприємство, яке контролює іноземний інвестор (дочірнє), орган місцевого самоврядування, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, інші.

3 Тип кредитора: банк або інша фінансова установа; іноземна материнська компанія або філія (компанія або філія, яка контролює свої дочірні компанії в Україні); інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить 10 і більше відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор.

4 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.

5 Якщо договором передбачена плаваюча процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення про договір.

6 Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою).

7 У разі плаваючої процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення про договір, що зазначений у підпункті 12.2 цього додатка.

8 Обчислюється із застосуванням встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження від резидента-позичальника до територіального управління Національного банку України повного пакета документів для одержання реєстраційного свідоцтва, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

9 Зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розмір максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повного пакета документів для одержання реєстраційного свідоцтва.


10 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _________ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".

11 Заповнюється уповноваженим банком, що надав згоду на обслуговування операцій за договором (підрозділом банку)


(додаток 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 28.07.2008 р. N 217,
 від 30.04.2009 р. N 265)

Додаток 3
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Повідомлення
про договір, що передбачає виконання резидентом - фізичною особою, який не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті

1. Назва договору, дата, номер ___________________________________________________________.

1.1. Договір зареєстровано в Управлінні Національного банку України в ______________________ області за N __________ від ___ ____________ 200_ р., додаток до реєстраційного свідоцтва від ___ ____________ N ___ (відомості щодо додатків до реєстраційного свідоцтва зазначаються за їх наявності)1.

1.2. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Відомості щодо анульованого реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії): номер і дата реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) і дата його анулювання (заповнюються в разі потреби отримання нового реєстраційного свідоцтва замість анульованого).

2. Прізвище, ім'я, по батькові резидента, ідентифікаційний номер2 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3. Місце проживання резидента, номер телефону (домашній та робочий) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Назва, місцезнаходження та код банку (підрозділу банку), що обслуговуватиме операції за договором (для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для структурного підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків) відповідно до відомостей, зазначених у письмовому підтвердженні уповноваженого банку про згоду на обслуговування операцій за договором), реквізити відкритого фізичною особою рахунку, на який перераховуються кошти кредиту, позики _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Назва нерезидента (країна), тип кредитора3 та його місцезнаходження, банківські реквізити _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Сума та назва валюти, що передбачена договором ________________________________________.

7. Мета використання коштів (за відсутності у договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується резидентом-позичальником за власним визначенням) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата) _________________________________.

9. Процентна ставка за основною сумою боргу:

9.1. Безпроцентна/ плаваюча/ фіксована (підкреслити необхідне).

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)4 ____________________________________________.

9.3. Розмір маржі для плаваючої процентної ставки _________________________________________.

9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) _____________________________________________________________________________________. 

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних):
за основною сумою боргу ______________________________________________________________;
за процентами ________________________________________________________________________.

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

13. Інші платежі, визначені договором ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

15. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, банківські реквізити5 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Сума та назва валюти, що передбачена гарантією (порукою) ______________________________________________________________________________________.

16. Розрахунок розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

(тис. одиниць валюти кредиту)

Згідно з умовами договору 

Розрахункова сума процентів за кредитом за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів7 


Примітки

дата операції 

операції за основною сумою кредиту 

заборгованість за основною сумою боргу 

виплати в рахунок сплати процентів, комісій, а також інших платежів та зборів, установлених договором (за винятком погашення кредиту)6 

 

одержання  

погашення 

сума операції 

кумулятивна сума операцій 

сума процентів 

кумулятивна сума процентів 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 


У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

17. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ___________ % річних8.

"___" ____________ 200_ р.  

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про договір перевірено на відповідність умовам договору _____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва договору, дата, номер) 
(із змінами згідно з __________________________________________________________ та фактично
                                              (назва, дата, номер документа, відповідно до якого вносяться зміни до договору)
здійсненим за договором операціям)9.


Уповноважена особа обслуговуючого банку

"___" ____________ 200_ р. 

______
(підпис)

М. П. 

_________________
(прізвище, ініціали) 

____________
1 Заповнюється лише у разі подачі документів для внесення змін до раніше виданого реєстраційного свідоцтва.

2 За винятком фізичної особи, у паспорті якої зроблена відмітка державним органом про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Зазначена фізична особа додатково подає копію сторінки паспорта з відповідною відміткою.

3 Тип кредитора: банк або інша фінансова установа; інший приватний кредитор.

4 Якщо договором передбачена плаваюча процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення про договір.

5 Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою).

6 У разі плаваючої процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення про договір, що зазначений у підпункті 9.2 цього додатка.

7 Обчислюється із застосуванням встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження від резидента-позичальника до територіального управління Національного банку України повного пакета документів для одержання реєстраційного свідоцтва, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

8 Зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розмір максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повного пакета документів для одержання реєстраційного свідоцтва.

9 Заповнюється уповноваженим банком, що надав згоду на обслуговування операцій за договором (підрозділом банку)


(додаток 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 28.07.2008 р. N 217,
 від 30.04.2009 р. N 265)
 

Додаток 4
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


____________
(дата, N) 

Начальнику Управління
Національного банку України в ___________ області 


___________________________________________________________________________________
                                                                         (повна назва банку, місцезнаходження)
повідомляє про згоду на обслуговування операцій за договором ____________________________,
                                                                                                                                                           (назва договору, дата, номер)
з урахуванням змін до договору, внесених _______________________________________________,
                                                                                                                                   (назва документа, дата, номер)
укладеним між резидентом ____________________________________________________________
                                                                                        [назва резидента, місцезнаходження (місце проживання),
 ___________________________________________________________________________________
                                    ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові,
___________________________________________________________________________________
                                                                    ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
та нерезидентом _____________________________________________________________________.
                                                                                                            [назва нерезидента (країна)]
      Операції за зазначеним договором обслуговуватиме ____________________________________
                                                                                                                        (назва підрозділу банку, який обслуговуватиме операції
___________________________________________________________________________________.
                                 за договором, його місцезнаходження та внутрішньобанківський реєстраційний код)
 
     Залучення кредитних коштів передбачається у вигляді кредитної лінії із загальним (розрахунковим) обсягом __________________________ (цей абзац включається до листа у випадку, передбаченому пунктом 2.14 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).
 
      Відомості  щодо одержання кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) без реєстрації
 договору: __________________________________________________________________________
                                                                                     (сума кредиту, одержана резидентом
___________________________________________________________________________________
                                              без реєстрації договору, дата зарахування коштів на розподільчий рахунок
_____________________________________________ (цей абзац включається до листа лише в разі
                         та поточний рахунок резидента)
виявлення банком факту одержання кредиту резидентом-позичальником від нерезидента без реєстрації договору).
 
      Відомості щодо реєстрації договору (змін до договору): договір зареєстровано в Управлінні Національного банку України в ____________ області за N _____ від ____________ 200_ р., додаток до реєстраційного свідоцтва від __________ N _______ (цей абзац включається до листа лише за наявності реєстрації договору, раніше зареєстрованих змін до договору). 

Голова банку або
уповноважена ним особа 

_________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали)  

  

М. П. 

  

Виконавець 

___________________________
(прізвище та ініціали, номер телефону)


(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494,
у зв'язку з цим додатки 4 - 10 уважати відповідно додатками 5 - 11;
 у тексті Положення посилання на додатки 4 - 10
 замінено посиланням відповідно на додатки 5 - 11,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Додаток 5
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


_________
   (дата, N) 


Додаток від ________ N ___ до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)

Додаток виданий резиденту _____________________________________________________________
                                                                                              [назва резидента, місцезнаходження (місце
_____________________________________________________________________________________
                                     проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________.
                                                             по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)] 

Цим додатком уносяться зміни до рядків реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), які викладаються в такій редакції: ___________________________________________________________.
                                                                                         (зазначається рядок, до якого вносяться зміни, та текст рядка). 

Цим додатком строк дії реєстраційного свідоцтва продовжується до
_____________________________________________________________________________________.
                                              (зазначається дата, до якої продовжується дія реєстраційного свідоцтва) 

Цей додаток є невід'ємною частиною реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) від ___ ________________ N ______ до договору _________________________________________________.
                                                                                                                              (назва договору, дата, номер) 

Передавання третім особам не дозволяється. 


Начальник територіального
управління 

_______
(підпис)

М. П.  

_________________
(прізвище та ініціали) 


(додаток 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Додаток 6
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Договір _______________________________________________________ зареєстровано в Управлінні
                                                                           (назва, дата, номер) 

Національного банку України в _________________________________________________ області _______________ 200_ р. N ____________________ (зміни до договору ________________________,
         (дата реєстрації)                                     (номер реєстрації)                                                                  (назва, дата, номер)
зареєстрованого за N ________ від _______________ 200_ р., зареєстровано в Управлінні Національного банку України в __________________________________________________ області ___ ____________ 200_ р. N _____________).
          (дата реєстрації)                          (номер реєстрації) 
Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ______ % річних1.
(зазначається розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату подання уповноваженим банком-позичальником до територіального управління Національного банку України повідомлення)

Реєстрація дійсна, якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації резидент-позичальник отримав кредит, позику або його/її частку (у разі встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору згідно з абзацом другим підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам зазначається кінцева дата строку дії реєстрації договору).

Строк дії реєстрації договору ______________________________________________, зареєстрованого
                                                                                                                  (назва, дата, номер) 
Національним банком України за N ___ від _______________ 200_ р., продовжується до ___ ____________ 200_ року2.
(зазначається дата, до якої продовжується дія реєстрації договору)

Начальник територіального управління 

_______
(підпис)

М. П. 

__________________
(прізвище та ініціали) 


Примітка. Дані заповнює територіальне управління Національного банку України. 


"___" ____________ ____
число, місяць (словами),   рік 

Управління Національного банку
України в _____________ області 


Повідомлення про договір
(повідомлення про зміни до договору)

1. Назва договору, дата, номер: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

1.1. Договір зареєстровано в Управлінні Національного банку України в ____________________ області за N ________ від _______________ 200_ р. (заповнюється у разі повідомлення про зміни до договору).

1.2. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється у разі повідомлення про зміни до договору за наявності раніше зареєстрованих змін до договору): __________________________________________
                                                                                                                                          (дата, номер реєстрації змін до договору)
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни _____________________________________________________________________________________.

1.4. Просимо продовжити строк дії реєстрації договору до ___________________ 200_ р. у зв'язку _____________ (заповнюється у разі потреби продовження строку дії реєстрації договору).

1.5. Номер і дата реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів: _______________________ (заповнюється в разі звернення для реєстрації договору відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).

1.6. Просимо встановити індивідуальний строк дії реєстрації договору з кінцевою датою _________ 200_ року. Реквізити письмового звернення уповноваженого банку щодо встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору _____________________ (заповнюється в разі потреби
                                                                                                                        (дата, номер)
встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору відповідно до абзацу другого підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).

1.7. Відомості щодо анульованої реєстрації договору: номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої).

2. Назва уповноваженого банку згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, код банку, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________.

3. Місцезнаходження уповноваженого банку _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Назва нерезидента (країна), тип кредитора3 та його місцезнаходження, банківські реквізити _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)4:

5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках _____________________________________________________________.

5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку ________________________________________________________________________.

5.3. Синдикований кредит _____________________________________________________________.

5.4. Інший кредит _____________________________________________________________________.

6. Мета використання коштів (за відсутності у договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним визначенням) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата) ________________________________.


8. Строк, на який одержується кредит: від одного року до трьох років (включно), понад три роки
(підкреслити необхідне).

9. Процентна ставка за основною сумою боргу:

9.1. Безпроцентна/ плаваюча/ фіксована (підкреслити необхідне).

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)5 ____________________________________________. 

9.3. Розмір маржі для плаваючої процентної ставки _________________________________________. 

9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) _________________________________.

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних):
за основною сумою боргу ______________________________________________________________;
за процентами _______________________________________________________________________. 

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором) ____________________________________________. 

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

13. Інші платежі, визначені договором ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

15. Розрахунок розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

(у тис. одиниць валюти кредиту)

Згідно з умовами договору 

Розрахункова сума процентів за кредитом за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів7 


Примітки

дата операції 

операції за основною сумою кредиту 

заборгованість за основною сумою боргу 

виплати в рахунок сплати процентів, комісій, а також інших платежів, установлених договором (за винятком погашення кредиту)6  

одержання 

погашення 

сума операції 

кумулятивна сума операцій 

сума процентів 

кумулятивна сума процентів 


9

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Усього 


 


У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

16. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ___________ % річних8, 9.


Голова банку або уповноважена ним особа 

_________
(підпис)

М. П. 

_____________________
(прізвище та ініціали) 


Виконавець

 

___________________________
   (прізвище та ініціали, номер телефону)

______________________________________
    (адреса електронної пошти уповноваженого банку)

____________
1 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, у разі реєстрації договору, укладеного між уповноваженим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку.

2 Цей абзац включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, у разі продовження строку дії реєстрації договору або встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору. 


3 Тип кредитора: банк або інша фінансова установа; іноземна материнська компанія або філія (компанія або філія, яка контролює свої дочірні компанії в Україні); інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить 10 і більше відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор.

4 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.

5 Якщо договором передбачена плаваюча процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення.

6 У разі плаваючої процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 цього додатка.

7 Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повідомлення, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

8 Зазначається розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до територіального управління Національного банку України повідомлення.


9 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".


(додаток 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 29.12.2007 р. N 494,
 від 28.07.2008 р. N 217)

Додаток 7
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Заява
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну ліцензію на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту.

1. Повна назва та місцезнаходження (місце проживання) резидента
_______________________________________________________________.

2. Код платника податку та код ЄДРПОУ ___________________________.

3. Назва та місцезнаходження податкового органу, у якому заявник зареєстрований як платник податку, _____________________________________.

4. Назва договору (дата, номер, сторони договору) ____________________.

5. Загальна сума договору _________________________________________.
                                                                           (сума цифрами та словами, назва валюти)

6. Назва та місцезнаходження нерезидента (країна, банківські реквізити), якому переказуються кошти, ____________________________________________.

7. Мета надання позики __________________________________________.

8. Строк, на який надається позика, ________________________________.

9. Строк повернення _____________________________________________.
                                                  (зазначається кінцева дата повернення, передбачена договором)

10. Тип процентної ставки (безпроцентна, плаваюча, фіксована) та її розмір з урахуванням маржі ___________________________________________________.

11. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України (підрозділ банку) і реквізити рахунку, з якого переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, _____________________________________________________________.

12. Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, __________________.

13. Повернення позики нерезидентом згідно з умовами договору гарантовано ____________________________________________________.
                           (назва документа, дата, номер, назва гаранта)

"   " ____________ 200_ р. 

_______________
(підпис керівника) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

 

М. П. 


  

Директор Департаменту
валютного регулювання
 


С. О. Яременко
 


Додаток 8
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Індивідуальна ліцензія N
на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
________________________________________________________________
             (повна назва та місцезнаходження (місце проживання) резидента, код ЄДРПОУ)

здійснити переказ за межі України іноземної валюти
 _______________________________________________________________
                                     (сума іноземної валюти цифрами і словами, назва валюти)

з метою надання позики в іноземній валюті нерезиденту
 _______________________________________________________________
                             (назва нерезидента, місцезнаходження, країна, банківські реквізити,

________________________________________________________________
                                               за якими переказуються кошти нерезиденту)

за договором ____________________________________________________.
                                                                         (назва договору, дата, номер)

Процентна ставка _______________________________________________.
                                                                                 (з урахуванням маржі)

Строк погашення ________________________________________________.
                                   (зазначається кінцева дата повернення позики, передбачена договором)

Назва та місцезнаходження обслуговуючого уповноваженого банку України (підрозділу банку) _____________________________________________.

Реквізити рахунку, з якого переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, _____________________________________________________________.

Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа 

___________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

М. П. 


Директор Департаменту
валютного регулювання
 


С. О. Яременко
 


Додаток 9
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Додаток від ____ N ___
до індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

Виданий резиденту ______________________________________________.
                                                      (повна назва та місцезнаходження (місце проживання)
                                                                                резидента, код ЄДРПОУ)

Цим додатком уносяться зміни до рядків індивідуальної ліцензії, які викладаються в такій редакції,
_______________________________________________________________.
 (зазначаються рядки, до яких уносяться відповідні зміни, що викладаються в новій редакції)

Додаток є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від ____________ N ___.

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа 

___________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

М. П. 


Директор Департаменту
валютного регулювання
 


С. О. Яременко
 


 

Додаток 10
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


"___" ____________ ____                              N _______                           Уповноваженому банку
число, місяць (словами),   рік

Управління Національного банку України в ______________________________________________ області повідомляє, що в повідомленні про договір (повідомлення про зміни до договору) від ___ ____________ 200_ року стосовно ________________________________________________________
   (дата) (місяць)                                                                                                       (назва договору або доповнення
________________________________________________________________________ виявлено таке:
               до договору, на підставі якого вносяться зміни до договору, дата, номер)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

У зв'язку з цим на підставі ______________________________________________________________1
Вам ________________________________________________________________________________2

____________
1 Згідно з вимогами пункту 1.15 глави 1, підпунктів 4.2.5, 4.2.7 або 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення.

2 У разі неналежного оформлення повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) зазначається таке: "необхідно подати повторне повідомлення". У разі відмови в реєстрації договору (змін до договору) зазначається таке: "відмовлено в реєстрації договору (змін до договору, зареєстрованого в Управлінні Національного банку України в _______________ області за N __ від ___ ____________ 200_ р.)". У разі відмови в продовженні строку дії реєстрації договору зазначається таке: "відмовлено в продовженні строку дії реєстрації договору, зареєстрованого в Управлінні Національного банку України в _________________ області за N __ від ___ ____________ 200_ р.". 


Начальник територіального управління 

______
(підпис) 

________________
(прізвище та ініціали) 


(Положення доповнено додатком 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

 

Додаток 11
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам 


Відомості про реєстрацію/анулювання реєстрації договорів (змін до договорів), які передбачають виконання ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва уповноваженого банку)
боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від них кредитами, позиками за ____________ 200_ року:
           (місяць) 


Тип операції 

Відомості про реєстрацію договору 

Відомості про реєстрацію змін до договору 

Відомості про договір (зміни до договору) 

Дата анулювання реєстрації договору 

номер 

дата 

номер 

дата 

назва 

дата 

номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка.

Колонка 1 "Тип операції" - зазначається "реєстрація договору", "реєстрація змін до договору", "анулювання реєстрації договору".

Колонки 2 та 3 "Відомості про реєстрацію договору: номер, дата". Для типу операції "реєстрація договору" зазначаються відомості про реєстрацію договору протягом звітного місяця. Для типу операції "реєстрація змін до договору" зазначаються відомості про первісну реєстрацію договору. Для типу операції "анулювання реєстрації договору" зазначаються відомості про реєстрацію договору, яка анулюється.

Колонки 4 та 5 "Відомості про реєстрацію змін до договору: номер, дата" - зазначаються відомості про реєстрацію змін до договору протягом звітного місяця.

Колонки 6 - 8 "Відомості про договір (зміни до договору): назва, дата, номер" - зазначаються відомості про договір (зміни до договору), за наявності зареєстрованих змін до договору додатково вказуються назва, дата, номер документа, на підставі якого були внесені зміни до договору.

Колонка 9 "Дата анулювання реєстрації договору" - заповнюється лише для типу операції "анулювання реєстрації договору".

(Положення доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235)

 

 

Вернуться на страницу - Нерезиденты

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)