Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Наказ Державної митної служби України
від 28 березня 2000 року N 173

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2000 р. за N 250/4471

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
 від 13 травня 2002 року N 249,
 від 26 грудня 2003 року N 918

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 5 березня 2001 року N 4/10-1036-ЕП

(З 23 грудня 2009 року до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Державної митної служби України від 6 серпня 2009 року N 728)


З метою вдосконалення механізму реалізації положень статті 71 Митного кодексу України, посилення контролю за товарами, що тимчасово ввозяться на митну територію України (вивозяться за її межі), а також формування єдиного порядку митного оформлення товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), що додається.

2. Скасувати Тимчасовий порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення, затверджений наказом Державної митної служби від 16.12.98 N 784.

3. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

В. о. Голови Служби

О. Єгоров


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 28 березня 2000 р. N 173
(у редакції наказу Державної митної служби України
від 26 грудня 2003 р. N 918)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2000 р. за N 250/4471


ПОРЯДОК
застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV і з метою встановлення механізму реалізації положень статей 117, 204 - 211 Митного кодексу України.

1.2. Дія Порядку поширюється на товари, що переміщуються через митний кордон України підприємствами із застосуванням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

1.3. Переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

подання митному органу документів на товари з обґрунтуванням підстав для їх тимчасового ввезення на митну територію України (тимчасового вивезення за межі митної території України);

надання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), у строки, що зумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, установлених Митним кодексом України;

подання митному органу дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.

1.4. До закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:

вивезти (увезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу, або

заявити про зміну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.5. Дозволяється зворотне вивезення (увезення) тимчасово ввезених (вивезених) товарів однією чи кількома партіями.

1.6. При зворотному вивезенні за межі митної території України або зворотному ввезенні на цю територію товари можуть бути пропущені через митний кордон України будь-яким митним органом. При цьому митний орган зобов'язаний повідомити про це митницю оформлення.

1.7. Для митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового ввезення на митну територію України (тимчасового вивезення за межі цієї території) чи з метою виконання наданого митному органу зобов'язання про їх зворотне вивезення (увезення), митному органу подається вантажна митна декларація (далі - ВМД) або інший документ, визначений законодавством України.

1.8. Митне оформлення партії товарів, митна вартість якої не перевищує суми, еквівалентної 100 євро, здійснюється за листом підприємства без подання ВМД.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на товари, що:

класифікуються згідно з 1 - 24 групами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД);

обкладаються акцизним збором;

обкладаються вивізним митом;

підлягають державному експортному контролю;

розміщені в режимі митного складу;

розміщені в режимі спеціальної митної зони.

2. Визначення основних термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

митниця оформлення - митний орган, що здійснює митне оформлення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення);

умовне повне звільнення від оподаткування - звільнення від оподаткування під час переміщення товарів через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо таке переміщення здійснюється з дотриманням умов, установлених законодавством України;

виставка - захід, пов'язаний з демонстрацією товарів, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку (за винятком виставок, організованих для власних цілей у магазинах чи торгових приміщеннях з метою продажу іноземних товарів);

ярмарок - захід, що безпосередньо пов'язаний з торгівлею (роздрібною чи оптовою) і проводиться в певному місці у визначений строк;

організатор виставки (ярмарку) - підприємство будь-якої форми власності, що відповідно до свого статуту займається організацією виставок (ярмарків);

розпорядник виставки (ярмарку) - підприємство, якому організатор виставки (ярмарку) доручає виконати весь комплекс заходів з її (його) підготовки та проведення;

учасники виставки (ярмарку) - підприємства, установи, організації, що уклали з організатором виставки (ярмарку) договір про участь у виставці (ярмарку);

виставкові товари - товари, що використовуються як експонати (у тому числі в обмеженій кількості алкогольні напої й тютюнові вироби) або призначаються для облаштування павільйонів, стендів чи експозицій на виставках (ярмарках).

2.2. Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у статтях 1, 204 - 211 Митного кодексу України.

3. Допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення)

3.1. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)".

3.2. Допущення до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, можливе лише за умови надання заінтересованою особою зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) таких товарів до закінчення строку їх придатності.

3.3. Митні органи не допускають товари до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості їх ідентифікувати, а також за відсутності гарантій їх повернення.

3.4. Для забезпечення ідентифікації товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України чи тимчасово вивозяться за межі цієї території, митним органом уживаються заходи, визначені статтею 64 Митного кодексу України.

3.5. Для підтвердження незмінного стану товарів, що були тимчасово ввезені на митну територію України чи тимчасово вивезені за межі цієї території, можуть залучатися спеціалісти й експерти відповідно до положень статті 65 Митного кодексу України.

3.6. Допускається надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі цієї території України) під зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) з умовним повним звільненням від оподаткування щодо:

товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях чи інших подібних заходах;

професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;

контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення (вивезення) яких саме по собі не є комерційною операцією;

зразків товарів, предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення (вивезення), і їх використання на території України не має комерційного характеру;

товарів, що ввозяться (вивозяться) з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;

товарів, що ввозяться для спортивних цілей;

матеріалів для реклами та туризму;

запасних частин і обладнання, призначених для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї;

інших товарів відповідно до Законів України.

3.7. Забороняється надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за її межі) таких товарів:

заборонених до ввезення (вивезення) згідно із законодавством;

заборонених до транзиту через митну територію України згідно із законодавством;

що переміщуються через митний кордон України за договорами купівлі-продажу, міни, консигнації, фінансового лізингу (оренди), маркетингу, про спільну діяльність та іншими договорами, якщо на підставі цих договорів відбувається передання права власності на такі товари.

4. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) щодо окремих видів товарів

4.1. Відповідно до статті 211 Митного кодексу України та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" митне оформлення в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів здійснюється за умови гарантування додержання цього режиму.

4.2. За умови надання заінтересованою особою гарантії митному органу щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митне оформлення товарів, що:

класифікуються згідно з 1 - 24 групами УКТЗЕД;

обкладаються акцизним збором;

обкладаються вивізним митом.

4.3. Якщо митному органу надається гарантія у вигляді грошової застави, то сума такої застави повинна дорівнювати сумі податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягали б сплаті в разі ввезення (вивезення) товарів у митному режимі імпорту (експорту).

4.4. При виконанні зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) грошова застава повертається за заявою особи, яка її внесла.

У разі зміни митного режиму грошова застава зараховується в рахунок сплати податків і зборів, що підлягають оплаті при митному оформленні в обраному митному режимі.

4.5. У разі невиконання зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, за винятком випадків, коли це сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, грошова застава поверненню не підлягає й зараховується до Держбюджету України в установленому порядку.

4.6. Факт аварії або дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, повинен бути підтверджений документами, виданими органами влади країни, у якій сталася аварія чи виникли обставини непереборної сили. Такі документи набирають юридичної сили в Україні після консульської легалізації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

5. Строк тимчасового ввезення (вивезення) та його продовження

5.1. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів зумовлюється метою такого ввезення (вивезення), але не повинен перевищувати строків, установлених Митним кодексом України.

5.2. Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України) товарів.

5.3. З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів, а також інших обставин строк тимчасового ввезення (вивезення) може бути продовжений відповідним митним органом на підставі заяви заінтересованої особи, поданої до закінчення цього строку. Заява подається митному органу разом з іншими документами, що обґрунтовують потребу такого продовження.

5.4. Порядок прийняття рішення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) відповідає Порядку прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1855.

При цьому обов'язковою умовою продовження строку тимчасового ввезення є проведення перевірки відповідності фактичної кількості, стану тимчасово ввезених товарів відомостям, заявленим у ВМД, а також використання цих товарів з метою, заявленою митному органу при їх ввезенні відповідно до пунктів 6.2 - 6.4 цього Порядку.

5.5. У разі прийняття рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення (вивезення) товари підлягають вивезенню (увезенню) у строк, установлений митним органом. Цей строк повинен бути встановлений з урахуванням часу, потрібного для транспортування тимчасово ввезених (вивезених) товарів.

6. Здійснення контролю за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

6.1. Здійснення контролю за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) і за зворотним вивезенням (увезенням) тимчасово ввезених (вивезених) товарів покладається на митницю оформлення.

6.2. Митниця оформлення проводить перевірку відповідності фактичної кількості й стану тимчасово ввезених товарів відомостям, заявленим у ВМД, а також використання цих товарів з метою, зазначеною в документах, на підставі яких приймалося рішення про допущення цих товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) та здійснювалося їх митне оформлення.

6.3. За результатами перевірки складається акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів установленої форми.

У цьому акті посадовою особою митного органу, яка провела перевірку, зазначається інформація про фактичну кількість і стан товарів, їх комплектність та відповідність відомостей, зазначених у ВМД, даним, установленим під час перевірки.

6.4. Тимчасово ввезені (вивезені) товари перебувають на контролі в митниці оформлення до надходження підтвердження про їх фактичне зворотне вивезення (увезення) або до митного оформлення їх в іншому митному режимі, який допускається щодо цих товарів законодавством України.

6.5. При виявленні митним органом фактів використання тимчасово ввезених (вивезених) товарів з будь-якою іншою метою, крім тієї, що була заявлена митному органу, а також у разі невиконання особою, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) цих товарів, такого зобов'язання в установлений строк, митний орган розглядає питання наявності в діях цієї особи порушення митних правил.

6.6. Якщо товари, на тимчасове ввезення (вивезення) яких був наданий дозвіл, не можуть бути своєчасно вивезені (увезені) унаслідок накладення на них арешту, то вимога митного органу щодо виконання зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) цих товарів призупиняється на час арешту.

Підставою для призупинення такої вимоги є заява заінтересованої особи, що подається митному органу разом з документами, які підтверджують накладення арешту на товари. Ці документи повинні бути видані органами влади, якими вчинено арешт товарів. Документи, видані органами влади іноземної держави, набирають юридичної сили в Україні після їх консульської легалізації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

7. Особливості здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях чи інших подібних заходах

7.1. Виставкові товари допускаються до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) за умови подання організатором, розпорядником чи учасником виставки (ярмарку) митниці оформлення разом із заявою документів, що містять відомості про:

мету, час і місце проведення виставки (ярмарку);

організатора та розпорядника виставки (ярмарку);

осіб, відповідальних за зворотне вивезення (увезення) товарів (прізвища, ім'я та по батькові, адреси й телефони).

7.2. Виставкові товари допускаються до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) у кількості чи обсязі, що в розумній мірі відповідає призначенню таких товарів.

7.3. Представницькі й рекламні товари, що будуть витрачені в процесі виставки (ярмарку) з презентаційною та рекламною метою, підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту (або експорту) згідно із законодавством.

7.4. Якщо учасником виставки (ярмарку) є нерезидент України, який не має представництва в Україні, то зобов'язання про зворотне вивезення виставкових товарів надається організатором (розпорядником) виставки (ярмарку).

7.5. Митне оформлення виставкових товарів здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований учасник виставки (ярмарку) або проводиться виставка (ярмарок).

7.6. Виставкові товари тимчасово ввозяться на територію України (вивозяться за її межі) на строк проведення виставки (ярмарку) з урахуванням часу, потрібного для транспортування експонатів, монтажу та демонтажу експозиції.

7.7. Контроль за зворотним вивезенням (увезенням) виставкових товарів покладається на митницю оформлення.

7.8. Згідно з поданою митниці оформлення заявою заінтересованої особи строк тимчасового ввезення (вивезення) виставкових товарів може бути продовжений відповідно до розділів 5, 6 цього Порядку.

7.9. Протягом усього строку тимчасового ввезення виставкових товарів ці товари не можуть бути передані в користування чи використані як винагорода.

7.10. Транспортні засоби, особисті речі, валютні й культурні цінності та інші товари, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами - представниками (персоналом) учасників виставки (ярмарку), підлягають митному оформленню окремо від виставкових товарів відповідно до законодавства як товари, що переміщуються фізичними особами.

7.11. Порядок митного оформлення товарів, призначених для використання при проведенні наукових, культурних, освітніх та інших подібних заходів, аналогічний порядку, викладеному в пунктах 7.1 - 7.10 цього Порядку, з урахуванням того, що замість організатора (розпорядника, учасника) виставки (ярмарку) виступає організатор (розпорядник, учасник) відповідного заходу.

8. Прикінцеві положення

8.1. Норми природного зношення й утрат при транспортуванні товарів можуть визначатися стандартами, технічними умовами та іншими нормативними документами.

8.2. Товари, що переміщуються через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), підлягають контролю відповідно до статті 27 Митного кодексу України.

Начальник Управління
митних режимів
 


В. В. Заяц
 


 

 

Вернуться на страницу - Валюта, валютные операции и таможня