Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 10 серпня 2005 року N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 950/11230

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 21 серпня 2006 року N 333,
 від 3 травня 2007 року N 156,
 від 23 травня 2007 року N 192,
 від 7 червня 2007 року N 207,
 від 31 серпня 2007 року N 311,
 від 28 вересня 2007 року N 352,
 від 20 листопада 2007 року N 419,
 від 29 грудня 2007 року N 496,
 від 15 квітня 2008 року N 95,
 від 2 червня 2008 року N 153,
 від 28 липня 2008 року N 216,
 від 23 жовтня 2008 року N 336,
 від 29 грудня 2008 року N 469,
 від 28 лютого 2009 року N 108,
 від 30 квітня 2009 року N 265

Додатково див. листи
 Національного банку України
 від 15 грудня 2005 року N 13-124/6648,
 від 21 травня 2007 року N 13-117/1861-5161,
від 31 жовтня 2008 року N 13-116/4931-15071,
від 26 січня 2009 року N 13-210/404-1127

Відповідно до статей 44, 45 і 47 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування операцій на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (додаються).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

2. Затвердити Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами (додаються).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

3. Норми Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою мають зворотну дію в часі, якщо їх застосування призводить до пом'якшення або скасування відповідальності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

4. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова).

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 10 серпня 2005 р. N 281

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 950/11230 

 

Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

(У тексті Положення (крім пункту 4 глави 2 розділу II) слово "Правила" у всіх відмінках замінено словом "Положення" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2006 року N 333)

(У тексті Положення слова "Торговельна сесія" та "проведення Торговельної сесії" у всіх відмінках замінено словами "функціонування Системи підтвердження угод" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 2 червня 2008 року N 153)

 

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.

2. Положення розроблено відповідно до статей 4, 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 45 Закону України "Про Національний банк України".

3. Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює торгівлю іноземною валютою з метою забезпечення виконання функцій, покладених на нього законодавством України.

4. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

валютна операція на умовах "тод" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору;

валютна операція на умовах "том" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення договору;

валютна операція на умовах "спот" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору;

валютна операція на умовах "форвард" - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору;

валютний дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання купити, продати та/або обміняти іноземну валюту на визначених у цьому документі умовах у майбутньому;

власні операції банку з купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти (власні операції) - це операції, проведені на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями з власної ініціативи банку в межах лімітів відкритої валютної позиції банку;

іноземна валюта - це іноземна валюта в значенні, визначеному абзацом четвертим пункту першого статті 1 Декрету;

Класифікатор - це Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)];

кошти клієнта - це гроші в національній або іноземній валюті чи їх еквіваленти, що обліковуються на поточних (у тому числі рахунках за спеціальним режимом їх використання) та вкладних (депозитних) рахунках;

купівля іноземної валюти - це операція з купівлі іноземної валюти за гривні;

міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним банком;

Прямий міжбанківський валютний ринок України - сукупність відносин суб'єктів ринку, а також суб'єктів ринку і Національного банку у сфері купівлі-продажу іноземної валюти в Україні за безготівкові гривні під час функціонування Системи підтвердження угод;

(пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим)

міжнародний валютний ринок - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою за межами України між суб'єктами ринку та іноземними контрагентами, які за дорученням і за рахунок суб'єктів ринку здійснюють торгівлю іноземною валютою за межами України;

обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту;

продаж іноземної валюти - це операція з продажу іноземної валюти за гривні;

суб'єкти ринку - уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

торгівля іноземною валютою - це купівля, продаж, обмін іноземної валюти, здійснення операцій з валютними деривативами;


Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) - це комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує підтвердження договорів (угод) про купівлю-продаж іноземної валюти й банківських металів за безготівкові гривні протягом часу, що встановлюється і змінюється на підставі постанови Правління Національного банку України;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

уповноважена фінансова установа - фінансова установа, яка одержала генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями), що дає право на торгівлю іноземною валютою.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

5. Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб'єктам ринку (або з такими суб'єктами).

6. Суб'єкти ринку мають право здійснювати купівлю, продаж іноземної валюти виключно на міжбанківському валютному ринку України.

7. Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку.

Суб'єкти ринку мають право здійснювати обмін іноземної валюти на міжнародному валютному ринку відповідно до правил, які діють на цьому ринку, з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

8. Порядок та умови торгівлі готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти та у власних операційних залах банку, фінансової установи визначаються окремими нормативно-правовими актами Національного банку.

9. Порядок та умови торгівлі банківськими металами визначаються окремими нормативно-правовими актами Національного банку.


10. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі:

розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків;

розрахунки на території України між резидентами - суб'єктами господарювання за товар на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

(пункт 10 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)


11. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті є такі:

перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплата витрат, пов'язаних із смертю громадян (транспортні витрати і витрати на поховання);

оплата витрат іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів;

оплата зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також оплата витрат на транспортування хворих;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;

(абзац дев'ятий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.09.2007 р. N 352)

оплата витрат фізичних осіб на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

перерахування на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю;

перекази з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;

оплата фізичними особами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;

перерахування фізичними особами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодувань витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій.

(пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.08.2007 р. N 311)

12. Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є такі:

надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;

здійснення прямих інвестицій в Україну;

здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;

здійснення портфельних інвестицій в Україну;

здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;

виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від прямих інвестицій та розміщених серед нерезидентів цінних паперів українських емітентів;

операції з цінними паперами;

розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України;

(абзац тринадцятий пункту 12 розділу I у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 від 28.07.2008 р. N 216)

міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;

інші валютні операції, які не є поточними.

13. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (валютно-обмінні операції) належать:

купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.


Розділ II. Назву виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 у зв'язку з цим пункти 1 - 25 розділу II уважати відповідно пунктами
 14 - 38 розділу I, а розділи III - V уважати відповідно розділами II - IV)

14. Суб'єкти ринку мають право здійснювати торгівлю іноземною валютою виключно у випадках і в порядку, передбачених цим Положенням.

15. Уповноважені банки, які отримали право відповідно до банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями (генеральної ліцензії) відкривати кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті та проводити операції за ними, зобов'язані купувати та продавати іноземну валюту самостійно без посередництва інших уповноважених банків.


16. Уповноважені банки мають право здійснювати операції з купівлі іноземної валюти за гривні на підставах, встановлених цим Положенням, в межах установлених лімітів валютної позиції за умови настання відповідно до цивільного законодавства строку виконання зобов'язань в цій валюті.

(пункт 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)


17. Уповноважені банки мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти за кошти, що їм належать, у тому числі з обміну іноземної валюти без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається, у межах установлених лімітів відкритої валютної позиції.

(абзац перший пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти, у тому числі без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, за дорученням і за кошти клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарювання, на підставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.

Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти за дорученням і за кошти представництв нерезидентів на підставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг, з метою здійснення операцій, передбачених пунктами 2 та 3 глави 2 розділу II цього Положення.

(пункт 17 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

18. Суб'єкти ринку зобов'язані здійснювати продаж іноземної валюти, що належить клієнту, за його дорученням, крім тих надходжень в іноземній валюті на користь клієнта, що згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають продажу в повній сумі протягом строку, установленого в пункті 13 розділу III цього Положення.

(пункт 18 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

19. Суб'єкти ринку в разі наявності в їх клієнтів зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті мають право за згодою клієнта здійснювати за кошти клієнта купівлю іншої іноземної валюти, яка надалі на підставі договору банківського рахунку, що передбачає надання клієнту комісійних послуг, використовуватиметься для обміну на потрібну клієнту іноземну валюту на міжнародному валютному ринку. Ця вимога поширюється також на купівлю іноземної валюти для погашення зобов'язань за кредитними договорами, укладеними клієнтами з суб'єктами ринку з метою виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в цій валюті.

(пункт 19 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

20. Суб'єкти ринку в разі продажу клієнтом іноземної валюти мають право за згодою клієнта на підставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг, здійснити обмін цієї валюти на міжнародному валютному ринку з подальшим продажем обміняної іноземної валюти.

21. Уповноважені банки за дорученням клієнта - фізичної особи, який не є суб'єктом підприємницької діяльності України, відповідно до умов договору банківського рахунку (вкладу), який передбачає надання клієнту комісійних послуг, мають право здійснювати одноразово протягом дня операції з обміну іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора, що є на рахунку цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на його рахунок.

22. Суб'єкти ринку зобов'язані здійснювати торгівлю іноземною валютою на умовах "тод", "том" або "спот", крім випадків, зазначених у пунктах 23 і 24 цього розділу.

(пункт 22 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

23. Уповноважені банки мають право здійснювати валютні операції на умовах "форвард" для хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за умови, що обидві валюти є іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора.

Резиденти - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати валютні операції на умовах "форвард" для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за зовнішньоекономічним договором за умови, що обидві валюти є іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора.

Ці операції здійснюються в межах лімітів відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

24. Уповноважені банки мають право на міжбанківському валютному ринку України здійснювати валютні операції за гривні з іноземною валютою 1-ї групи Класифікатора на умовах "форвард" для хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти щодо гривні.

Резиденти - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на міжбанківському валютному ринку України здійснювати валютні операції за гривні з іноземною валютою 1-ї групи Класифікатора на умовах "форвард" для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо гривні за зовнішньоекономічним договором.


Ці операції здійснюються в межах лімітів відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

(абзац третій пункту 24 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

25. Валютні операції, зазначені в пунктах 23 і 24 цього розділу, виконуються в строк, що не перевищує один календарний рік.

(пункт 25 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

26. Суб'єкти ринку не мають права проводити операції з валютними деривативами, а також операції в іноземній валюті з іншими похідними фінансовими інструментами, базовим активом яких є валютні цінності, курси валют, процентні ставки, індекси, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 26 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

27. Суб'єкти ринку не мають права здійснювати обмін іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора на іноземну валюту 3-ї групи Класифікатора.

Суб'єкти ринку не мають права здійснювати обмін іноземної валюти 3-ї групи Класифікатора на іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора на міжбанківському валютному ринку України.

28. Уповноважений банк має право купити в межах лімітів відкритої валютної позиції іноземну валюту за безготівкові гривні в Національного банку виключно для забезпечення виконання заяв і доручень власних клієнтів (крім уповноважених банків) та здійснення власних операцій.


29. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:

угоди (договори), укладені з іншими суб'єктами ринку;

угоди (договори), укладені з Національним банком;

операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім суб'єктів ринку), що здійснюються в межах одного суб'єкта ринку.

(пункт 29 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

30. Порядок проведення функціонування Системи підтвердження угод визначається окремими нормативно-правовими актами Національного банку.

31. Уповноважений банк зобов'язаний під час функціонування Системи підтвердження угод зареєструвати валютну операцію, зазначену в абзаці першому пункту 24 цього розділу, вказавши її обсяг та курс.

(пункт 31 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)


32. Суб'єкт ринку здійснює власні операції в межах лімітів відкритої валютної позиції та операції за заявами й дорученнями клієнтів (крім суб'єктів ринку) щодо купівлі та/або продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку та/або з Національним банком на прямому міжбанківському валютному ринку України під час функціонування Системи підтвердження угод з використанням її засобів.

Суб'єкт ринку має право виступати на прямому міжбанківському валютному ринку України одночасно як покупець і продавець іноземної валюти в разі виконання заяв та доручень його клієнтів (крім суб'єктів ринку):

якщо курс купівлі іноземної валюти в одній заяві його клієнта відповідає курсу продажу цієї ж іноземної валюти в іншій заяві його клієнта;

у разі купівлі за власні кошти в межах лімітів відкритої валютної позиції в його клієнтів протягом робочого дня іноземної валюти в загальному обсязі, що не перевищує 100000 доларів США (або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти на день здійснення операції).

(пункт 32 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)


33. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод включає до заявки на продаж іноземну валюту, яка є на рахунку клієнта або суб'єкта ринку на час подання заявки.

Суб'єкт ринку зобов'язаний виставити за дорученням клієнта на купівлю та/або продаж на прямому міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту з використанням засобів Системи підтвердження угод:

виключно в сумі та за курсом, що визначені клієнтом у його заяві або дорученні;

у той самий день, якщо заяву або доручення клієнта отримано суб'єктом ринку не пізніше ніж за годину до часу закінчення функціонування Системи підтвердження угод, або на наступний робочий день, якщо заяву або доручення клієнта отримано після зазначеного часу.

Якщо за курсом, що визначений клієнтом, іноземна валюта не була куплена або продана, то зазначена сума іноземної валюти виставляється суб'єктом ринку на купівлю або продаж, починаючи з наступного дня функціонування Системи підтвердження угод до дня її купівлі або продажу, або до зміни клієнтом заявленого курсу купівлі або продажу.

(пункт 33 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

34. Суб'єкти ринку мають право здійснювати торгівлю готівковою іноземною валютою з метою виконання власних зобов'язань та проведення валютно-обмінних операцій для фізичних осіб.

Суб'єкти ринку зобов'язані здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення валютно-обмінних операцій з дотриманням установлених Національним банком граничних меж продажу готівкової іноземної валюти фізичним особам - резидентам.

35. Суб'єкти ринку мають право здійснювати для фізичних осіб обмін готівкової іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора на безготівкову іноземну валюту цієї самої групи Класифікатора. Обмін готівкової іноземної валюти іншої групи Класифікатора на безготівкову іноземну валюту не здійснюється.

36. Суб'єкти ринку мають право отримувати комісійну винагороду за здійснення торгівлі безготівковою іноземною валютою виключно в гривнях.

37. Суб'єкти ринку мають право здійснювати торгівлю іноземною валютою за договірним обмінним курсом за кожною операцією.

38. Національний банк має право:

змінювати час функціонування Системи підтвердження угод та/або термін подання заявки на участь у функціонуванні Системи підтвердження угод, попередивши про це суб'єктів ринку не пізніше ніж за два робочих дні до часу зміни;

наділяти уповноважену особу правом призупиняти функціонування Системи підтвердження угод з об'явленням технічної перерви;

установлювати для суб'єктів ринку граничні межі продажу готівкової іноземної валюти фізичним особам - резидентам;

установлювати граничний розмір маржі, на яку курс купівлі та продажу іноземної валюти може відхилятися від офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком, з метою недопущення безпідставних фінансових втрат населення та суб'єктів ринку, якщо події на міжнародному валютному ринку або інші негативно впливатимуть на міжбанківський валютний ринок України.

Національний банк приймає вищезазначені рішення розпорядчим документом у формі постанов Правління Національного банку України.

39. Національний банк здійснює валютні інтервенції на прямому міжбанківському валютному ринку України чи шляхом проведення валютних аукціонів, чи шляхом пропорційного задоволення заявленої суб'єктами ринку суми за єдиним визначеним курсом валютної інтервенції. Національний банк може здійснювати цільові валютні інтервенції з продажу іноземної валюти для забезпечення виконання суб'єктами ринку визначених Національним банком зобов'язань в іноземній валюті.

(розділ I доповнено новим пунктом 39 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2008 р. N 469,
у зв'язку з цим пункт 39 уважати пунктом 40)


40. Національний банк у разі прийняття рішення про здійснення валютної інтервенції шляхом пропорційного задоволення потреб суб'єктів ринку за єдиним визначеним курсом валютної інтервенції доводить до відома суб'єктів ринку в день проведення валютної інтервенції курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції.

Умови та порядок проведення Національним банком валютних аукціонів визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку.

(розділ I доповнено пунктом 40 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153,
 пункт 40 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 29.12.2008 р. N 469)

41. Національний банк після завершення функціонування Системи підтвердження угод доводить до відома суб'єктів ринку в той саме день інформацію про обсяги купівлі та продажу іноземних валют за гривні, а також середньозважені курси гривні до іноземних валют, які склалися за результатами торгів на безготівковому валютному ринку України.

(розділ I доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

Розділ II. Підстави для купівлі, обміну іноземної валюти

Глава 1. Купівля, обмін іноземної валюти за поточними торговельними операціями

1. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями (крім випадку, передбаченого пунктом 2 цієї глави) на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

вантажної митної декларації (за формою, встановленою відповідно до Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами), якщо товар ввезений на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі, обміну іноземної валюти);

акта (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;

документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

Купівля, обмін іноземної валюти з метою оплати векселя, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором, дозволяється лише в разі пред'явлення резидентом вантажної митної декларації, що підтверджує поставку продукції в Україну, або документа, який згідно з умовами зовнішньоторговельного договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, отримання резидентом послуг;

акта або погодження, виданого відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.12.2003 N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за N 159/8758 (із змінами).

2. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції (послуг) на територію України, на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

договору, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від продажу зазначеної продукції на рахунки цього резидента в уповноважених банках, або документів, які підтверджують потребу використання ним цієї продукції для власних потреб за межами України, якщо цей резидент виробляє продукцію, виконує роботи, надає послуги за межами України;

документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків;

акта або погодження, виданого відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.12.2003 N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за N 159/8758 (із змінами).

3. Клієнти - постійні представництва нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту для оплати участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах на підставі відповідних документів, визначених пунктом 1 цієї глави.

(главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4)

4. Суб'єкт ринку зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні (копії засвідчуються підписом керівника або заступника керівника та печаткою клієнта або нотаріусом). Ця відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку.

Глава 2. Купівля, обмін іноземної валюти за поточними неторговельними операціями суб'єктів господарювання та за операціями фізичних осіб

1. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, крім постійних представництв нерезидентів) купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

на відрядження за межі України;

на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;

для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

на перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України;

на перерахування пенсій відповідно до угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн;

для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів та оплати міжнародних поштових відправлень з післяплатою відповідно до угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" та поштовими службами іноземних країн;

в) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою з метою:

оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності;

оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав інтелектуальної власності;

повернення резидентом благодійної допомоги в розмірі невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку України (якщо повернення передбачено договором);

оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних країн, сплати мита, митних зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн;

переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою;

г) копій угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

ґ) копій угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" та поштовими службами іноземних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

д) копії постанови виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення та її робочих органів;

е) копії документа про умови вступу до міжнародної організації у разі сплати вступного внеску або копії документа, який засвідчує вступ резидента до міжнародної організації, у разі сплати членського внеску. Для сплати вступного та членського внесків одночасно - документ, що підтверджує обов'язок сплатити ці внески одночасно;

(пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим підпунктом "е" згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. N 311,
 у зв'язку з цим підпункти "е", "є" уважати відповідно підпунктами "є", "ж")

є) за операціями з повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів:

вказівки банку-нерезидента щодо повернення коштів, перерахованих ним на користь клієнта уповноваженого банку. Вказівка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження та зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта уповноваженого банку. Виписка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

платіжного доручення клієнта на перерахування коштів за реквізитами, зазначеними банком-нерезидентом.

Уповноважений банк здійснює купівлю іноземної валюти в обсязі, що не перевищує фактично зараховану на рахунок клієнта суму;

ж) інших документів:

виконавчих документів, що видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження";

копії позовної заяви до суду або господарського суду в Україні за позовами, що подаються в іноземній валюті, із зазначенням ціни позову для сплати державного мита;

укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами.

2. Клієнти - постійні представництва нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність, купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

на відрядження за межі України;

на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;

для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою з метою:

сплати мита, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених законодавством іноземних країн;

переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);

г) укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами;

ґ) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє в Україні це постійне представництво, у межах залишків коштів на рахунку типу "П".

3. Клієнти - офіційні представництва, представництва юридичних осіб - нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) розрахунку витрат:

на відрядження за межі України;

для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні;

в) платіжних доручень на перерахування іноземної валюти на рахунки відповідного органу іноземної країни та юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє в Україні це представництво, у межах залишків коштів на рахунку типу "Н".


4. Клієнти - фізичні особи - резиденти купують, обмінюють іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказу за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який регулює порядок здійснення переказів за поточними валютними неторговельними операціями (далі - Правила переказу), на підставі таких документів:

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, передбачених Правилами переказу, що свідчать про наявність у фізичних осіб підстав для здійснення переказів іноземної валюти за межі України.

(пункт 4 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 496)

5. Клієнти - фізичні особи - нерезиденти купують іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказу за межі України на підставі таких документів:

(абзац перший пункту 5 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

а) заяви про купівлю іноземної валюти;

б) документів, що підтверджують джерела походження гривень:

оригіналу договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);

документа про одержання успадкованих коштів;

довідки-підтвердження ВАТ "Державний ощадний банк України" про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;

виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи - нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи - резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);

виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування надлишково сплачених обов'язкових платежів;

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

(пункт 5 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

6. Суб'єкт ринку робить відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні (копії засвідчуються підписом керівника або заступника керівника та печаткою суб'єкта господарської діяльності або нотаріусом).

Відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку. Відмітка не робиться на документах, що засвідчують особу, підтверджують родинні стосунки та засвідчують членство в міжнародних організаціях.

(абзац другий пункту 6 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

Якщо фізична особа - нерезидент під час подання заяви на купівлю іноземної валюти пред'являє, але не залишає суб'єкту ринку оригінали документів про джерела походження гривень, то суб'єкт ринку зараховує куплену іноземну валюту на балансовий рахунок з обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. Іноземна валюта перераховується на поточний рахунок цього нерезидента, а потім з цього рахунку за межі України лише після того, як суб'єкт ринку на оригіналах документів зробить відмітку про її купівлю.

(абзац третій пункту 6 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

Глава 3. Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов'язаними з рухом капіталу

(У тексті глави 3 розділу II слова "комісійні" та "комісії" у всіх відмінках замінено словами "комісійна винагорода" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 216)

 

1. Резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань (у тому числі власних операцій суб'єктів ринку) за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) в іноземній валюті на підставі таких документів:

а) за кредитними договорами (договорами позик):

(абзац перший підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу кредитного договору (договору позики), що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо), та його копії;

документів, що свідчать про продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу уповноваженого банку-позичальника як кредит (позика), за гривні на міжбанківському валютному ринку України (SWIFT-повідомлення, меморіальні ордери банку) - у випадку, передбаченому абзацом сьомим цього підпункту;

(підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим)

копії кредитного договору (договору позики), засвідченої уповноваженим банком - агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджує потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо), залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані кредити), та її другого примірника;

(абзац п'ятий підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23.05.2007 р. N 192)

оригіналу реєстраційного свідоцтва (додатка), індивідуальної ліцензії (додатка) Національного банку на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті (далі - кредит) від іноземного кредитора [(далі - реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія)] та його копії.

Купівля іноземної валюти уповноваженим банком-позичальником за власними операціями з метою погашення основної суми кредиту (позики) в іноземній валюті має здійснюватися в обсязі, що не перевищує суми одержаних за кредитом (позикою) коштів в іноземній валюті, що раніше були продані за гривні на міжбанківському валютному ринку України. Уповноважений банк-позичальник робить відповідну відмітку про продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на його адресу як кредит (позика), на міжбанківському валютному ринку України на оригіналі кредитного договору (договору позики). Відмітка має містити відомості про дату продажу іноземної валюти та її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу уповноваженого банку та відбитком його особистого штампа.

(підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом
 сьомим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим)

Резидент, який залучив кредит від нерезидента шляхом розміщення коштів на рахунку за межами України, має подати уповноваженому банку, який обслуговує цей кредит, довідку територіального управління Національного банку про обсяг фактично одержаного резидентом кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом. Якщо за письмовим повідомленням резидента відкритий ним рахунок за межами України закрито у зв'язку з тим, що кредит від нерезидента отримано і розрахунки з постачальниками за рахунок коштів кредиту здійснено, то резидент з метою купівлі іноземної валюти для виконання зобов'язань за кредитом подає зазначену довідку лише під час його першого звернення до уповноваженого банку.

(абзац восьмий підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитними договорами резидентів (крім суб'єктів ринку) мають право лише суб'єкти ринку, від яких було отримано кредит, або уповноважені банки, що обслуговують кредит, залучений резидентом від нерезидента.

Купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань резидентів (які не є суб'єктами ринку) за кредитами, отриманими від банківського консорціуму, має право уповноважений банк, який визначено головним, або кожний уповноважений банк-учасник у межах наданих ним коштів відповідно до умов договору.

Купувати, обмінювати іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора для погашення позичальником заборгованості за кредитами дозволяється лише за умови отримання позичальником кредиту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора.

Резиденти не мають права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за нерезидента-боржника в разі переведення боргу за кредитним договором (договором позики). Резидент виконує такі зобов'язання виключно за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

(підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим)

Суб'єкт ринку, що купив, обміняв іноземну валюту, робить відповідну відмітку про куплену, обміняну іноземну валюту (далі - відповідна відмітка).

Суб'єкт ринку, що надав кредит, робить відповідну відмітку на оригіналі кредитного договору позичальника та на його копії, яка залишається на зберіганні в кредитора.

Уповноважений банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента, робить відповідну відмітку на оригіналі реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії). Уповноважений банк, що залучив кредит від нерезидента, робить відповідну відмітку на оригіналі кредитного договору. Уповноважений банк, що обслуговує гарантовані кредити, робить відповідну відмітку на копії кредитного договору. Відповідна відмітка проставляється також і на перелічених у цьому абзаці копіях документів, які залишаються на зберіганні в уповноваженому банку, який купив, обміняв іноземну валюту;

Гарант (поручитель) купує іноземну валюту з метою виконання зобов'язань резидента-позичальника за кредитним договором (договором позики) відповідно до підпункту "г" цього пункту;

(підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

б) за комерційними (товарними) кредитами - документи, визначені пунктами 1 і 2 глави 1 розділу II цього Положення;

(підпункт "б" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

в) за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг, факторинг):

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналів договорів, що підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, а також їх копій.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналі договору, що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті й на підставі якого була куплена, обміняна іноземна валюта, та на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;г) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника-резидента перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором:

(абзац перший підпункту "г" пункту 1 глави 3 розділу II у
 редакції постанов Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216,
 від 28.02.2009 р. N 108)

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов'язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника, а також їх копій;

оригіналу письмової претензії кредитора до гаранта (поручителя) або підтвердження кредитора про невиконання боржником своїх зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (у тому числі за кредитним);


абзац п'ятий підпункту "г" пункту 1 глави 3 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим абзац шостий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)


копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії);

(абзац п'ятий підпункту "г" пункту 1 глави 3 розділу II у
 редакції постанови Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.


Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах договору гарантії (поруки), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна валюта, а також на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

(абзац сьомий підпункту "г" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань, про які йдеться в цьому підпункті, за боржника-резидента має право лише суб'єкт ринку. Резидент, що не є суб'єктом ринку, виконує такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

(підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом восьмим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за договором гарантії (поруки) за нерезидента-боржника. Резидент виконує такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

(підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом дев'ятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Суб'єкт ринку зобов'язаний перераховувати іноземну валюту на зазначені цілі лише в разі подання йому документів, що підтверджують фактичне невиконання боржником зобов'язань, за якими резидент є гарантом (поручителем);

(підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом десятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

ґ) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору (резиденту або нерезиденту) іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента:

(абзац перший підпункту "ґ" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов'язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника, а також їх копій;

письмового підтвердження кредитора про виконання гарантом (поручителем) зобов'язань за договором гарантії (поруки) з наданням (якщо кредитор є резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта та копії платіжного доручення або S.W.I.F.T.-повідомлення;

копії кредитного договору (у разі виконання зобов'язань перед кредитором-резидентом);

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), договору гарантії (поруки), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна валюта, а також на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою розміщення грошового забезпечення (покриття) для виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, договором поруки.

(підпункт "ґ" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Резидент не має права купувати, обмінювати іноземну валюту з метою відшкодування гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за перераховану ним кредитору іноземну валюту за договором гарантії (поруки);

(підпункт "ґ" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

д) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти заставодавцю-нерезиденту за виконані ним перед кредитором (резидентом або нерезидентом) зобов'язання відповідно до договору застави:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору застави;

письмового підтвердження кредитора про виконання заставодавцем своїх зобов'язань за договором застави з наданням (якщо кредитор є резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта;

копії кредитного договору (якщо кредитор є резидентом);

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), зовнішньоекономічного договору та вантажної митної декларації, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, а також їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

е) за операціями, пов'язаними зі сплатою нерезиденту комісійних винагород, неустойки тощо, за договорами, зазначеними в цьому пункті;

(абзац перший підпункту "е" пункту 1 глави 3 розділу II  із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

абзац другий підпункту "е" пункту 1 глави 3 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)


абзац третій підпункту "е" пункту 1 глави 3 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)


абзац четвертий підпункту "е" пункту 1 глави 3 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

є) за операціями, пов'язаними із задоволенням вимог кредиторів, що виникли за зобов'язаннями боржника-резидента (юридичної особи та фізичної особи, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності), визнаного банкрутом:

заяви про купівлю іноземної валюти;

постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом із зазначенням розміру визнаних судом вимог кредиторів, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріусом, а також її копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору;

оригіналу кредитного договору (у разі виконання зобов'язань перед кредитором-резидентом) та його копії;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та його копії.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за договором гарантії (поруки) за нерезидента-боржника. Резидент виконує такі зобов'язання за рахунок власних (некуплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті. Суб'єкт ринку зобов'язаний перераховувати іноземну валюту на зазначені цілі тільки в разі надання йому документів, що підтверджують фактичне невиконання нерезидентом-боржником зобов'язань, за якими резидент є гарантом (поручителем).

Резидент не має права купувати, обмінювати іноземну валюту з метою відшкодування гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за перераховану ним кредитору іноземну валюту за договором гарантії (поруки), якщо виконання своїх зобов'язань гарант (поручитель) здійснив за рахунок купленої іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України або одержаної у формі кредиту.

Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, про які йдеться в пункті 1 цієї глави, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, яка має засвідчуватися відповідним документом;

ж) за операціями, пов'язаними із задоволенням резидентом-повіреним вимог нерезидента-кредитора в іноземній валюті шляхом реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань:

договору застави;

копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного резидентом-боржником кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом;

оригіналу або копії кредитного договору (договору позики);

оригіналу договору доручення, укладеного між нерезидентом-кредитором (довірителем) і резидентом-повіреним, про реалізацію заставленого майна;


оригіналів чи засвідчених в нотаріальному порядку копій документів, які підтверджують реалізацію предмета застави для задоволення вимог нерезидента-кредитора, що є заставодержателем (рішення суду про звернення стягнення на предмет застави, письмове повідомлення кредитора про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, договір про купівлю-продаж предмета застави, інші документи, що підтверджують реалізацію предмета застави).

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та на оригіналі/копії кредитного договору (договору позики), на підставі яких була куплена іноземна валюта, а також на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні.

(пункт 1 глави 3 розділу II доповнено підпунктом "ж" згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 28.07.2008 р. N 216)

2. Резиденти та іноземні інвестори мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі таких документів:

а) за прямими інвестиціями щодо повного або часткового повернення резидентом іноземної інвестиції та повернення іноземному інвестору доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від прямих інвестицій:

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

копії установчих документів підприємства - об'єкта іноземного інвестування, яке отримало внесок від іноземного інвестора;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями;

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора за результатами спільної діяльності без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

копії договору (контракту) про переуступку майнових та інших прав, що раніше належали інвестору в Україні;

копії рішення власників про ліквідацію підприємства;

копії рішення суду про визнання резидента банкрутом;


виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об'єкт інвестування.

(абзац п'ятнадцятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;

б) за портфельними інвестиціями (крім операцій з облігаціями внутрішньої державної позики) у разі повного або часткового припинення володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повного або часткового повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами (купівля іноземної валюти здійснюється резидентом - торговцем цінними паперами):

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність, що свідчить про придбання іноземним інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (глобальний сертифікат, договір підписки на акції, виписка реєстратора з реєстру акціонерів та з рахунку іноземного інвестора в депозитарії);

виписки (довідки) банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. Копія довідки податкового органу про сплачений нерезидентом податок на прибуток (доходи) не вимагається, якщо ціна продажу цінних паперів нерезидентом резиденту або іншому нерезиденту не відрізняється від ціни їх купівлі попереднім власником, що підтверджується випискою української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи із зазначенням ціни, за яку зазначені цінні папери були куплені попереднім власником;

офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за наявності лістингу);

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Строк між датами оцінки та подання заявки на купівлю іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів;

копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб'єкта на здійснення оцінки майна у вигляді цінних паперів;

виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об'єкт інвестування.

Купівля іноземної валюти має здійснюватися в обсязі, що не перевищує ринкової вартості цінних паперів відповідно до звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів або офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів.

(підпункт "б" пункту 2 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом
 одинадцятим згідно з постановою Правління Національного банку
 України від 28.07.2008 р. N 216,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим)

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на його копії, яка залишається в нього на зберіганні;

в) за портфельними інвестиціями за облігаціями внутрішньої державної позики (купівля іноземної валюти здійснюється резидентом - торговцем цінними паперами):

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну (копія S.W.I.F.T.-повідомлення, ключований телекс, інший документ, що застосовується в міжнародній практиці) та підтвердження її конвертації в гривні (або про надходження гривневих коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в уповноваженому банку в період до 01.05.97) для придбання облігацій внутрішньої державної позики;

довідки Депозитарію Національного банку або уповноваженого банку, що підтверджує право володіння нерезидентом облігаціями внутрішньої державної позики або перехід цього права до іншого нерезидента;

довідки уповноваженого банку про сплату податку до бюджету з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копії платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на довідці Депозитарію Національного банку або уповноваженого банку та на її копії, яка залишається в нього на зберіганні;

г) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення резидентом іноземної інвестиції, здійсненої іноземним інвестором [у тому числі без створення юридичної особи (спільна діяльність)], його майнової інвестиції в грошових коштах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

документа, що підтверджує фактичне внесення майнової інвестиції в Україну (вантажної митної декларації);

нотаріально засвідчених копій установчих документів підприємства, яке отримало майнову інвестицію від іноземного інвестора;оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) на час унесення інвестиції, складеного суб'єктом оціночної діяльності України, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (у разі повернення доходів, прибутків звіт або акт не подається);

(абзац восьмий підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II у
 редакції постанови Правління Національного банку України
 від 28.07.2008 р. N 216)

копії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб'єкта на здійснення оцінки майна;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями, або копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки органів державної податкової служби про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на оригіналі договору про інвестиційну діяльність і на вантажній митній декларації та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

ґ) за інвестиційним вкладом, який розміщує іноземний інвестор (купівля іноземної валюти здійснюється суб'єктом ринку):

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії договору інвестиційного вкладу;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

виписки (довідки) уповноваженого банку про перерахування на користь іноземного інвестора прибутків, доходів, інших коштів, отриманих від раніше здійсненої інвестиційної діяльності в Україні;

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму, яка зарахована на вкладний (депозитний) рахунок як інвестиційний вклад іноземного інвестора;

виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного вкладу іноземного інвестора;

довідки уповноваженого банку про сплату до бюджету податку з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копія платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

д) для повернення резидентом на рахунок іноземного інвестора коштів в іноземній валюті з рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності:

(абзац перший підпункту "д" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

нотаріально засвідченої копії договору про спільну інвестиційну діяльність;

документа про часткове або повне припинення спільної інвестиційної діяльності;

копії податкового звіту про результати спільної інвестиційної діяльності на території України та копії платіжного доручення, яке свідчить про сплату податку на прибуток, отриманий від цієї діяльності;

виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження грошових коштів на рахунок для здійснення спільної інвестиційної діяльності від іноземного інвестора;

документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора або резидента (документ подається у разі наявності прибутків);

звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", на час внесення іноземної інвестиції;

е) для повернення на рахунок іноземного інвестора коштів в іноземній валюті, що раніше були продані з цього рахунку на міжбанківському валютному ринку України і не використані в строк, що встановлений Національним банком для здійснення грошових інвестицій в Україну:

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;

виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Уповноважений банк робить відповідну відмітку на виписці (довідці) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на її копії, яка залишається в нього на зберіганні.

Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується уповноваженим банком за інвестиційними операціями, про які йдеться в цьому пункті, не може перевищувати суму фактично внесеної іноземної інвестиції, а також отриманих іноземним інвестором доходів (дивідендів) від інвестиційної діяльності, що підтверджується документами, переліченими в пункті 2 цієї глави.

Уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції законодавству зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку". З цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти в режимі Т+5 днів, тобто виключно на шостий день з дня зарахування гривень на цей рахунок.

(пункт 2 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.10.2008 р. N 336)

Вимога щодо строку розміщення коштів у гривнях на аналітичному рахунку балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку", передбачена цим пунктом, не поширюється на випадки купівлі іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів з цінними паперами, що включені до першого рівня лістингу на українських фондових біржах (організаторах торгівлі), крім операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів поза межами зазначених бірж (організаторів торгівлі).

(пункт 2 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

3. Уповноважені банки мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за вкладними (депозитними) операціями перед власником вкладу (депозиту) на підставі таких документів:

а) за вкладними (депозитними) операціями:

заяви про купівлю іноземної валюти;

вкладного (депозитного) договору з видачею ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката або іншого документа, які підтверджують потребу виконання уповноваженим банком зобов'язань в іноземній валюті перед власником вкладу (депозиту).

4. Резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за операціями з векселями на підставі таких документів:

а) за операціями, пов'язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати векселедавцю, акцептанту, індосанту за векселем з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя, та його копії;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу вантажної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналі договору про здійснення аваля векселя та на оригіналі документа, що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні;

б) за операціями, пов'язаними з виконанням резидентом, який видав, акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу договору про здійснення аваля векселя та його копії;

оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копії.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на їх копіях, які залишаються в нього на зберіганні.

5. Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, про які йдеться в пунктах 1, 3 та 4 цієї глави, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, яка має засвідчуватися відповідним документом (договором тощо).

(пункт 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

6. Копії зовнішньоекономічних договорів, кредитних договорів, договорів, які підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, договорів гарантії (поруки), договорів про здійснення аваля векселя, документа, що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту або векселедавцю, або індосанту за векселем, реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій), інформаційних повідомлень про внесення іноземної інвестиції та копії вантажних митних декларацій, про які йдеться в підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1; "а", "б", "г", "ґ" пункту 2 та пункті 4 цієї глави, засвідчуються, якщо подаються:

(абзац перший пункту 6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

суб'єктом господарської діяльності - підписом керівника або заступника керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання;

фізичною особою - підписом керівника (заступника керівника) валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком печатки суб'єкта ринку або підписом фізичної особи.

Виписки (довідки) суб'єктів ринку, про які йдеться в підпунктах "а" - "ґ", "д" пункту 2 цієї глави, засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком печатки суб'єкта ринку.

Відмітка на документах, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, про яку йдеться в підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1; підпунктах "а" - "г" пункту 2 та пункті 4 цієї глави, має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти та її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу суб'єкта ринку та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку, що купив, обміняв іноземну валюту.

(абзац п'ятий пункту 6 глави 3 розділу II  із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 28.07.2008 р. N 216)

Глава 4. Інші випадки купівлі, обміну іноземної валюти

1. Страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро, страхові (перестрахові) брокери, постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів - нерезидентів мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою забезпечення виконання зобов'язань відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами).

Уповноважений банк зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку.

(пункт 1 глави 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

2. Уповноважені банки мають право купувати іноземну валюту з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів, відкритих в уповноважених банках, за дорученням цих банків-нерезидентів згідно з вимогами Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами).

(абзац перший пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28.02.2009 р. N 108)

Уповноважений банк зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку.

(пункт 2 глави 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

3. Державне казначейство України має право купувати іноземну валюту для здійснення розпорядниками бюджетних коштів, переведеними на казначейське обслуговування, видатків, пов'язаних з міжнародною діяльністю, згідно з передбаченими в Державному бюджеті України на відповідний рік бюджетними призначеннями на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

заяви розпорядника бюджетних коштів з визначенням рахунку, на який слід перерахувати кошти в іноземній валюті;

витягу з розпису Державного бюджету України на відповідний рік;

копії затвердженого кошторису розпорядника бюджетних коштів;

платіжного доручення в електронній формі від Державного казначейства України на перерахування коштів у гривнях для купівлі іноземної валюти з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу коду бюджетної класифікації видатків та з приміткою "для купівлі іноземної валюти".


4. Суб'єкти ринку мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання власних зобов'язань перед банками-кореспондентами, міжнародними системами зв'язку, інформаційними агенціями REUTERS, BLOOMBERG, міжнародними платіжними системами, членами яких вони є, відповідно до укладених договорів на підставі виписки з кореспондентського рахунку банку про списання іноземної валюти та/або інвойсу (рахунку-фактури).

(пункт 4 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)


5. Купівля, обмін іноземної валюти з метою формування резервів під заборгованість в іноземній валюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями забороняється.

(пункт 5 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)


6. Пункт 6 глави 4 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9 уважати відповідно пунктами 6 - 8)


6. Купівля іноземної валюти з метою здійснення валютної операції на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку забороняється. Резидент виконує такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

(пункт 6 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108)

7. Авіакомпанії - резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення платежів за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12.02.81, та інших міжнародних договорів на підставі рахунків-фактур Євроконтролю і реєстрів виконаних авіакомпанією польотів.

(главу 4 розділу II доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

8. Клієнти-резиденти в разі здійснення в них виїмки оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в цьому Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

постанови про проведення виїмки;

протоколу виїмки та доданого до нього опису вилучених документів;

копій вилучених документів;

інших документів, що мають подаватися в пакеті документів, передбачених цим розділом для купівлі, обміну іноземної валюти та щодо яких не було проведено виїмки.

Суб'єкт ринку зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях документів, які залишаються в нього на зберіганні (копії документів, що підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті і на підставі яких здійснюється купівля, обмін іноземної валюти, засвідчуються підписом керівника клієнта або його заступника і відбитком печатки цього клієнта або нотаріусом). Ця відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку.

(главу 4 розділу II доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419)

Розділ III. Додаткові умови проведення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, її перерахування та використання

1. Купівля, обмін іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора з метою повернення на адресу нерезидента коштів, попередньо отриманих від нього клієнтом-резидентом за торговельною операцією, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, не дозволяється, якщо ці кошти надійшли від нерезидента в гривнях або іноземній валюті іншої групи Класифікатора.

2. Суб'єкт ринку зобов'язаний зараховувати куплену, обміняну за дорученням клієнтів іноземну валюту на поточні рахунки клієнтів, за винятком купівлі, обміну іноземної валюти:

для покриття акредитива;

згідно з абзацом третім пункту 6 глави 2 розділу II цього Положення;

(абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

згідно з пунктом 2 глави 4 розділу II цього Положення;

(абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

згідно з абзацом другим пункту 5 цього розділу.

3. Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, що куплена (або обміняна згідно з пунктом 19 розділу I цього Положення) у встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за десять робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.

(абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333,
 від 20.11.2007 р. N 419)

У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту, що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.

Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі, обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань в іноземній валюті.


4. Клієнти-резиденти, що купують (або обмінюють згідно з пунктом 19 розділу I цього Положення) іноземну валюту для виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами за кредитами в іноземній валюті, отриманими за міждержавними, міжурядовими угодами та угодами під державні гарантії, мають право накопичувати придбану іноземну валюту до чергових дат платежів, що встановлені цими угодами, на поточних рахунках в уповноважених банках, які обслуговують кредити за такими угодами, без обмеження строку її використання, передбаченого в абзаці першому пункту 3 цього розділу, протягом дії зазначених угод.

(пункт 4 розділу III у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.05.2007 р. N 192)

5. Клієнт-резидент зобов'язаний перераховувати куплену, обміняну на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку резидента, відкритого в суб'єкта ринку, крім розрахунків за акредитивами.

Іноземну валюту, обміняну на міжнародному валютному ринку з метою виконання резидентом зобов'язань перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором, дозволяється перераховувати за призначенням без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок резидента, відкритий у суб'єкта ринку.

6. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати протягом п'яти робочих днів куплену (або обміняну згідно з пунктом 19 розділу I цього Положення) іноземну валюту в разі порушення клієнтами-резидентами строків, передбачених в абзаці першому пункту 3 цього розділу. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

(пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

7. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнта-резидента протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок, повернені на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, кошти в іноземній валюті, які були куплені та перераховані на користь нерезидента. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.8. Вимоги пункту 7 цього розділу поширюються також на повернені нерезидентом на адресу клієнта-резидента кошти в іноземній валюті, які були переказані нерезиденту за рахунок одержаного кредиту (позики) в іноземній валюті, якщо резидент виконав зобов'язання за кредитним договором (договором позики) у повному обсязі чи частково за рахунок купленої іноземної валюти або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики), але не переказав її з поточного рахунку за призначенням.

(абзац перший пункту 8 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)


Іноземна валюта, яку повернув нерезидент, має бути продана в сумі, що дорівнює сумі іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики). У разі повернення нерезидентом коштів траншами ці кошти підлягають продажу доти, доки загальна сума проданої іноземної валюти не досягне суми іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).

(абзац другий пункту 8 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

Якщо ці кошти повернені резиденту не в уповноважений банк-кредитор і не в уповноважений банк, що обслуговує кредит, то резидент протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок) має надати банку - одержувачу коштів письмово підтверджену одним із вищезазначених банків інформацію про відсутність факту купівлі іноземної валюти або про обсяги іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).

(абзац третій пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 28.07.2008 р. N 216)

(пункт 8 розділу III у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

9. Якщо клієнт-резидент купив, обміняв і перерахував на користь нерезидента кошти в іноземній валюті:

1-ї групи Класифікатора, то вони повертаються лише в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора;

інших груп Класифікатора, то вони повертаються в тій самій іноземній валюті або в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора (кошти у валюті однієї з країн СНД можуть повертатися також у російських рублях).

10. Суб'єкт ринку має право зарахувати на поточний рахунок клієнта безготівкову іноземну валюту в загальній сумі до 1000 (однієї тисячі) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), яка була куплена клієнтом у встановленому порядку і залишилася невикористаною після оплати його зобов'язань.


11. Якщо в клієнта залишається невикористана готівкова іноземна валюта, що була раніше куплена, обміняна для витрат на відрядження за межі України та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України, то вона підлягає зарахуванню на його поточний рахунок (без зарахування на розподільчий рахунок) протягом п'яти робочих днів з часу оприбуткування до каси суб'єкта господарювання, з якого вона за бажанням клієнта може бути продана. Така валюта може надалі використовуватися лише на відрядження та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України.

(пункт 11 розділу III у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333)

12. Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу клієнта-резидента (юридичної особи, фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку).

13. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнтів ті надходження на їх користь в іноземній валюті, що згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають продажу в повній сумі.

Такі надходження підлягають продажу протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок (окрім випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу та іншими нормативно-правовими актами Національного банку).

14. Клієнт має право подати суб'єкту ринку письмове звернення в довільній формі з проханням про терміновий продаж іноземної валюти, яка надійшла на його користь і згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягає продажу в повній сумі. Суб'єкт ринку зобов'язаний здійснити продаж не пізніше робочого дня, наступного за днем подання такого звернення.

15. Вимоги щодо строку продажу іноземної валюти, передбачені пунктами 6, 7 і 13 цього розділу, не поширюються на іноземну валюту, що не належить до 1-ї групи Класифікатора.

Розділ IV. Оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів і заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

Глава 1. Порядок оформлення заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів

1. Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів заповнюються українською мовою за зразками, наведеними в додатках 1 - 4 до Положення, або за довільною формою із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3 і 4 цієї глави.

Клієнт під час проведення операції з обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів подає до уповноваженого банку, який його обслуговує, заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів за довільною формою, але із зазначенням обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3 і 4 цієї глави.

Клієнт для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України має право використовувати форми заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, аналогічні до тих, що наведені в додатках 1 - 4 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів.

2. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів приймається уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня її оформлення, заява про продаж іноземної валюти (вільний продаж) або банківських металів - протягом 30 днів (день оформлення не враховується).

3. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

дату складання заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повне або скорочене найменування клієнта, що збігається із найменуванням, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;

підставу для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою є підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

назву іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

суму купівлі іноземної валюти цифрами [у разі купівлі банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою)];

курс купівлі в гривнях;

номер поточного рахунку в іноземній валюті або банківських металах, на який потрібно зарахувати придбану іноземну валюту або банківські метали, код і найменування уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів має зазначити те:

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, які зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована на купівлю іноземної валюти або банківських металів, комісійну винагороду;

на який поточний рахунок має бути зарахований залишок коштів у гривнях після купівлі іноземної валюти або банківських металів, найменування та код банку, у якому відкрито цей рахунок;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, продати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у визначений законодавством України строк у встановленому порядку.

Клієнт має право в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів доручити уповноваженому банку перерахувати зі свого поточного рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти або банківських металів, і суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (тільки в разі здійснення операцій з купівлі іноземної валюти) згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві, за умови, що це передбачено в договорі банківського рахунку.

Уповноважені банки зобов'язані нараховувати, утримувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування одночасно з прийняттям до виконання заяви про купівлю іноземної валюти від імені та за рахунок клієнтів цих банків та за власними операціями банку і перераховувати цей збір до спеціального фонду державного бюджету в установленому законодавством України розмірі від суми в гривнях, що була використана для купівлі зазначеної в заяві безготівкової іноземної валюти.

4. Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - заява про продаж іноземної валюти або банківських металів;

дату складання заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повне або скорочене найменування клієнта, що збігається із найменуванням, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки, місцезнаходження, номер телефону/факсу (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові);

номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах, з якого клієнт доручає здійснити продаж іноземної валюти або банківських металів, найменування та код уповноваженого банку, що його обслуговує, у якому відкрито цей рахунок (для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не заповнюватися);

назву іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, словами і цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

суму продажу іноземної валюти цифрами [у разі продажу банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою)];

курс продажу в гривнях;

гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів, що доручається продати відповідно до встановленого в заяві курсу;

номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зарахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів, найменування і код уповноваженого банку, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитка печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Клієнт у заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів може надати право уповноваженому банку, який його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок клієнта в національній валюті.

Глава 2. Порядок подання клієнтом до уповноваженого банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

1. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноваженого банку, що його обслуговує, не менше ніж у двох примірниках.

2. Відповідальний виконавець уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, на всіх примірниках заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, що прийняті для виконання, проставляє в правому верхньому куті дату надходження цих документів до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, засвідчуючи її підписом та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.

Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має право не проставляти дату надходження заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо вона збігається з датою їх виконання.

Відповідальний виконавець уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, після виконання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у правому нижньому куті проставляє дату виконання, засвідчуючи її підписом та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.

3. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має право не приймати до виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, у яких є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення, а також якщо текст цих документів неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.

4. Клієнт має право надсилати до уповноваженого банку, що його обслуговує, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів в електронному вигляді.

Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, приймає до виконання заяву про купівлю іноземної валюти після подання клієнтом документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

5. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання:

заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо для виконання цієї операції на міжбанківському валютному ринку України недостатньо коштів або банківських металів на рахунку клієнта в іноземній валюті або банківських металах;

заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо банк виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується клієнтом для купівлі або продажу іноземної валюти.

6. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, перевіряє відповідність заповнення реквізитів заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів вимогам глави 1 цього розділу та реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно до розділу II цього Положення є підставою для купівлі іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України.

7. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, у яких хоча б один із зазначених у цьому Положенні обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно.

8. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти в разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за цією операцією клієнта.

9. Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, без виконання оформлених заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів визначається в договорах банківського рахунку.

10. Уповноважений банк у разі потреби вимагає від клієнта надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його особи, суті та мети здійснюваної ним операції.

11. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів надає клієнту інформацію в письмовій або електронній формі про суму купленої або проданої іноземної валюти або масу куплених або проданих банківських металів у тройських унціях, курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана на міжбанківському валютному ринку України, суму всіх витрат, яку сплатив клієнт за проведення цих операцій, тощо. Уповноважений банк також надає клієнту інформацію щодо курсу, за яким іноземна валюта була куплена в Національного банку або продана Національному банку.

Уповноважений банк надає клієнту інформацію, зазначену в абзаці першому цього пункту, за кожним рахунком і за кожним видом валют або банківських металів окремо, періодичність надання якої обумовлюється з клієнтом у договорах банківського рахунку.

12. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України один із примірників заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, який засвідчений підписами відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які її не мають), залишає на зберіганні в своїх документах дня. Інший примірник заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів відповідальний виконавець уповноваженого банку повертає клієнту.

13. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з продажу/обміну (конвертації) іноземної валюти в разі укладення між уповноваженим банком та клієнтом відповідного договору, у якому зазначається порядок проведення цих операцій та перелік реквізитів, необхідних для їх здійснення.

14. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів на потреби, визначені в розділі II цього Положення, якщо в договорах (про відкриття непокритого акредитива, про надання гарантії, кредитних, про інвестиційну діяльність) між клієнтом та уповноваженим банком клієнт доручає банку здійснити купівлю/обмін (конвертацію) іноземної валюти або банківських металів.

Уповноважений банк у договорах, укладених з клієнтом, визначає порядок нарахування, утримання та перерахування уповноваженим банком за рахунок клієнта, який є покупцем валюти, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до спеціального фонду державного бюджету в установленому законодавством України розмірі від суми операції з купівлі безготівкової іноземної валюти, порядок установлення уповноваженим банком курсу/крос-курсу під час здійснення операцій з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти, а також перелік необхідних реквізитів для здійснення купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів.

15. Клієнт має право відкликати з уповноваженого банку, що його обслуговує, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у повній або частковій сумі шляхом подання до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, листа про відкликання, складеного в довільній формі та засвідченого підписами відповідальних осіб клієнта і відбитком його печатки (за її наявності).

Умови відкликання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та відшкодування клієнтом витрат уповноваженому банку передбачаються в договорах банківського рахунку.

(Положення доповнено новим розділом IV згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216,
у зв'язку з цим розділ IV уважати розділом V)

Розділ V. Відповідальність суб'єктів ринку за порушення вимог цього Положення

1. За порушення вимог, установлених розділами I - III цього Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету.

2. За порушення вимог, установлених розділом IV цього Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

(розділ V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

Директор Департаменту
валютного регулювання
 


О. А. Щербакова
 

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 

 

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, __________________ N тел. ___________, _____________.
                                                                                                                                                  (зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код 

Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс купівлі в грн. 

Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок __________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити номер)                                
___________________________________________, код банку ________________________________,
               (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок _________________ у
                                                                                                                                         (зазначити номер)
____________________________________________, код банку ___________.
                   (найменування уповноваженого банку)

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _______________ %.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у _________________________________________________,
                      (зазначити номер)                                            (найменування уповноваженого банку)
код банку _______________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. 

 


М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

 

____________
1 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

(Положення доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
 

Додаток 2
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 

 

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява2 про продаж іноземної валюти або банківських металів

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо продажу іноземної валюти або банківських металів, ____________________, N тел. ________, _____________.
                                                                                                                                                 (зразок підпису)

Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                            (зазначити номер)
у ______________________________________________________, код банку ____________________.
                                     (найменування уповноваженого банку)

Доручаємо продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, її/його код 

Сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс продажу в грн. 

Гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________________________ суму іноземної
                                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів на поточний рахунок __________________________________________
                                                                                                                (зазначити номер) 
у _________________________________, код банку ______________.
      (найменування уповноваженого банку)                                                                                                      

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок ______________.
                                                   (зазначити номер) 

 


М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

 

____________
2 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
 

Додаток 3
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 

 

_______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код 

Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс купівлі в грн. 

Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

 

Прошу перерахувати на рахунок __________________________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити номер)
у _____________________________________________, код банку _____________________________
                      (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, прошу уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок ____________________ у
                                                                                                                                       (зазначити номер)
_______________________________________, код банку ___________.
           (найменування уповноваженого банку)

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у __________________________________________________,
                   (зазначити номер)                                                    (найменування уповноваженого банку)
код банку ________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована мною за призначенням у визначений законодавством України строк після дня зарахування на мій поточний рахунок, то доручаю уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України3.

Підпис ____________ 

 

____________
3 Заповнюється резидентами.

 

(Положення доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)
  

Додаток 4
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою  

 

______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                        (зазначити номер)
у _______________________________________________, код банку ______________________.
                           (найменування уповноваженого банку)

Доручаю продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, її/його код 

Сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс продажу в грн. 

Гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

 

Прошу перерахувати на рахунок _____________________________________________ суму іноземної
                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів на поточний рахунок _______________ у _________________________________,
                                                                        (зазначити номер)         (найменування уповноваженого банку)
код банку ___________.

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви прошу уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок _______________________________.
                                                              (зазначити номер)

Підпис ________________ 

 

(Положення доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 216)

 

 

Вернуться на страницу - Валюта