КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2009 р.  № 837-р

Київ

Про додаткові заходи щодо мобілізації доходів бюджету у другому півріччі 2009 року

 

З метою забезпечення оперативного прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на мобілізацію доходів державного та місцевих бюджетів:

1) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

утворити у тижневий строк спеціальні комісії з питань погашення податкового боргу із застосуванням практики заслуховування керівників підприємств-боржників;

забезпечити проведення моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями податкового боргу, за результатами якого інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України;

2) Державній податковій адміністрації:

провести у триденний строк інвентаризацію податкового боргу, зокрема у розрізі територій, великих підприємств-боржників, періодів виникнення, динаміки стягнення, ступеня безнадійності;

забезпечити оприлюднення щомісяця переліку суб’єктів господарювання, які мають податковий борг станом на кінець останнього звітного періоду;

довести до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах щомісячний норматив скорочення податкового боргу в розмірі не менш як 10 відсотків його загальної суми залежно від результатів інвентаризації та обсягів податкового боргу, що утворився станом на 1 липня 2009 року. У разі невиконання зазначеного нормативу порушувати питання щодо відповідності займаним посадам керівників відповідних органів держаної податкової служби;

подати до 10 серпня ц. р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про звільнення з посад керівників підприємств державного сектору економіки, що мають станом на 1 серпня 2009 р. податковий борг;

посилити роботу із забезпечення надходження коштів до бюджету, зокрема стягнення податків, зборів (обов’язкових платежів) шляхом застосування процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

для запобігання завданню збитків бюджету поширити практику звернення до суду щодо визнання на підставах та у порядку, передбачених законодавством, недійсними договорів, укладених суб’єктами господарювання, які мають податковий борг;

інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів про виконання зазначеного нормативу.

 

Премєр міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

 

Вернуться на страницу - Кризис 2008-...