Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Постанова Правління Національного банку України
від 24 березня 1999 року N 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 1999 р. за N 338/3631 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 10 червня 1999 року N 281,
 від 13 грудня 1999 року N 585,

 від 20 липня 2000 року N 295,
 від 5 жовтня 2000 року N 384,
 від 15 лютого 2002 року N 63,
 від 12 лютого 2003 року N 56,
 від 17 червня 2004 року N 281,
 від 13 грудня 2006 року N 455,
 від 22 серпня 2008 року N 255

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 9 жовтня 2007 року

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 N 185/94-ВР та враховуючи зміни, які відбулись протягом 1994 - 1998 рр. у сфері валютного регулювання і контролю за розрахунками резидентів за експортними, імпортними та лізинговими договорами, а також з метою встановлення нового порядку надання резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за такими договорами, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію Національного банку України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок", затверджену наказом Національного банку України від 14.06.94 N 85 (зі змінами і доповненнями).

3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха та директора Департаменту валютного регулювання С. О. Яременка.

4. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова 

В. А. Ющенко 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 24 березня 1999 р. N 136

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 травня 1999 р. за N 338/3631 


Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(У тексті Інструкції слова "експортна, імпортна та лізингова операція" і "ліцензія" у всіх відмінках замінено відповідно словами "експортна, імпортна операція" та "висновок" у відповідних відмінках, а слова в дужках "(об'єкт лізингу)" у всіх відмінках виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 22 серпня 2008 року N 255)На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Указу Президента України від 21.01.98 N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі", інших нормативно-правових актів Національний банк України визначає такий порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 12.02.2003 р. N 56,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1. Загальні положення

1.1. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим)

Валюта ціни - будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару.

Валюта платежу - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару.


Висновок - висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків.

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


Банк - будь-який уповноважений банк або інша уповноважена фінансова установа, їх філії, відділення.

(абзац восьмий пункту 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

ВМД - належним чином оформлена вантажна митна декларація.


Абзац одинадцятий пункту 1.1 виключено 

(абзац одинадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

День виникнення порушення - перший день після закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків.


Здійснення поставки - оформлення ВМД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках).

(пункт 1.1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 абзац одинадцятий пункту 1.1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

Реєстр ВМД - реєстр увізних або вивізних вантажних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), перетнула митний кордон України. Реєстр отримується банком від відповідного митного органу в порядку, установленому чинним законодавством України.

(пункт 1.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 абзац дванадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.2. За наявності кількох документів з різними датами підписання з метою контролю за дотриманням резидентом законодавчо встановлених строків розрахунків використовується той з документів, який підтверджує фактичне виконання робіт або надання (отримання) послуг згідно з усіма умовами, передбаченими договором, і який підписаний раніше.


1.3. Якщо договір передбачає поставку товару, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки товару, а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу.

(пункт 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.4. Якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

За відсутності у договорі умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, банк з метою контролю використовує:


а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня;

(підпункт "а" пункту 1.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

б) курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, а інша - не є гривнею;


в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу, - у всіх інших випадках.

(підпункт "в" пункту 1.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.06.99 р. N 281)

(пункти 1.6, 1.7 та 1.8 вважати відповідно пунктами 1.5, 1.6 та 1.7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.99 р. N 585)1.5. Перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів дозволяється на підставі висновку.(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2000 р. N 295,
 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 22.08.2008 р. N 255)


1.6. Якщо відповідно до експортного договору резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України, то банк не здійснює контролю за строками розрахунків за таким договором (крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цієї Інструкції).

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


1.7. Якщо спеціальними законами України встановлені строки розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", то банк при здійсненні контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих законодавчих актів.

(пункт 1.7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384)


1.8. Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

а) відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів.

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару, - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів.


Зміна ціни товару має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

в) товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту].

(абзац перший підпункту "в" пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

г) відбувається відповідним чином оформлене повернення товару або його частини експортеру - на суму вартості такого товару;

ґ) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;

д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України - на суму сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами країни нерезидента;


е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним, імпортним договорами і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);

(підпункт "е" пункту 1.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(розділ 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N384,
 пункт 1.8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

є) відбувається оплата нерезидентом фізичній особі - резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором, - на суму використаних коштів.

Сума використаних коштів має бути підтверджена документами, які свідчать про отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та про безпосереднє використання цих коштів на зазначені цілі.

(пункт 1.8 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

1.9. Сума попередньої оплати, що повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням сторонами своїх зобов'язань, може бути зменшена на суму комісійних винагород, яку утримали банки-нерезиденти, якщо оплата комісійних винагород резидентом - отримувачем коштів передбачена умовами імпортного договору і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена імпортним договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті).

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.10 - 1.12)

1.9. Пункт 1.9 вилучено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.99 р. N 585)

1.10. Експортна, імпортна операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.11. Копії документів, що подаються резидентом до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються власноручно підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності).

(абзац перший пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


Абзац другий пункту 1.11 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 уважати відповідно абзацами другим - четвертим)


Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями їх клієнтів.

(абзац другий пункту 1.11 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

1.12. Підставою для зняття банком з контролю експортної, імпортної операцій резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

копія оформленої ВМД, засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), у разі втрати резидентом її оригіналу надана на письмовий запит резидента (за наявності інформації про зазначену ВМД у реєстрі ВМД);


письмове повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидента, про які банком надавалася інформація цьому податковому органу згідно з пунктом 5.9 розділу 5 цієї Інструкції. Зазначене повідомлення надсилається банку і має бути засвідчене підписом керівника (заступника керівника) податкового органу. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки або інформація, яка є підставою для зняття експортної, імпортної операції з контролю.

(абзац третій пункту 1.12 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

2. Розрахунки за експортними операціями


2.1. Виручка резидентів підлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати оформлення ВМД на продукцію, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг, прав інтелектуальної власності) - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

(пункт 2.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

2.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня оформлення ВМД або підписання акта (іншого документа).


2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

письмове повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються іншому банку, тощо). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення іншого банку про надходження реєстру ВМД за цією операцією резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні надається вся наявна в реєстрі ВМД інформація). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит.

(пункт 2.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 у зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4)

2.4. Якщо відповідно до чинного законодавства України ВМД на продукцію, яка вивозиться з митної території України, не оформляється (вивозиться продукція у сумі, що не перевищує 100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), то банк після надходження згідно з експортним договором виручки за цю продукцію на користь резидента знімає таку експортну операцію з контролю.

(пункт 2.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

2.5. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента повністю здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк знімає цю експортну операцію з контролю.

Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента частково здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини договору, яка передбачає розрахунки в грошовій формі.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N384)

2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за цим договором, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") і за наявності інформації про цю операцію у реєстрі ВМД, а також за умови виконання вимог пункту 2.3 цього розділу щодо решти продукції. За відсутності інформації про зазначену операцію в реєстрі ВМД додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія зазначеної ВМД, що отримані на письмовий запит цього резидента.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

3. Розрахунки за імпортними операціями

3.1. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, потребують одержання висновку.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

3.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня здійснення операцій, вказаних у п. 3.1 цієї Інструкції.

При застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива моментом здійснення платежу на користь нерезидента вважається дата списання коштів з рахунку банку. При цьому банк повинен надати клієнту належним чином оформлене письмове повідомлення про списання коштів з рахунку банку на користь нерезидента, яке зобов'язане містити таку інформацію: назва нерезидента та банк нерезидента, N договору та N акредитива, валюта платежу та сума списаних коштів, дата списання коштів з рахунку банку.


3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту продукції з увезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Магазин безмитної торгівлі", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД, а в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру ВМД, може бути:

письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру, засвідчене підписом відповідальної особи і відбитком печатки банку (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія ВМД, що отримані на письмовий запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 цього розділу);

документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.

Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.

Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.99 р. N 585,
 від 05.10.2000 р. N 384,
 від 15.02.2002 р. N 63,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

3.4. При оплаті передплатних періодичних поліграфічних видань підставою для перерахування коштів нерезиденту можуть бути належним чином оформлена передплатна квитанція або виставлений до оплати рахунок - незалежно від фактичного строку, за який здійснюється передплата (але не більше одного року). Якщо резидент не оформлює акт (або інший документ, що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань), то банк знімає таку імпортну операцію з контролю.

3.5. У разі повернення резиденту коштів, що були перераховані на адресу нерезидента за імпортним договором у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання за цим договором частково або повністю не виконані, резидент самостійно передає банку, який за дорученням резидента здійснив платіж на користь нерезидента, копії документів, які однозначно підтверджують повернення коштів (за умови, що кошти повернуто на рахунок резидента в іншому банку). Відповідальність за порушення цієї умови покладається на резидента.3.6. Якщо імпорт продукції (послуг, робіт) здійснюється без увезення з-за кордону цієї продукції (послуг, робіт) на територію України, то резидент, крім документа, який згідно з умовами відповідного імпортного договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки на користь резидента продукції, надання послуг, виконання робіт, подає також договір, який передбачає продаж цієї продукції нерезиденту та зарахування виручки від такого продажу на рахунки цього резидента в банках, або документи, які підтверджують потребу використання ним цієї продукції (послуг, робіт) за межами України [договори (контракти, угоди), інші форми документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором].

(абзац перший пункту 3.6 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255)


Здійснення контролю за експортною операцією, за якою продукція, що була придбана резидентом за імпортним договором без її ввезення на митну територію України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного імпортного договору. Контроль за такою експортною операцією банк здійснює відповідно до вимог цієї Інструкції.

(абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

(розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281)

3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або частково в грошовій формі).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)


4. Розділ виключено

(розділ 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


5. Розділ виключено

(розділ 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2000 р. N 295,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281,
 від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим розділи 6 - 8 уважати відповідно розділами 4 - 6)

4. Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку

4.1. Банки зобов'язані вимагати від своїх клієнтів повної інформації про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими останні проводять через ці банки.


4.2.
Банки зобов'язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних ВМД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів. Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245.

(пункт 4.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


4.3. Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів у спеціальних журналах (строк зберігання журналів - 10 років).

Якщо журнали ведуться у паперовому вигляді, то всі аркуші журналів мають нумеруватися, прошнуроватися. Журнал засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера і печаткою банку.

Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то щоденно всі нові записи чи записи, до яких уносилися зміни протягом цього банківського дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або іншої відповідальної особи. До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера, печаткою банку і зберігаються протягом 10 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання дати.

(пункт 4.3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384)


4.4. Якщо резидент здійснює авансовий платіж (попередню оплату) у будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива, або банк здійснює платіж на підставі пред'явленої резидентом ВМД, інформація про яку відсутня у реєстрах ВМД, то банк фіксує в журналі назву імпортера, постачальника продукції, країну постачальника, суму перерахованих коштів і дату їх перерахування, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про надані за цим договором резидента висновки, дату поставки продукції та вартість поставленої продукції.

(пункт 4.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

4.5. У разі відвантаження резидентом продукції експортна операція фіксується банком в аналогічному журналі після одержання реєстрів ВМД або надходження від нерезидента коштів на користь резидента, або - якщо резидент самостійно будь-яким чином надасть банку інформацію про цю операцію (наприклад, пред'явить копію висновку) з одночасною вимогою від резидента копій договору, ВМД (якщо кошти, що надійшли від нерезидента, не є авансовим платежем або попередньою оплатою).

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення від резидента або нерезидента-контрагента щодо віднесення цих коштів до конкретного експортного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом).

(пункт 4.5 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 абзац другий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255)

4.6. У разі експорту або імпорту послуг (робіт, прав інтелектуальної власності) банк фіксує в журналі найменування імпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та N договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про одержані за цим договором висновки, суму коштів і дату їх перерахування або отримання, дату підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт (надання послуг тощо), та суму коштів, зазначену в цьому акті (документі).

4.7. Якщо оплата товару, що імпортується, проводиться за рахунок коштів, отриманих на підставі кредитного договору без зарахування цих коштів на поточний рахунок резидента, то контроль за такою операцією здійснює той банк, який надав кредит (незалежно від того, чи відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента), або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента.

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255)


Якщо оплата товару, що імпортується, проводиться за рахунок іноземної валюти, купленої за власну іноземну валюту резидента на міжнародному ринку без проміжного зарахування цих коштів на поточний рахунок цього резидента, відкритий у банку, то контроль за такою операцією здійснює той банк, який за дорученням резидента купив іноземну валюту і перерахував її за призначенням.

(пункт 4.7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 56,
 абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)4.8. Якщо резидент закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в інший банк, то банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, у якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей банк), у довільній формі наявну в нього інформацію про незавершені експортні, імпортні операції цього резидента, які були поставлені банком на контроль.

(абзац перший пункту 4.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, повідомляє в довільній формі податкові органи за місцем реєстрації резидента про його незавершені експортні, імпортні операції, які були поставлені банком на контроль, у разі:

(абзац другий пункту 4.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

закриття клієнтом-резидентом рахунку і переходу на обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку інформації про банк, у який резидент переходить на обслуговування);

закриття банком рахунку клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому немає залишку коштів.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня закриття рахунку.

(пункт 4.8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

5. Порядок надання інформації державним органам


5.1. Банки надсилають усі передбачені цим розділом повідомлення до десятого числа місяця, наступного за звітним, а повідомлення згідно з пунктом 5.7 у визначені ним строки податковим органам за місцем реєстрації резидентів поштою з отриманням поштового підтвердження про їх вручення адресату або кур'єром банку з обов'язковою відміткою податкових органів про отримання. Зазначені повідомлення мають також надаватися на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку з дотриманням установлених цим пунктом строків за письмовою вимогою податкового органу, яка підписана його керівником (заступником керівника) та засвідчена відбитком печатки. У повідомленнях обов'язково зазначаються такі реквізити резидентів:

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

(пункт 5.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

5.2. Якщо при знятті експортної операції резидента з контролю (пункт 2.3 цієї Інструкції) банк виявить, що в реєстрах ВМД немає інформації про цю операцію, то він в довільній формі повідомляє про це податковий орган (стосується лише експорту резидентом продукції, на яку відповідно до чинного законодавства України оформляється ВМД).


7.3. Пункт 7.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим пункти 7.3 - 7.11 уважати відповідно пунктами 5.3 - 5.11)

5.3. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією повністю або частково здійснюється шляхом поставки товару (пункт 2.5 цієї Інструкції), то банк у довільній формі повідомляє про це податковий орган.

5.4. Якщо резидент не оформляє акт (або інший документ), що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань (пункт 3.4 цієї Інструкції), то банк надає інформацію податковим органам згідно з додатком 1.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


5.5. Пункт 5.5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.12 уважити відповідно пунктами 5.5 - 5.11)

5.5. Якщо поставка продукції за імпортним договором резидента відбувається без її ввезення на митну територію України і резидент не подав документи згідно з вимогами пункту 3.6 розділу 3 цієї Інструкції, то банк одноразово в довільній формі повідомляє про це податковий орган.

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 281,
у зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.11 уважати відповідно пунктами 5.6 - 5.10)

5.6. Якщо клієнт не подав банку документи, потрібні останньому для з'ясування стану розрахунків за експортною, імпортною операціями цього клієнта (пункт 4.1 цієї Інструкції), то банк у довільній формі повідомляє про це податковий орган.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

5.7. Банк, клієнтом якого був резидент, при закритті резидентом рахунку в цьому банку і переході його на обслуговування в інший або в разі закриття банком рахунку клієнта (пункт 4.8 цієї Інструкції) протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку в довільній формі надає інформацію про незавершені експортні, імпортні операції цього резидента податковому органу.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 від 22.08.2008 р. N 255)

5.8. Банк у довільній формі повідомляє податковий орган про факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів про припинення зобов'язань за цією операцією шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.10 розділу 1 цієї Інструкції).

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 у зв'язку з цим пункти 5.10 - 5.12 уважати відповідно пунктами 5.9 - 5.11,
 пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)


5.9. Банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 2 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в висновках) виручки, товарів. У наступному звітному місяці інформація про ці порушення вже не надається.

(абзац перший пункту 5.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Управлінню за місцем реєстрації банку інформацію про виявлені факти порушень банк надає за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою.


5.10. Банк не надає податковому органу інформацію, передбачену пунктом 5.9 цього розділу, якщо резидент подав банку документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених договором.

(пункт 5.10 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

5.11. Управління доводять інформацію, отриману від банків, до відома центрального апарату за встановленими Національним банком України строками, порядком і формою.

(розділ 5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384)

6. Відповідальність банків

За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення положень цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Начальник відділу
торговельних операцій
 


Г. В. Юрчук
 


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями Першому заступнику
Голови Правління
Національного банку України


ЗАЯВА

Додаток 1 виключено
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 жовтня 2000 року N 384,
 у зв'язку з цим додатки 2 - 8 вважати відповідно додатками 1 - 7)

Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 


Національний банк України 


Заява
про надання індивідуальної ліцензії

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Додаток 2
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 


____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 


  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортною операцією

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 


____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 


  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Додаток 4
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 


__________________
(дата видачі ліцензії) 

___________________
(реєстраційний номер) 


  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 від 17.06.2004 р. N 281,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

Додаток 5
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 


____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 


  

_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 

Копія 

_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. N 384,
 у редакції постанови Правління  Національного банку України
 від 13.12.2006 р. N 455,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255,
у зв'язку з цим додатки 6 і 7 уважати відповідно додатками 1 і 2)

Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями


N
з/п 

Резидент - клієнт банку  

Підстава для перерахування коштів 

Дата здійснення платежу 

  

найменування /
прізвище, ім'я, по батькові 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /
ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) 

місцезнаходження /
місце проживання 

  

  


(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455)

Додаток 2
до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями


N
з/п 

Резидент - клієнт банку 

Номер і дата договору 

Дата здійснення платежу за імпортною операцією / дата оформлення ВМД за експортною операцією 

  

найменування/
прізвище, ім'я, по батькові 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /
ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) 

місцезнаходження/
місце проживання 

  

  


(додаток 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 455,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.08.2008 р. N 255)

____________

 

 

Вернуться на страницу - Валюта